Diru-languntzako titulua

Gipuzkoako Foru Aldundia

Deskribapena


Xedea

Dirulaguntza hauek beren nekazaritza ustiategietan nekazaritza ingurumenari eta klimari buruzko borondatezko konpromisoak hartzen dituzten nekazariei zuzentzen da. Dirulaguntzen helburuak dira:

  • Bultzatze a landa eta nekazaritza paisaiaren zaintza, hobekuntza eta dibertsifikazioa.
  • Sustatze a biodibertsi tateari lagunduko dioten eta ingurumena nahiz animalien ongizatea errespetatuko dituzten ekoizpen sistemak eta praktikak.
  • Nekazaritzako biodibertsitatea babestea.
  • Nekazaritzatik datozen berotegi efektuko gasak eta amoniako igorpenak gutxitzea.
  • Uraren eta lurraren Kudeaketa hobetzea.
  • Nekazaritza, abeltzaintza eta basozaintzako jardueretatik sortzen diren azpiproduktuak kudeatze a eta horiei balioa ematea


ESKABIDEEN AURKEZPEN EPEA: 202/02/24 – 2020/04/30

ZENBATEKOA: 1.355.000,00 euroak

ONURADUNAK:

Nekazaritza ustiategien titular diren pertsona fisiko eta juridikoek jaso ahal izango dituzte dirulaguntza hauek.

ARAUDIA:

Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren laguntzen eta nekazaritza ekologikoaren lagn tzen 2020ko deialdia.