Osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak

LABURPENA
Titulua:
Osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak
Xedea:

Ospe handiko atzerriko zentroetan egonaldiak eta ikastaroak gauzatzeko bekak eta laguntzak.

Diru kopurua:

Deialdi hau finantzatzeko 55.730 € erabiliko dira.

Deialdiaren araudia:
 • AGINDUA, 2013ko irailaren 11koa (EHAA Zk. 175/2013)

  AGINDUA, 2013ko irailaren 11koa, Osasuneko sailburuarena, osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko deialdia egiteko dena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Osasuna
Deialdia egiten duen organoa:
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Osasuna
Egitura atal ebazlea:
Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntzako Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko Zuzendaritza (Osasun eta Kontsumo Saila):
Udako ordutegia: Astelehenetik ostiralera 8:30etatik 14:00etara

 • Virginia Eguren
  Donostia-San Sebastián, 1
  01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)

 

Herritarren arretako bulegoak:
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

 • Bilbao:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbao, (Bizkaia)
 • Donostia- San Sebastián:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (hiriaren erdia):
  Ramiro Maeztu, 10 behea
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Telefono bidezko arreta:

Virginia Eguren 945 019 242

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:


Eskabideak, Osasun Saileko Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendariari bidaliko zaizkio.
Helbidea:
-Donostia-San Sebastian kalea, 1.
 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)

Zuzenean - Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbao:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbao, (Bizkaia)
 • Donostia- San Sebastián:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (centro ciudad):
  Ramiro Maeztu, 10 bajo
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz.

Itzuli


Eskabideak, Osasun Saileko Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendariari bidaliko zaizkio.
Helbidea:
-Donostia-San Sebastian kalea, 1.
 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)

Zuzenean - Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbao:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbao, (Bizkaia)
 • Donostia- San Sebastián:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (centro ciudad):
  Ramiro Maeztu, 10 bajo
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz.

Osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak

Ospe handiko atzerriko zentroetan egonaldiak eta ikastaroak gauzatzeko bekak eta laguntzak.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Erdi edo goi-mailako unibersitate-tituludunek

 • Eskabidea aurkeztu baino urtebete lehenagotik gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoko udalen batean erroldatuta egon behar du.
 • Ezingo dute parterik hartu, zigor- edo administrazio-zehapenen bat izateagatik, diru-laguntza publikoak eskuratzeko aukera galdu dutenek
PRESTAZIOA
Dotazioa:

Deialdia finantzatzeko 55.730 € erabiliko dira

Muga:

Beken diru-hornidurak ezingo du hileko 1.500 €ko (mantenu-gastuak) gehienezko zenbatekoa gainditu. Matrikukarako zenbatekoa ezingo da izan 10.000 € baino handiagoa, ostaturakoa hilean, 900 € eurokoa baino handiagoa, eta bidaia eta materialerako, ez da 2.000 € eurotik gora pasatuko.

Ordainketa modua:

Emandako diru-laguntzaren zenbateko osoaren %75a Erabakiarekin batera emango da. Gainontzeko %25a jasotzeko, bekaren onuradunak,  prestakutza burutu, eta gehienez, bi hilaberen buruan Aginduan zehazten den  dokumentazioa aurkeztu beharko du.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea:
Dirulaguntza eskatzeko, eskabidea aurkeztu behar da azalpenetan adierazten den dokumentazioa erantsiz. Izapidetzea bide telematikoan zein presentziazkoan has daiteke. Eskabidea bideratzeko aukeratu den hasierako bidea izapidetzean zehar aldatu ahal da
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabide-orria

Eskabide-orriak (I. Eranskina) esteka zuzena du izapidetze elektronikoarekin: Horretarako, ziurtagiri elektroniko batekin identifikatzeko eskatuko dizu: NANen, ONA, Herritar Ziurtagiria.

Eskabidearekin batera, beste dokumentazio gehigarria aurkeztu behar denez, gomendatzen dugu ondoren agertzen den dokumentazioa ordenagailuan prest edukitzea, eskabidearen izpidetzea hasi aurretik.

 

 Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Beka-zuribidea
Beka-zuribidea:
Bekaren onuradunak, egonaldia edo prestakuntza bukatutakoan, izandako gastuak zuritu behar ditu dagozkien fakturen bidez. Egindakoaren memoria-txostena (zentruaren balorazioa barne) eta jasotako titulua edo egiaztagiria bidali beharko ditu.
Elektronikoa
Aplikazioak:
Nire kudeaketak

Bekaren onuradunak, egonaldia edo prestakuntza bukatutakoan, honako dokumentazioa aurkeztu beharko du:

 • Izandako gastuak zuritu behar ditu dagozkien fakturen bidez.
 • Egindakoaren memoria-txostena (zentruaren balorazioa barne).
 • Jasotako titulua edo egiaztagiria.

Euskadi.net-eko "egoitza elektronikoan" aukeraren bidez egingo da, "Nire kudeaketak" barruan, “Dokumentu Elektronikoa gehitu” hautabidea erabiliz hain zuzen ere.Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Aportación de Documentación
Aportación de Documentación:
El/La interesado/a deberá de presentar, para la aportación de documentos requeridos por la administración o que el/la propio/a interesado/a estime conveniente aportar el siguiente formulario indicando los documentos que adjunta.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aportación de Documentación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aportación de documentos requeridos por la administración.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Ampliación de Plazo
Ampliación de Plazo:
Cuando la solicitud de iniciación no reúna los requisitos exigidos en la normativa específica de convocatoria requerirá al/a interesado/a para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. El/La interesado/a, siempre y cuando no sea un procedimiento de concurrencia competitiva, puede solicitar la ampliación del plazo para la subsanación o la aportación de los documentos requeridos presentando el siguiente formulario cumplimentado. Este plazo puede ser ampliado en cinco días siempre y cuando la aportación de los documentos presente dificultades especiales.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Ampliación de Plazo (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la ampliación de plazo de subsanación.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Modificación Datos Notificación
Modificación Datos Notificación:
El/La interesado/a puede modificar sus datos personales de notificación en este procedimiento rellenando el formulario adjunto en el que indicará el canal por el que desea recibir las notificaciones y el idioma.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Modificación Datos Notificación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la modificación de datos personales de notificación en el procedimiento.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Desistimiento
Desistimiento:
El/La Interesado/a tendrá derecho a desistir de su solicitud una vez realizada la misma, en cualquier momento hasta que haya sido dictada la resolución. El desistimiento no impide al/a interesado/a seguir conservando los derechos que le amparan que podrá hacer valer, si lo desea, en otro procedimiento.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Desistimiento (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar desistimiento de su solicitud
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Aceptación de la Ayuda
Aceptación de la Ayuda:
Si el/la interesado/a está conforme con la ayuda concedida puede aceptarla cumplimentando el formulario que se le facilita. En este caso, la Administración continuará, una vez recepcionada la aceptación, con los trámites necesarios para el pago de la ayuda.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aceptación de la Ayuda (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aceptación de la ayuda concedida.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Renuncia
Renuncia:
El/La Interesado/a tendrá derecho a renunciar a la continuación del procedimiento o a la ayuda solicitada, una vez pasado dictada la resolución de la misma, si bien, el/la interesado/a que renuncia, pierde los derechos que le amparan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Renuncia (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la renuncia respecto a la continuación del procedimiento o ayuda solicitada.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Recurso Alzada
Recurso Alzada:
El recurso de alzada es un recurso de carácter administrativo a través del cual se busca que un órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano dependiente jerárquicamente de él, buscando que enmiende conforme a Derecho el acto del órgano inferior.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Recurso Alzada (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la interposición de recurso de alzada
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2013/09/14 - 2013/10/14
Aurkezteko epe-muga:

Eskabideak aurkezteko epea: 2013/10/14

Ebazteko epea:

Deialdia EHAAn argitaratzen den hurrengo egunaren hiru hilabeteren buruan

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Osasuneko Sailburua; Osasuna.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Osasuneko Sailburua; Osasuna.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.