Kirolarekin zerikusia dutelarik, interes turistiko nabarmena eta hedabideetan proiekzio handia duten ekitaldien antolaketarako eta/edo promoziorako diru laguntzak. Gipuzkoa 2015

LABURPENA
Titulua:
Kirolarekin zerikusia dutelarik, interes turistiko nabarmena eta hedabideetan proiekzio handia duten ekitaldien antolaketarako eta/edo promoziorako diru laguntzak. Gipuzkoa 2015
Xedea:
Oinarri hauen helburua da kirolarekin zerikusia dutelarik, interes turistiko nabarmena eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren kanpoko hedabideetan proiekzio handia duten ohiz kanpoko kirol ekitaldien antolaketarako eta/edo promoziorako diru laguntzak emateko oinarri arautzaile orokorrak.
Diru kopurua:
250.000,00 €
Deialdiaren araudia:
 • Oinarri arautzaileak eta 2015eko deialdia (GAO Zk. 118/2015)
  Kirolarekin zerikusia dutelarik, interes turistiko nabarmena eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren kanpoko hedabideetan proiekzio handia duten ekitaldien antolaketarako eta/edo promoziorako diru laguntzen oinarri arautzaileak eta 2015eko deialdia
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Kirolarekin zerikusia dutelarik, interes turistiko nabarmena eta hedabideetan proiekzio handia duten ekitaldien antolaketarako eta/edo promoziorako diru laguntzak. Gipuzkoa 2015
Oinarri hauen helburua da kirolarekin zerikusia dutelarik, interes turistiko nabarmena eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren kanpoko hedabideetan proiekzio handia duten ohiz kanpoko kirol ekitaldien antolaketarako eta/edo promoziorako diru laguntzak emateko oinarri arautzaile orokorrak.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Oinarri hauetan araututako diru laguntzak eskatzeko aukera izango toki erakundeek, kirol klubek eta bestelako entitateek aurreko oinarriko jardueraren bat antolatzen badute.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
250.000,00 €
Muga:
— Diru laguntzaren zenbatekoa ezin izango da gastu totalaren %50a baino handiagoa izan, ezta defizita gailendu ere. — Erakunde onuradun bakoitzari emango zaion laguntzaren zenbatekoa ez da 60.000 euro baina handiagoa izango
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Eskaera, ezarriko den ereduaren arabera, entitatearen ordezkariak sinatuta. Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei buruzko 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezar tzen dituen onuradun izateko debeku arrazoietatik salbu dagoela, eta zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran tza - koetan egunean dagoela egiazta tzen duen eran tzu kizun aitorpena. Egin beharreko jardueraren azalpen memoria, ezarri beharreko jardueraren zehaztasunak eta ekimenaren eragilea, eta dagokion aurrekontu xehatua.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2015/06/25 - 2015/07/06
Ebazteko epea:
Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da; epe hori diru laguntzen deialdia argitaratzen denetik aurrera kontatuko da.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.