Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko programako laguntzak. 2012

LABURPENA
Titulua:
Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko programako laguntzak. 2012
Xedea:
Oinarri hauen xedea da Gipuzkoan turismo jarduera sustatzeko diru laguntzak ematea arautzea.
Diru kopurua:
439.000,00 €
Araudia:
 • 2012ko deialdia (GAO Zk. 80/2012)
  Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko programako laguntzen 2012ko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko programako laguntzak. 2012
Oinarri hauen xedea da Gipuzkoan turismo jarduera sustatzeko diru laguntzak ematea arautzea.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
a) Gipuzkoako udalek eta turismoa sustatzeko horien mendeko erakundeek, eta eskualde mailako turismoa kudeatzen duten mankomunitateek eta agentzia publikoek. b) Irabazi asmorik gabeko erakundeek, hots, elkarteek, fundazioek eta antzekoek, betiere turismoarekin zerikusia izan eta Gipuzkoan ezarrita badaude. c) Turismoarekin zerikusia izan eta egoitza Gipuzkoan duten enpresek.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
439.000,00 €
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Eskaera izenpetzen duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzeko agiria. b) Diru laguntza eskatzen den proiektu edo jardueraren azalpen memoria. c) Proiektuko aurrekontua, gastuen xehetasuna barne. d) Ezarritako ereduaren araberako aitorpen erantzulea, 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, entitate onuradun izaera lortzeko 12 artikuluan ezartzen dituen debekuetakoren batean sartuta ez egotea egiaztatzen duena. e) Organo eskudunek emandako agiri eguneratuak, zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean egotea egiaztatzen dutenak (berariaz baimendu ezean datu horiek zuzenean diru laguntza hauen organo kudeatzaileari lagatzea). f) Ezarritako ereduaren araberako aitorpen erantzulea, proiektu bererako eskatutako eta/edo lortutako beste diru laguntzei buruzkoa.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/04/28 - 2012/05/14
Ebazteko epea:
Ebazpena gehienez ere 6 hilabeteko epean jakinaraziko da, deialdia argitaratu eta biharamunetik aurrera hasita.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.