Bilbo udalerrian sektore ekonomiko estrategikoekin zerikusia duten ekitaldietarako diru-laguntzAK. 2017

LABURPENA
Titulua:
Bilbo udalerrian sektore ekonomiko estrategikoekin zerikusia duten ekitaldietarako diru-laguntzAK. 2017
Xedea:
Sektore ekonomiko estrategikoetan duten inpaktuaren ikuspegitik Bilborako interesgarriak diren ekitaldiak egitea, horiek Bilborako ekonomia eta gizarte-aberastasuna sortzeari lotuak badaude.
Diru kopurua:
190.000 €
Deialdiaren araudia:
 • 2017ko martxoaraen 21eko erabakiaren pasartea (BAO Zk. 76/2017)
  Bilbao Ekintza, EPELko Administrazio Kontseiluaren 2017ko martxoaraen 21eko erabakiaren pasartea, Bilbo udalerrian ekonomia sustatzeko eta erakartzeko potentzial nabarmena duten ekitaldiei diru-laguntzen deialdia egiten duena. BDNS(Identif.):341716.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Bilbao Ekintza
Deialdia egiten duen organoa:
Bilbao Ekintza
Erakunde erabakigarria:
Erakunde, Ente eta Sozietate Publikoak
Bertan emandako arreta:
Navarra kalea 5, 3ª
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Navarra kalea 5, 3ª
Itzuli Navarra kalea 5, 3ª
Bilbo udalerrian sektore ekonomiko estrategikoekin zerikusia duten ekitaldietarako diru-laguntzAK. 2017
Sektore ekonomiko estrategikoetan duten inpaktuaren ikuspegitik Bilborako interesgarriak diren ekitaldiak egitea, horiek Bilborako ekonomia eta gizarte-aberastasuna sortzeari lotuak badaude.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Pertsona fisiko eta juridikoak.
Ezingo dute diru-laguntza hau lortu arrazoi berdinarengatik edo Bilbao Ekintzak abian jarri dituen beste diru-laguntzei buruzko beste oinarri batzuen bidez diru-laguntza izenduna esleitua duten ekitaldiek.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
190.000 €
Muga:
— A motako ekitaldiak, gehienez, 30.000,00 euro. — B motako ekitaldiak, gehienez, 20.000,00 euro. — C motako ekitaldiak, gehienez, 10.000,00 eurs. — Zenbatekoak ez du inolaz ere eskatutakoa gaindituko, ezta diru-laguntza jaso dezaketen jardueren aurrekontuaren % 50 ere Halaber, eskaeran kalkulatutako gastuen eta dirusarreren arteko diferentzia gainditzen duten zenbatekoak ez dira emango. — Erakunde bera ezin daiteke oinarri hauetan parte hartuz 60.000,00 eurotik gorako zenbatekoaren onuraduna izan. Era berean, muga hori zerikusia duten enpresei edo taldekoei zabaltzen zaie.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Eskabidearekin batera honako dokumentazio tekniko hau aurkeztu beharko da: — Diru-laguntza eskatzeko arrazoia den jardueraren plan zehatza eta sinatua. Planean atal hauek zehaztuko dira: a) Erakunde eskatzailearen aurkezpena. b) Diru-laguntza eskatzeko arrazoia den jardueraren aurkezpena. 1. Jardueraren deskribapen osoa. Atal honetan honako hauen aipamenak egingo dira: — Kokatzen den sektore ekonomikoa sustatu eta garatzea. — Enpresa eta pertsona ekintzaileentzat ala tokiko talentuentzat negozio-aukerak sortzea finantzaketa-txanden, networkingaren saioen eta abarren bitartez. — Tokiko talentuari balioa ematea (sektore hauekin zerikusia duten diziplinetako ikasleak, etab.). — Tokiko enpresak ikus daitezen sustatzea, etab. — Sektorea berritzen eta finkatzen laguntzea, baita tokiko enpresek joera orokorrak ezagutzen ere. 2. Sektorean erreferentzia gisa hiria sendotzen laguntzea. 3. Ekonomia-eragina. — Antolaketaren aurrerapen-maila — Programaren finantzabideei buruzko txostena. — Aurrekontuaren edo aurrekontuen xehetasunak, eskatzen diren jardueren unitate-prezioak zehaztuta edota jarduera horien proforma fakturak. Oinarri hauek argitaratu aurretik gauzatutako jardueren kasuan, horietan egindako gastuen fakturak ere aurkeztu ahalko dira.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2017/04/24 - 2017/05/15
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.