EAEko eremuan lur-zaintzailetzailetza akordioetan diren ondare naturala aktiboki kontserbatzeko ekintzetarako diru-laguntzak. 2012ko deialdia

LABURPENA
Titulua:
EAEko eremuan lur-zaintzailetzailetza akordioetan diren ondare naturala aktiboki kontserbatzeko ekintzetarako diru-laguntzak. 2012ko deialdia
Xedea:

Euskal Erkidego Autonomoaren eremuko lur-zaintzailetza akordioetan diren ondare naturala aktiboki kontserbatzeko ekintzak burutzeko diru-laguntzak ematea.

Diru kopurua:

Gehienez 350.000 euro.

Deialdiaren araudia:
 • AGINDUA, 2012 maiatzaren 23koa, (EHAA Zk. 103/2012)

  Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, zeinen bidez iragartzen baitira, 2012. urterako, EAEko eremuan lur-zaintzailetzailetza akordioetan diren ondare naturala aktiboki kontserbatzeko ekintzetarako diru-laguntzak.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ingurumena, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza
Deialdia egiten duen organoa:
Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Ingurumena, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza
Egitura atal ebazlea:
Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
EAEko eremuan lur-zaintzailetzailetza akordioetan diren ondare naturala aktiboki kontserbatzeko ekintzetarako diru-laguntzak

Euskal Erkidego Autonomoaren eremuko lur-zaintzailetza akordioetan diren ondare naturala aktiboki kontserbatzeko ekintzak burutzeko diru-laguntzak ematea.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Pertsona juridikoak beti ere irabazteko asmogabekoak, pribatuak zein publikoak, baldin eta, zaintzailetza erakunde bezala aritzen direnean.

a) pertsona juridikoa, publiko zein pribatua izatea, beti ere irabazteko asmogabekoa.

b) pertsona juridiko pribatuen kasuan, erakundeak bere helburuen artean ondare naturalaren kontserbazioarena izan beharko du, eta haren estatutuetan bere ekintzen artean berez lur zaintzailetza agertu beharko da.

c) EAEan diru-laguntza jasotzeko moduko jarduera edo jarduketa garatzea.

d) Dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galduta ez edukitzea, zigorren edo administrazio zehapenen baten ondorioz, eta horretarako gaitasuna kentzen duen legezko debekuren bat ez edukitzea.

e) Diru-laguntzen eskatzaileek zerga-betebehar guztiak eta Gizarte-segurantzarako betebehar guztiak beteta edukitzearen ziurtapena erakunde kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du, haien baimenaren beharrik gabe. Guzti hau, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolaketa Printzipioei buruzko Legeko 50.artikuluaren arabera.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Gehienez 350.000 euro.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabidea
Eskabidea:
Eskabideak eredu normalizatuan egingo dira.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Hirugarrenaren datuen alta (Laguntza emateko dokumentua)

Onuradunek altan emanda ez bazeuden, hirugarren alta eskatu behar dute.

ESKABIDE INPRIMAKIA (pertsona juridiko publikoak) (Eskaera)

II. Eranskina [AGINDUA, 2012 maiatzaren 23koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, zeinen bidez iragartzen baitira, 2012. urterako, EAEko eremuan lur-zaintzailetzailetza akordioetan diren ondare naturala aktiboki kontserbatzeko ekintzetarako diru-laguntzak].

ESKABIDE INPRIMAKIA (pertsona juridiko pribatuak) (Eskaera)

III. Eranskina [AGINDUA, 2012 maiatzaren 23koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, zeinen bidez iragartzen baitira, 2012. urterako, EAEko eremuan lur-zaintzailetzailetza akordioetan diren ondare naturala aktiboki kontserbatzeko ekintzetarako diru-laguntzak].

Dokumentazioa:
 • Eskabideekin honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

  Pertsona juridiko publikoaren kasuan:

  1. Organo eskudunak egindako eskaera.
  2. Lur-zaintzailetza akordioaren eta diru-laguntza izateko eskatzen diren ekintza eta jarduerak egiteko onarpen akordioa, eta baita pertsona juridiko publikoak jartzen duen dirua ere.
  3. Pertsona juridiko publikoko idazkariak luzatutako ziurtagiria, V. eranskinaren arabera. Bertan, hala balegokio, eskatutako edota emandako beste diru-laguntzen zerrenda eta helburu berarako beste pertsonek edo erakundeek eman dituzten diru-laguntzen kopurua esan beharko da, haien diru-kopurua adieraziz.
  4. Azalpen-memoria. Bertan, ondo zehaztuta honako hau jaso beharko da: zaintzailetza akordioaren edukia (honen kopia erantsiko da), akordioaren iraupena, helburuak, jarduketak egingo diren tokiaren mugaketa eta planoak, epeak, ekintzen garapen eta hedapena, VI. eranskinaren araberako jardueraren aurrekontu osoa (partidaka xehatuta) eta jarduketa betearazteko egutegia.
  5. Bidezkoa denean, udalaren hirigintza-lizentzia, eta, behar denean, administrazio sektorial eskudunaren manuzko baimen eta lizentziak.
  6. Eskatutako diru-laguntzaren kopurua.
  7. Dagokion ogasunaren ziurtagiri eguneratua, hala badagokio, zerga-betebeharrak bete dituela adieraziz, eta dagokion lurralde-diruzaintzaren ziurtapen eguneratua, Gizarte-Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatzen duena.

  Pertsona juridiko pribatuen kasuan:

  1. Eskatzailearen NAN eta dagokion ordezkapen ahalordearen kopia.
   • Identifikazio fiskalaren kopia.
   • Erakundearen estatutuen kopia eta baita haien aldaketarena ere.
   • Irabazi-asmorik gabeko erakundea dela: euren xedearen definizioa edota beraien xedea egiaztatzen duen beste edozein agiriaren kopia.
  2. Azalpen-memoria. Bertan, ondo zehaztuta honako hau jaso beharko da: zaintzailetza akordioaren edukia (honen kopia erantsiko da), akordioaren iraupena, helburuak, jarduketak egingo diren tokiaren mugaketa eta planoak, epeak, ekintzen hedapen eta garapena, VI. eranskinaren arabera jardueraren aurrekontu osoa (partidaka xehatuta) eta jarduketa betearazteko egutegia.
  3. Bidezkoa denean, udalaren hirigintza-lizentzia, eta, behar denean, administrazio sektorial eskudunaren manuzko baimen eta lizentziak.
  4. Beste pertsona edo erakunde batzuek helburu horrexetarako eskatutako edota emandako beste diru-laguntza batzuen zenbatekoaren adierazpena, V. eranskinaren arabera.
  5. Dagokion ogasunaren ziurtagiri eguneratua, zerga-betebeharrak bete dituela adieraziz, eta dagokion lurralde-diruzaintzaren ziurtapen eguneratua, Gizarte-Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatzen duena.

  Agiriak paperez (jatorrizko dokumentazioa edo kopia egiaztatua) eta Eusko Jaurlaritzaren sistema informatikoekin bateragarria den euskarri informatikoan aurkeztu beharko da.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Gorako Errekurtsoa
Gorako Errekurtsoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organo batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Gorako Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Berraztertzeko Errekurtsoa
Berraztertzeko Errekurtsoa:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Berraztertzeko Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/05/29 - 2012/06/29
Ebazteko epea:

3 hilabete.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Ingurumena, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Ingurumena, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.