Bilbo-Bizkaia turismo-leku gisa eta bertako turismoa sustatu eta garatzeko programa. Dinamizazioa. 2016

LABURPENA
Titulua:
Bilbo-Bizkaia turismo-leku gisa eta bertako turismoa sustatu eta garatzeko programa. Dinamizazioa. 2016
Xedea:
— Bilbo-Bizkaia turismo-leku gisa normalizatzea: a) Erreminta teknologikoak erabiltzea turismo-programetan. b) Internetera sartzeko wifi-guneak jartzea. — Bilbo-Bizkaia turismo-leku gisa eta bertako turismo-industriak Dinamizatzea. a) Enpresa estrategiko berriak sortzea turismo-sektorean. b) Produktu turistiko lehiakor berriak sortzea. c) Baliabide turistikoei balioa ematea. — Turismo-lekuari lotutako produktu turistikoak merkaturatzea. — Lurralde Historikoa, eskualdeak eta udalerriak turismorako leku gisa eta bertako baliabide turistikoak sustatzea. — Azterketak eta ikerketak egitea eta Bizkaiko turismoaren arloko prestakuntza-ekintza eta sentsibilizatze-jardunaldiak eta bidaia profesionalak antolatzea.
Diru kopurua:
A) Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak, udal erakunde autonomiadunak eta mankomunitateak: 7.540,50 euro, 2016ko ekitaldiko aurrekontuko 730101, 0808, 45100, (2009/0012 proiektua) aurrekontu-partidaren kontura. B) Irabazteko asmorik gabeko elkarteak, fundazioak eta erakunde pribatuak, sektore turistikoarekin zerikusia dutenak: 319.882,74 euro, 2016ko ekitaldiko aurrekontuko 730101, 0808, 45100, (2009/0012 proiektua) aurrekontu-partidaren kontura. C) Turismo-sektoreari lotutako enpresak: 310.675,02 euro, 2016ko ekitaldiko aurrekontuko 730101, 0808, 44300, (2009/0012 proiektua) aurrekontu-partidaren kontura.
Deialdiaren araudia:
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 73/2016 FORU DEKRETUA, apirilaren 12koa (BAO Zk. 74/2016)
  Bizkaiko Foru Aldundiaren 73/2016 FORU DEKRETUA, apirilaren 12koa. Honen bidez, 2016ko ekitaldian Bilbo-Bizkaia turismo-leku gisa eta bertako turismo-industriak sustatu eta garatzeko programak egiteko Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Foru Sailak norgehiagoka araubidean ematen dituen diru-laguntzen oinarriak eta deialdia arautzen dira.
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 148/2016 FORU DEKRETUA (BAO Zk. 239/2016)
  Bizkaiko Foru Aldundiaren 148/2016 FORU DEKRETUA, irailaren 27koa. Honen bidez, 2016ko apirilaren 12ko 73/2016 Foru Dekretua aldatzen da, 2016ko ekitaldian Bilbo- Bizkaia turismo-leku gisa eta bertako turismo-industriak sustatu eta garatzeko programari dagokiona.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapena Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapena Saila
Erakunde erabakigarria:
Bizkaiko Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 944 068 000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Itzuli Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Bilbo-Bizkaia turismo-leku gisa eta bertako turismoa sustatu eta garatzeko programa. Dinamizazioa. 2016
— Bilbo-Bizkaia turismo-leku gisa normalizatzea: a) Erreminta teknologikoak erabiltzea turismo-programetan. b) Internetera sartzeko wifi-guneak jartzea. — Bilbo-Bizkaia turismo-leku gisa eta bertako turismo-industriak Dinamizatzea. a) Enpresa estrategiko berriak sortzea turismo-sektorean. b) Produktu turistiko lehiakor berriak sortzea. c) Baliabide turistikoei balioa ematea. — Turismo-lekuari lotutako produktu turistikoak merkaturatzea. — Lurralde Historikoa, eskualdeak eta udalerriak turismorako leku gisa eta bertako baliabide turistikoak sustatzea. — Azterketak eta ikerketak egitea eta Bizkaiko turismoaren arloko prestakuntza-ekintza eta sentsibilizatze-jardunaldiak eta bidaia profesionalak antolatzea.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Bizkaiko udalerri turistikoak; halakotzat jotzen dira Bizkaiko Foru Aldundiak interes turistikoko mapan adierazitakoak. Bizkaiko udalerri turistikoen interesak ordezkatzen dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko mankomunitateak. Irabazteko asmorik gabeko elkarte, fundazio eta erakunde pribatuak, baldin eta proposamen baten bidez garatzen badute foru dekretu honetako eranskinetako jarduketa-lerroen barruan sar daitekeen jarduera turistiko bat, nahiz eta haien jardun nagusia turismo-sektoreari lotuta egon ez. Proposatutako jarduerak baldin eta Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak interes turistikotzat jotzen baditu. Turismo-sektoreari lotutako enpresak, halakotzat jotzen direlarik foru dekretu honen VIII. eranskinean jasotzen diren tipologietariko baten sartzen diren erakunde fisiko nahiz juridiko guztia
PRESTAZIOA
Dotazioa:
A) Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak, udal erakunde autonomiadunak eta mankomunitateak: 7.540,50 euro, 2016ko ekitaldiko aurrekontuko 730101, 0808, 45100, (2009/0012 proiektua) aurrekontu-partidaren kontura. B) Irabazteko asmorik gabeko elkarteak, fundazioak eta erakunde pribatuak, sektore turistikoarekin zerikusia dutenak: 319.882,74 euro, 2016ko ekitaldiko aurrekontuko 730101, 0808, 45100, (2009/0012 proiektua) aurrekontu-partidaren kontura. C) Turismo-sektoreari lotutako enpresak: 310.675,02 euro, 2016ko ekitaldiko aurrekontuko 730101, 0808, 44300, (2009/0012 proiektua) aurrekontu-partidaren kontura.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • — Garatuko den proiektuaren edo ekintzaren azalpen-txosten zehaztua, eranskinetan zehaztutako ebaluazio-irizpideak kontuan hartzeaz gain honako hauek jasoko dituena: proiektuak Bizkaiko Lurralde Historikoko turismo-industriarako izango duen garrantzia, hura eskaintzen den lurralde-eremua, eta abar. — Proiektuaren diru-sarrera eta gastuen aurrekontua, dekretuaren IX. eranskinean jasoa eta kontzeptuka banakatua eta, hala dagokionean, proiektu bererako eskatu eta/edo jaso diren beste diru-laguntza guztiak aipatuz. — Hartzekodunaren fitxa (X. eranskina), behar bezala betea. Fitxa hori aurkeztu beharko dute eskabidea lehenengoz egiten duten entitateek, bai eta, Bizkaiko Foru Aldundiko hartzekodunen fitxategian erregistratuta egon arren, bankuko kontuari edo sozietatearen egoitzari buruzko daturen bat aldatu duten entitateek ere. — Eskaera-orria sinatzen duen pertsonaren nortasun agiri nazionalaren fotokopia (NANa), kasuan kasuko erakundearen arabera: • Udala baldin bada, alkatea. • Erakunde lokalen menpeko erakunde autonomiaduna bada, presidentea edo gerentea. • Mankomunitatea bada, haren presidentea. • Irabazteko asmorik gabeko elkarte, fundazio eta erakunde pribatua bada, haien presidentea. • Turismo-sektoreko enpresa bat bada, enpresaren zuzendaria.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskaera


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2016/04/21 - 2016/05/20
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.