Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko programako laguntzak. 2013.

LABURPENA
Titulua:
Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko programako laguntzak. 2013.
Xedea:
a) Turismoaren eta Gipuzkoako gastronomia sustapenaren alorrean, interes turistiko nabarmena duten eta kanpoko hedabideetan proiekzio handia duten ekitaldien antolaketa. Atal honetako onuradun izan daitezke (a) eta b) puntuetan adierazitako erakundeak. b) Eskualdeaz gaindiko turismo lekuak eta baliabideak sustatzeko eta naturako turismoarekin zerikusia duten produktuak sortzeko eta sustatzeko jarduerak. Atal honetako onuradun izan daitezke (c) puntuan adierazitako erakundeak. c) Gastronomiarekin eta natura turismoarekin zerikusia dutelarik interes turistiko nabarmena eta kanpoko hedabideetan proiekzio handia duten ekitaldien antolaketa edo babesa. Atal honetako onuradun izan daitezke (c) puntuetan adierazitako erakundeak.
Diru kopurua:
441.843,00 €
Araudia:
 • Deialdia 2013 (GAO Zk. 75/2013)
  Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko programako laguntzen 2013ko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko programako laguntzak. 2013.
a) Turismoaren eta Gipuzkoako gastronomia sustapenaren alorrean, interes turistiko nabarmena duten eta kanpoko hedabideetan proiekzio handia duten ekitaldien antolaketa. Atal honetako onuradun izan daitezke (a) eta b) puntuetan adierazitako erakundeak. b) Eskualdeaz gaindiko turismo lekuak eta baliabideak sustatzeko eta naturako turismoarekin zerikusia duten produktuak sortzeko eta sustatzeko jarduerak. Atal honetako onuradun izan daitezke (c) puntuan adierazitako erakundeak. c) Gastronomiarekin eta natura turismoarekin zerikusia dutelarik interes turistiko nabarmena eta kanpoko hedabideetan proiekzio handia duten ekitaldien antolaketa edo babesa. Atal honetako onuradun izan daitezke (c) puntuetan adierazitako erakundeak.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
a) Gipuzkoan helbideratuta dauden enpresa pribatuak b) Irabazi asmorik gabeko elkarte, fundazio eta enpresa pribatuak c) Gipuzkoako udalek eta turismoa sustatzeko horien mendeko erakundeek, eta eskualde mailako turismoa kudeatzen duten mankomunitateek eta agentzia publikoek
PRESTAZIOA
Dotazioa:
441.843,00 €
Muga:
Proiektu bakoitzari ezarriko zaizkion diru laguntzen gehieneko zenbatekoak zehaztutako jarduera motaren arabera finkatzen dira eta honako hauek izango dira: (a) – 1. paragrafoan zehaztutako ekintzak: Diruz lagundu daitekeen kostuaren %15, gehienez ere 30.000 euro, baldin eta 75 puntu gainditzen ez baditu; edo %20 arte, gehienez 100.000 euro proiektu bakoitzeko, baldin eta 75 puntu gainditzen baditu, eta 160.000 euro gehienez, proiektu guztiengatik. (b) – 2. paragrafoan sartzen diren ekintzak: %30 arte, gehienez ere 30.000.- euro, aurkeztutako ekintzetan. (c) – 3. paragrafoan sartzen diren ekintzak: Kostu garbiaren % 50, gehienez 12.000 euro proiektuko eta 18.000 euro onuraduneko, gastronomiarekin zerikusia duten ekintzetan. Kostu garbiaren % 50, gehienez 8.000 euro proiektuko eta 12.000 euro erakundeko, natura turismoarekin zerikusia duten ekintzetan.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Eskaera izenpetzen duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzeko agiria. b) Diru laguntza eskatzen den proiektu edo jardueraren azalpen memoria. c) Proiektuaren aurrekontua, gastuen banakapena eginda. d) Ezarritako ereduaren araberako aitorpen erantzulea: 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, entitate onuradun izaera lortzeko 12. artikuluan ezarritako debekurik ez izatea egiaztatzen duena. e) Organo eskudunek emandako agiri eguneratuak: Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean egotea egiaztatzen dutenak; edo horien ordez, berariazko baimena, aipatu datuak diru laguntzak kudeatzen dituen organoari zuzenean lagatzekoa. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru Laguntzen Foru Arauaren Erregelamenduak (2008ko apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuaz onartutakoak) 11.5 artikuluan jasotzen dituen erakundeei dagokienez, nahikoa izango da aitorpen erantzulea aurkeztea, zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete izana frogatzeko ziurtagirien ordez. f) Ezarritako ereduaren araberako aitorpen erantzulea: Proiektu bererako eskatutako eta/edo lortutako beste diru laguntzei buruzkoa; eta, bereziki, azken hiru zerga ekitaldietan (aurtengoa barne) jasotako «de minimis» laguntzei buruzkoa.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2013/04/23 - 2013/05/13
Ebazteko epea:
Ebazpena emateko eta argitaratzeko gehieneko epea 6 hilabetekoa izango da, deialdia argitaratuko den egunaren biharamunetik kontatuta, azken horretan efectuak geroratzen direla jarrita badago salbu.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.