Gipuzkoa ekiten duen lurralde gisa sustatzeko programa. TXEKINTEK, BARNETEKIN. 2013

LABURPENA
Titulua:
Gipuzkoa ekiten duen lurralde gisa sustatzeko programa. TXEKINTEK, BARNETEKIN. 2013
Xedea:
Oinarri teknologikoko eta/edo berritzaileko enpresa proiektuen laguntzako programa –TXEKINTEK– (enpresa ideia heltzeko prozesua eta enpresa martxan jarri arteko plana prestatzea). BARNETIK laguntza-programa, alegia, enpresetan barne-ekintzailetasun jarduera susta¬tzea helburu daukana, Gipuzkoan berrikuntza industrialerako edo/eta teknologikorako edo dagozkion zerbitzuetarako enpresa-proiektu berriak sortzea bultzatzeko (enpresa ideia heltzeko prozesua eta enpresa martxan jarri arteko plana prestatzea). Txekintek-Barnetekin ekintzek beharrezkoa dute Gipuzkoako Enpresa eta Berrikuntza zentroren baten tutorentza: Bic Gipuzkoa Berrilan y Saiolan
Araudia:
 • 2013ko deialdia (GAO Zk. 140/2013)
  «Gipuzkoa, ekiten duen lurralde gisa, sustatzeko programako » diru laguntzen 2013ko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Gipuzkoa ekiten duen lurralde gisa sustatzeko programa. TXEKINTEK, BARNETEKIN. 2013
Oinarri teknologikoko eta/edo berritzaileko enpresa proiektuen laguntzako programa –TXEKINTEK– (enpresa ideia heltzeko prozesua eta enpresa martxan jarri arteko plana prestatzea). BARNETIK laguntza-programa, alegia, enpresetan barne-ekintzailetasun jarduera susta¬tzea helburu daukana, Gipuzkoan berrikuntza industrialerako edo/eta teknologikorako edo dagozkion zerbitzuetarako enpresa-proiektu berriak sortzea bultzatzeko (enpresa ideia heltzeko prozesua eta enpresa martxan jarri arteko plana prestatzea). Txekintek-Barnetekin ekintzek beharrezkoa dute Gipuzkoako Enpresa eta Berrikuntza zentroren baten tutorentza: Bic Gipuzkoa Berrilan y Saiolan
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
- Gipuzkoan dauden Enpresa eta Berrikuntza Zentroak - Gipuzkoan martxan jarriko litzatekeen enpresa-proiektu berritzaile edo teknologikoren bat duten pertsona fisikoak (Gipuzkoan erroldatuak) eta enpresak (Gipuzkoan daudenak).
PRESTAZIOA
Muga:
Kostu hautagarrien %100 raino
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Laguntza eskatzen duen erakundearen datuak. b) Diru laguntzaren xedeko proiektu edo jarduera deskribatuko duen memoria (eskema ekonomiko-finantzarioa, eragin potentzialak eta ustez ikasiko diren ikasgaiak, lan taldea eta ekimena kudeatzeko modua parte-hartzaileak; Europa mailako politiketara eta jakintzaren gizartea sustatzeko interes komunitario orokor eta berezien arloetara doitzea; genero ikuspegiaren tratamendua; bi hizkuntza ofizialen tratamendua). c) Aurkeztutako proiektuaren xehetasunezko aurrekontua. d) Aitorpen erantzulea, deialdi honen eranskin gisa agertzen den ereduaren araberakoa, eta eskaera telematikoan ere badagoena, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzen martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. artikuluan ezarritakoari jarraiki, entitate onuradun izaera lortzeko debekurik ez duela adierazten duena, eta kasua balitz, enpresak azken hiru ekitaldi fiskaletan jasotako «de minimis» laguntzei buruzkoa, horiek jaso baditu. e) Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean egotea egiaztatzen duten agiri eguneratuak Aipatu dokumentazioa ordeztu daiteke Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuari espresuki emandako baimenarekin, Administrazio eskudunak, kasuak kasu, dagozkion datuak zuzenean laga diezazkion. f) Jasotako diru laguntzei buruzko ziurtagiria.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2013/07/24 - 2013/10/28
Aurkezteko epe-muga:
Bete behar diren epeak • Proiektuen hasiera data: 2013ko urtarrilaren 1tetik aurrera • Proiektuak gauzatzeko epea: 2014ko irailaren 30 arte
Ebazteko epea:
Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea 6 hilekoa da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik kontatuta
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.