Programa autoemplegua sustatzea. Enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko aholkularitzaren arloko jarduerak. 2019

LABURPENA
Titulua: 
Programa autoemplegua sustatzea. Enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko aholkularitzaren arloko jarduerak. 2019
Xedea: 
Diru-laguntza jasotzen duten ekintzen helburua negozio-plana egitea izango da.
Diru kopurua: 
900.000,00 euro
Deialdiaren araudia: 
 • 34/2019 FORU DEKRETUA, apirilaren 2koa (BAO Zk. 67/2019)
  Bizkaiko Foru Aldundiaren 34/2019 FORU DEKRETUA, apirilaren 2koa. Honen bidez, langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen artean autoenplegua eta enpresak sortzea sustatzeko diru-laguntzen 2019ko ekitaldiko oinarri arautzaileak ezartzen dira eta diru-laguntzak emateko deialdiak egiten dira.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea: 
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
Deialdia egiten duen organoa: 
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
Erakunde erabakigarria: 
Bizkaiko Foru Aldundia
TRAMITAZIOAK
Programa autoemplegua sustatzea. Enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko aholkularitzaren arloko jarduerak. 2019
Diru-laguntza jasotzen duten ekintzen helburua negozio-plana egitea izango da.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak: 
a) Bizkaiko Lurralde Historikoko udal izaerako enplegu eta tokiko garapenerako zentroak, edo organismo autonomiadunak, enpresa publikoak edo haien mendeko edo haiekin lotutako bestelako entitateak. b Sozietatearen eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan duten fundazioak, elkarteak eta irabazi-asmorik gabeko bestelako entitateak. Aldi berean, lantokia ere lurralde horretan eduki behar dute. c) Entitate onuradunek gutxienez ere hiru urteko esperientzia egiaztatu behar dute enpresa-kudeaketako aholkularitzaren arloan. Horretarako, entitateek euren esperientziaren memoria aurkeztu behar dute; bertan, eurek egin dituzten jardueren berri eman behar dute.
PRESTAZIOA
Dotazioa: 
900.000,00 euro
Muga: 
Entitate eskatzaile bakoitzeko eta diru-laguntza jaso ahal izan eta aurkeztutako ekintzen multzo bakoitzeko, gehieneko diru-laguntza 80.000 eurokoa izango da; zenbateko horretan, 2. artikuluan ezarritako bi faseak bai taldeko prestakuntza, bai banakako aholkularitza egiteko entitateak bere gain hartutako diru-laguntza jaso dezaketen gastuak egotziko dira.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • 1. Banku-helbideratzearen fitxa. Fitxan adierazitako kontu-zenbakiak eskabide orrian jarritako bera izan behar du. Kontuan aldaketak eman badira edota kontu berri baten alta eman nahi bada baino ez da aurkeztu beharko. 2. Erakunde eskatzaileak aholkatutako eta 2017ko irailaren 16tik 2018ko irailaren 14era bitartean martxan jarritako proiektuen zerrenda. Dokumentazio hau aurkeztu behar da: a) 39/2018Foru Dekretuaren 2. atalean jasotako diru-laguntzarik eskatu ez duten proiektuen kasuan, eskatzaileek honako hauek aurkeztu beharko dituzte formato elektronikoan: negozio-plana, trebakuntza-ikastaroa egin izanaren ziurtagiria¿aholkularitza jaso duen proiektu bakoitzaren sustatzaile arduradunak sinatuta¿, zenbat aholkularitza-ordu hartu diren eta zer eduki landu den adierazten duena, bai eta zenbat prestakuntza-ordu jaso diren. b) 39/2018 Foru Dekretuaren 2. atalean jasotako diru-laguntza eskatu duten proiektuen kasuan. 1) Eta, gainera, oinarrien dekretuaren 1. atalean jasotako diru-laguntza eskatu duen erakundeak proiektu hori 39/2018 Foru Dekretuaren justifikazioan sartu badu, soilik 39/2018Foru Dekretuaren 2. atalean jasotako diru-laguntza eskatu duen enpresaren sozietate-izena eta IFZ zehaztu beharko dira, prozedura horretan eman zitzaion administrazio-espedientearen zenbakiaz gainera. 2) Hala ere, erakundeak ez badu sartu proiektu hori 39/2018 Dekretuaren justifikazioan, 39/2018 Foru Dekretuaren 2. atalean jasotako diru-laguntza bat eskatu duen enpresaren sozietate-izena eta IFZ ere zehaztu beharko ditu, baita prozedura horretan eman zitzaion administrazio-espedientearen zenbakia ere, eta trebakuntza-ikastaroa egin izanaren ziurtagiria aurkeztu behar du ¿aholkularitza jaso duen proiektu bakoitzaren sustatzaile arduradunak sinatuta¿, zenbat aholkularitza-ordu hartu diren eta zer eduki landu den adierazten duena, bai eta zenbat prestakuntza-ordu jaso diren. 3. Erakunde eskatzaileak aholkatutako eta 2017ko irailaren 16tik 2018eko irailaren 14ra bitartean martxan jarritako proiektuak sustatzen dituzten pertsonen kasuan, ziurtagiri pertsonalizatua eta eguneratua aurkeztu beharko dute, Bizkaiko Foru Aldundiak, Gizarte Ekintza Sailak edo beste edozein organo eskudunek emandakoa, non egiaztatzen den proiektuan parte hartzen duen pertsona deialdiaren oinarri arautzaileak ezartzen dituen 7. artikuluan deskribatzen diren taldeetako batekoa dela. 4. Honako hauek zehazten dituen memoria: a) Proposatutako ekintzaren egokitasuna justifikatzeko arrazoiak. b) Sustatzaileen hartze, profil eta aukeraketaren deskripzioa. c) Enpresa-kudeaketaren gaineko prestakuntzan aplikatutako metodologia, eduki bakoitzaren eta eduki horien iraupenen arabera. d) Negozio-plana egiteko aplikatutako metodologia, eduki bakoitzaren eta eduki horien iraupenen arabera. e) Aurkeztutako jarduera-planak entitate eskatzailearen helburu, ildo eta jarduerekiko duen koherentzia. 5. Laguntza hauek eman diezazkioten, eskatzaileak nahitaez egiaztatu beharko du, laguntzak emateko ebazpen-proposamena eman baino lehen, egunean dituela zerga-betebeharrak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzarekikoak, eta ez duela zorrik Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak kudeatzen dituen enbargo ordaingabeak direla eta.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Bulego Birtuala
Eskaera


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2019/04/08 - 2019/05/03
Isilbidearen ondorioak: 
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: Hilabete 1
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Ez onartzea
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: 3 hilabete
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Onartzea