Turismoa Sustatzeko Jarduerak Egiteko Laguntza Programa

LABURPENA
Titulua:
Turismoa Sustatzeko Jarduerak Egiteko Laguntza Programa
Xedea:
Araba Lurralde Historikoan turismoa sustatzeko jarduerak burutzen laguntzea
Diru kopurua:
677.000,00 €
Deialdiaren araudia:
 • 183/2010 ERABAKIA (BOTHA Zk. 38/2010)
  183/2010 ERABAKIA, martxoaren 23ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, turismoa sustatzeko jardueretarako laguntzen deialdia onartzen da 2010erako.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Ekonomia Sustapenaren Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Ekonomia Sustapenaren Saila
Erakunde erabakigarria:
Arabako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza de la Provincia s/n 01001 Vitoria-Gasteiz.
Telefono bidezko arreta:
Teléfono 945 181818. Fax: 945 181754.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza de la Provincia s/n 01001 Vitoria-Gasteiz.
Itzuli Plaza de la Provincia s/n 01001 Vitoria-Gasteiz.
Turismoa Sustatzeko Jarduerak Egiteko Laguntza Programa
Araba Lurralde Historikoan turismoa sustatzeko jarduerak burutzen laguntzea
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
-Araba Lurralde Historikoko koadrilak -Gutxienez 3 urtetik hona turismo informaziorako bulegoa duten Arabako udalek. -Irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuak, turismoa suspertzen diharduten badute eta Arabako Foru Aldundiak sustatutako jardueretan parte hartzen badute. -Turismo arloko enpresa txiki eta ertainak, edozein dela beren izaera juridikoa, sozietatearen egoitza eta zerga egoitza Araba Lurralde Historikoan badute edo/eta Lurralde Historikoan gutxienez zerbitzugune bat badute. -Aurreko ataleko baldintza betetzen ez duten baina Arabako Lurralde Historikoarentzat estrategiko jotzen diren turismoa sustatzeko jarduerak egiteko asmoa duten bestelako enpresak. -Turismoa suspertzen diharduten autonomoak, zerga egoitza Araban badute.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
677.000,00 €
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabide Izapidea
Eskabide Izapidea:
Eskaera
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • - Turismo sustapeneko jarduerei buruzko azalpena. - Zergatik egingo diren. - Aurreikusitako gastuen xehaketa. - Lana egingo edo egin duen kanpoko profesionalaren edo hornitzailearen eskaintzaren fotokopia (proformako edo behin betiko fakturak, kanpoko aurrekontua edo halakorik balego kontratu sinatua). - 3 eskaintzen fotokopiak, hornitutako ekipamendu-ondasunak edo aholkularitzako enpresek emandako zerbitzuak edo laguntza teknikoa 12.000,00 eurotik gorakoak badira, hautaketaren justifikazioarekin batera, eskaintza hautatua ekonomikoki onena ez bada. - Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean edukitzearen ziurtagiria, hura derrigorrezkoa ez den kasuetan izan ezik (ikus 58/2004 Foru Dekretua), eta beharrezkoa denetan, enpresaren bazkide guztiena. 8.4. Eskatzailea irabazi asmorik gabeko elkartea denean honako informazioa ere aurkeztu beharko da: - Estatutuen fotokopia. - Hala badagokio, BEZari buruzko aitorpena aurkeztetik salbuetsita dagoela egiaztatzen duen agiria. Eskatzailea turismoaren sektoreko enpresaren bat bada, eskabidearekin batera, enpresari buruzko ondoko informazioaren fotokopia aurkeztuko du: - Enpresaren oroit-idazki laburra. - Balantzea eta emaitzen kontua. - Sozietatearen eratze-eskriturak. - IFZ Eskatzailea autonomoa denean, eskabidearekin batera, honako informazioaren fotokopia ere aurkeztu beharko da: - NAN - Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta eman izanaren fotokopia, egiten duten turismo jarduerari dagokion epigrafean. - Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko azken aitorpena.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskaera
aplikazioa


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2010/04/09 - 2010/05/07
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.