Eskulargintza sektorea sustatzeko plana. Gipuzkoa 2013

LABURPENA
Titulua:
Eskulargintza sektorea sustatzeko plana. Gipuzkoa 2013
Xedea:
Eskulangintza-jarduerak etorkizunean ere gauzatu daitezen bitartekoak jarri nahi ditu, aurrerantzean ere Gipuzkoan enplegua eta aberastasuna sortzen eta kultura eta etnografia balorren gordailu izaten jarrai dezaten.
Diru kopurua:
361.856,00 €
Araudia:
 • Deialdia (GAO Zk. 128/2013)
  Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko plana»: 2013ko deialdia
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Eskulargintza sektorea sustatzeko plana. Gipuzkoa 2013
Eskulangintza-jarduerak etorkizunean ere gauzatu daitezen bitartekoak jarri nahi ditu, aurrerantzean ere Gipuzkoan enplegua eta aberastasuna sortzen eta kultura eta etnografia balorren gordailu izaten jarrai dezaten.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Tendrán la condición de personas y entidades beneficiarias de las ayudas establecidas en las presentes bases las personas que se dediquen a la artesanía, talleres artesanales y empresas artesanas y sus organizaciones representativas y/o actividades significativas en el ámbito artesanal. 2.3. Se considerarán empresa de artesanía o taller artesanal a aquellos talleres, empresas y unidades económicas, incluida la persona artesana individual y las comunidades de bienes, que desarrollen la artesanía de la manera definida en el artículo 2 del Decreto Foral 28/2005, de 10 de mayo, regulador de la Artesanía de Gipuzkoa,
a) Desarrollar la actividad con habitualidad. b) No exceder de diez el número de personas trabajadoras empleadas con carácter permanente, excepción hecha de las personas en proceso de aprendizaje, cónyuge y familiares en línea directa, consanguínea, adoptiva o por afinidad. c) Estar inscrito/a en el Registro General de la Artesanía Tradicional y Popular de Gipuzkoa. Sección Primera. d) Estar dado/a de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en su actividad correspondiente. 2.4. Las personas y entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en las presentes bases deberán tener su domicilio social y fiscal en el territorio de Gipuzkoa. 2.5. En el caso de las comunidades de bienes o cualquier tipo de entidad de base patrimonial carente de personalidad jurídica, deberá contar con una administración común estable y poder llevar a cabo el proyecto o actividad subvencionable.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
361.856,00 €
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Eskatzailearen datuak. b) Diru laguntza eskaerari dagokion proiektuaren edo jardueraren azalpen memoria. 3.1.d) oinarrian aurreikusitako jarduketei dagokienez: —Parte hartzen duten eskulangintza enpresa kopurua. —Gipuzkoako Eskulangintza Tradizional eta Herrikoiaren Errolda Orokorrean izena emanda dauden eskulangintzako enpresa parte-hartzaileen kopurua, lehen atala bereizita. —Azoka egunak. —3.2 oinarrian adierazitako baldintzak betetzeko prozesua justifikatzeko agiriak. c) Aurkeztutako proiektuaren aurrekontu xehatua. d) Bildutako laguntzen ziurtagiria. e) Deialdi honen eranskinean edo eskaera elektronikoan barneratutako ereduaren araberako aitorpen erantzulea, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak diru laguntzen onuraduna izateko 12. artikuluan ezarritako galarazpenik ez izateari eta «de minimis» laguntzei buruzkoa. f) Zerga eta Gizarte Segurantza betebeharrak beteta daudela ziurtatzen duten agiri eguneratuak (diru laguntza eskaera baino sei hilabete lehenagokoa, gehienez). Agiri horien ordez, berariaz baimena eman ahal izango zaio organo kudeatzaileari administrazio eskudunek datu horiek zuzenean laga diezazkioten.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2013/07/06 - 2013/09/03
Ebazteko epea:
Deialdia ebazteko gehieneko epea laguntza programako 10. oinarriaren 3. puntuan adierazitakoa izango da, hau da, 6 hilabetekoa deialdia argitaratu eta biharamunetik aurrera hasita.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.