Norbanakoek Urdaibai Biosfera Erreserbako lurzoru urbaniza ezineko eremuan ingurumena eta paisaia kontserbatzeko, suspertzeko eta bertara integratzeko egiten dituzten jardueretarako zaintza-akordioetarako diru-laguntzak

LABURPENA
Titulua:
Norbanakoek Urdaibai Biosfera Erreserbako lurzoru urbaniza ezineko eremuan ingurumena eta paisaia kontserbatzeko, suspertzeko eta bertara integratzeko egiten dituzten jardueretarako zaintza-akordioetarako diru-laguntzak
Xedea:

Norbanakoek Urdaibai Biosfera Erreserbako lurzoru urbaniza ezineko eremuan ingurumena eta paisaia kontserbatzeko, suspertzeko eta bertara integratzeko jardueretarako eta jarduketetarako egiten diren zaintza akordioetarako diru-laguntzak. Jarduketa horien helburua biodibertsitatea eta garapen iraunkorra sustatzea izango da.

Diru kopurua:

Gehienez ehun eta laurogei mila (180.000) euro.

Deialdiaren araudia:
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ingurumena, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza
Deialdia egiten duen organoa:
Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
Egitura atal ebazlea:
Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Urdaibai Biosfera Erreserbako Patronatua

Udetxea jauregia. Gernika-Lumo, z/g
48300 Gernika-Lumo (Europako Herrien parkearen ondoan)

Ordutegia: Astelehenetik ostegunera: 8:30 - 13:30 eta 15:00 - 17:30. Ostiralean: 8:30-14:30. Udan (ekainaren 15etik irailaren 15era): astelehenetik ostiralera 8:30-14:30

Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000

Urdaibai Biosfera Erreserbako Patronatua

946257125

Ordutegia: Astelehenetik ostegunera: 8:30 - 13:30 eta 15:00 - 17:30. Ostiralean: 8:30-14:30. Udan (ekainaren 15etik irailaren 15era): astelehenetik ostiralera 8:30-14:30

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Norbanakoek Urdaibai Biosfera Erreserbako lurzoru urbaniza ezineko eremuan ingurumena eta paisaia kontserbatzeko, suspertzeko eta bertara integratzeko egiten dituzten jardueretarako zaintza-akordioeta

Norbanakoek Urdaibai Biosfera Erreserbako lurzoru urbaniza ezineko eremuan ingurumena eta paisaia kontserbatzeko, suspertzeko eta bertara integratzeko jardueretarako eta jarduketetarako egiten diren zaintza akordioetarako diru-laguntzak. Jarduketa horien helburua biodibertsitatea eta garapen iraunkorra sustatzea izango da.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Pertsona juridikoak beti ere irabazteko asmorik gabekoak, baldin eta, zaintza erakunde bezala aritzen direnean, Urdaibai Biosfera Erreserbaren eremu barruan diru-laguntza jaso dezaketen ingurumena eta paisaia kontserbatzeko, suspertzeko eta integratzeko jarduketarako zaintza akordioak egiten badituzte.

 1. pertsona juridikoa, publiko zein pribatua izatea, beti ere irabazteko asmorik gabekoa.
 2. Urdaibai Biosfera Erreserbaren eremuko espazio barruko lurzoru urbaniza ezinean diru-laguntza jasotzeko moduko jarduera edo jarduketa garatzea.
 3. Diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galduta ez edukitzea, zigorren edo administrazio zehapenen baten ondorioz, eta horretarako gaitasuna kentzen duen legezko debekuren bat ez edukitzea.
 4. Zerga-betebehar guztiak beteta edukitzea, Ogasun eta Finantzako sailburuaren 1991ko urriaren 7ko Aginduan ezarritakoaren arabera; agindu hori, izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren konturako dirulaguntzen onuradunen zerga-betebeharrak betetzea egiaztatzeari buruzkoa da (1991ko urriaren 15eko 208. zenbakiko EHAA).
 5. Gizarte-segurantzarako betebehar guztiak beteta edukitzea.

 

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Gehienez ehun eta laurogei mila (180.000) euro.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskaerak aurkeztea
Eskaerak aurkeztea:
Jatorrizko dokumentazioa edo kopia egiaztatua aurkeztu beharko da.
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Eskabideak Aginduaren II. eranskinean agertzen den eredu normalizatuan egingo dira, eta honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:
  • Eskatzailearen NAN eta dagokion ordezkapen ahalordearen kopia.
  • Identifikazio fiskalaren kopia.
  • Erakundearen estatutuen kopia eta baita haien aldaketarena ere.
  • Irabazi-asmorik gabeko erakundea dela: euren xedearen definizioa edota beraien xedea egiaztatzen duen beste edozein agiriaren kopia.
  • Azalpen-memoria. Bertan, ondo zehaztuta jaso beharko da honako hau: zaintza akordioaren edukia (honen kopia erantsiko da), helburuak, jarduketak Urdaibai Biosfera Erreserbaren helburuekin duen lotura, jardueraren aurrekontu osoa (partidaka xehatuta) eta jarduketa betearazteko egutegia.
  • Bidezkoa denean, Urdaibai Biosfera Erreserbako organo zuzendariak horren alde emandako manuzko txostena (Urdaibai biosfera Erreserba Babestu eta Antolatzeari buruzko 5/1989 Legeko 18.3.h) artikuluan eta Egitamu Gidariko 130. artikuluan ezarritakoa); udalaren hirigintza-lizentzia, eta, behar denean, administrazio sektorial eskudunaren manuzko baimena.
  • Jabetzaren Erregistroaren ohar bakuna, jarduketa jasoko duen higiezinari buruzkoa.
  • Beste pertsona edo erakunde batzuek helburu horrexetarako emandako beste diru-laguntza batzuen zenbatekoaren adierazpena.
  • Ziurtagiri gaurkotua, eskabidea egin aurreko hiru hilabeteetan egindakoa (gehienez); hori kasuan kasuko Foru Ogasunak eman eta bertan, egiaztatu egingo da eskatzaileak beteta dituela zerga-betebehar guztiak.
  • Hirugarrenaren Altaren inprimakia (III. eranskina).

   

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Gorakoa
Errekurtsoa Gorakoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organok batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Gorakoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2010/07/22 - 2010/09/22
Ebazteko epea:

Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa interesatuei jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, agindua argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita: 2010/10/22 

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.