Hiesaren inguruan lan egiten dutela, irabazi asmorik ez duten eta egoitza ofiziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten elkarteei zuzendutako laguntzak.

LABURPENA
Titulua:
Hiesaren inguruan lan egiten dutela, irabazi asmorik ez duten eta egoitza ofiziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten elkarteei zuzendutako laguntzak.
Xedea:

Lehentasuna izango dute gizonezkoekin sexu-harremanak dituzten gizonezkoen kolektiboari bideratzen diren esku hartzeko proiektuek, ikusirik, kolektibo horretako GIBaren garrantzia epidemiologikoa egun.

Halaber, aintzat hartuko dira GIBari dagokionez kalteberak diren bestelako kolektiboei bideratutako proiektuak, etorkinak, drogak bide parenteralez hartzen dituztenak eta prostituzioan jarduten dutenak, kasu; baita GIB bidezko infekzioaren diagnostiko goiztiarrera bideratutako proiektuak ere.

Diru kopurua:

Guztira horretara zuzentzen den zenbatekoa 300.000 eurokoa da.

Deialdiaren araudia:
 • AGINDUA, 2013ko uztailaren 3koa (EHAA Zk. 143/2013)

  AGINDUA, 2013ko uztailaren 3koa, Osasuneko sailburuarena, zeinen bidez deialdia egiten baita laguntzak emateko GIB/hiesa prebenitzeko eta kontrolatzeko bideratutako jarduerak EAEn egiten dituzten irabazi-asmorik ez duten ekimen sozialeko entitateei.

Araudia:
 • 1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren (EHAA Zk. 11/1998)

  1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena. (EHAA - 1998ko urtarrilak 19)

 • 698/1991 DEKRETUA, abenduaren 17koa (EHAA Zk. 26/1992)

  698/1991 DEKRETUA, abenduaren 17koa, Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena (EHAA – 1992ko otsailak 7)

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Osasuna
Deialdia egiten duen organoa:
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Osasun Sailburuordetza
Egitura atal ebazlea:
Osasun Publikoko Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana:
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik eguerdiko 2ak arte
GROSEKO OSASUN ZENTROA
Nafarroa hiribidea, 14 – 8.
20013 Donostia – San Sebastián 

 

Herritarren arretako bulegoak (Zuzenean):
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Telefono bidezko arreta:

Hies prebenitzeko eta kontrolatzeko plana
943 00 64 64

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Hies prebenitzeko eta kontrolatzeko plana
Av. Navarra, 4
20013 Donostia

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Itzuli

Hies prebenitzeko eta kontrolatzeko plana
Av. Navarra, 4
20013 Donostia

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

GIB/hiesa prebenitzeko eta kontrolatzeko bideratutako jarduerak EAEn egiten dituzten irabazi-asmorik ez duten ekimen sozialeko entitateei zuzendutako lehiaketa irekia

Laguntza hauen helburua da 2013ko ekitaldian egindako jarduerak finantzatzea, gizonezkoekin sexu-harremanak dituzten gizonezkoen kolektiboari bideratutakoak,ikusirik, kolektibo horretako GIBaren garrantzi epidemiologikoa egun.

Halaber, aintzat hartuko dira GIBari dagokionez kalteberak diren bestelako kolektiboei bideratutako proiektuak, etorkinak, drogak bide parenteralez hartzen dituztenak eta prostituzioan jarduten dutenak, kasu; baita GIB bidezko infekzioaren diagnostiko goiztiarrera bideratutako proiektuak ere.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Onuraduntzat hartuko dira GIB/hiesa prebenitzeko eta kontrolatzeko bideratutako jarduerak EAEn egiten dituzten irabazi-asmorik ez duten ekimen sozialeko entitateak, zehatzago, 2013an, biztanleengan oro har eta kolektiborik kalteberengan GIB bidezko infekzioa prebenitzeko eta kontrolatzeko jarduerak egiteko asmoa dutenak eta egin egiten dituztenak.

Legez eratuta eta EAEko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta egotea, irabazi asmorik gabeko elkarte gisa.
EAEn egoitza ofiziala izatea.
Buruturik egon behar dira itzularazteko edo zehapenak ezartzeko oraindik izapidetze-fasean dauden prozedura guztiak.
Ez da zigor bidez edo administratiboki zehatuta egongo diru-laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galduz. Horretaz gain, ez da hori egiteko ezgaitzen duen legezko debekuan sartuta egongo.
Ez du Gizarte Segurantzarekiko zorrik nahiz beste zerga zorrik izango.
Irabazi asmorik gabeko elkartearen helburuen artean egongo dira deitutako laguntza honen xedean jasotakoak.

 

PRESTAZIOA
Dotazioa:

 Deialdi honetarako aurrekontua 300.000 eurokoa da.

Muga:

Diru-laguntzaren xede izan daitezke zuzenean eta objektiboki diruz lagundutako programarekin lotuta dauden jarduerei dagozkien gastuak, erakundeak aurkeztutako proiektuan behar bezala zehaztuta badaude, eta faktura bidez zurituta badaude. Gastu horiek diru-laguntza eman aurretik sortutakoak ere izan daitezke, betiere 2011. urtearen barruan sortutakoak badira.

Ordainketa modua:

Lehenengo ordainketa diru-laguntzaren %80koa izango da, behin diru-laguntza onartzeko ezarritako epea igaro ondoren, eta erakunde onuradunak emandako diru-laguntzari berariaz uko egin ez badio.
Gainerakoa (emandako zenbatekoaren %20 arte) erakunde onuradunak diruz lagundutako proiektua gin izana justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztu ondoren emango da, behin jarduerak egin direla justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztu eta egindako gastua zuritu ondoren.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabidea eta agiriak aurkeztea
Eskabidea eta agiriak aurkeztea:
Diru-laguntza eskatzeko, eskaera-orria aurkeztu behar da, aurkeztu beharreko agirien jarraibideetan deskribatzen den dokumentazioarekin batera. Izapidetzea erlaitzetan zehazten diren bideetako edozein erabiliz abiarazi daiteke (presentziala eta elektronikoa). Izapidetzea bide batetik edo bestetik abiarazteak ez du esan nahi izapidetzearekin bide horretatik jarraitu behar denik. Izapidetzearen jarraipena, hautatutako bidea presentziala baldin bada, fitxa honetan zehazten da. Hautatutako bidea telematikoa baldin bada, berriz, Nire kudeaketak ataletik jarraitu behar da izapidetzea.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
I. ERANSKINA - Eskabidea (Eskaera)

Eskabide-inprimania pdf betegarri bat da, pertsona eta/edo erakunde interesdunak eskabideak aurkezteko lekuetan bete, inprimatu eta entregatu dezaketena.

Memoria
Aurkezten den proiektuak GIB/hiesaren esparruan zer garrantzi duen azaldu behar da memoria batean, eta honako hauek jasoko ditu memoriak: xedeak, nori zuzenduta dagoen, hautespen-irizpideak, materiala eta metodoak, aurreikusitako emaitzak eta horiek balioesteko parametroak, nor diren proiektuaren arduradunak eta eskatzaileen ustez interesgarri den beste edozein informazio.

II. ERANSKINA - HIES proiektuaren memoria (Eskaera)

Garatu beharreko programei, lortu nahi diren helburuei, langile arduradunei, finantzazio-iturriei eta abarri buruzko informazioa.

HIRUGARRENAREN ALTA (Laguntza emateko dokumentua)

Eusko Jaurlaritzaren hirugarren interesdunaren alta inprimakia

Ordezkaritzaren normalizatutako inprimakia (Laguntza emateko dokumentua)

Pertsona ordezkariaren nortasuna egiaztatzeko datuak paperean (fotokopia) edo elektronikoki (elektronikoki sinatuta eta pdf formatuan eskaneatuta) aurkez daitezke, eta agiri honen bidez egiaztatuko lirateke.

Dokumentazioa:
 • Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak

  Jarraibide hauetan deskribatzen da nola aurkeztu behar den deialdian eskatzen den dokumentazioa. Kasu bakoitzean zehazten dira dauden aukerak.

  Izapideak egiteko hautatu den bidea edozein dela ere, dokumentazioa paperean edo elektronika bidez aurkeztu daiteke, edo administrazioari datua lortzeko baimena eman dakioke.

  .

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabide orria

Eskabide-orriak esteka zuzena du izapidetze elektronikoarekin: Horretarako, ziurtagiri elektroniko batekin identifikatzeko eskatuko dizu:

 • Pertsona fisikoentzat: NANen, ONA, Herritar Ziurtagiria
 • Pertsona juridikoentzat: Entitatearen ziurtagiria

Eskabide-orriarekin batera, berariazko dokumentazioa aurkeztu behar da.

Izapidetzen hasi baino lehen, gomendatzen dugu hurrengo dokumentazioa prest edukitzea:

 • Memoria.
  Aurkezten den proiektuak GIB/hiesaren esparruan zer garrantzi duen azaldu behar da memoria batean, eta honako hauek jasoko ditu memoriak: xedeak, nori zuzenduta dagoen, hautespen-irizpideak, materiala eta metodoak, aurreikusitako emaitzak eta horiek balioesteko parametroak, nor diren proiektuaren arduradunak eta eskatzaileen ustez interesgarri den beste edozein informazio.

 

 

Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak
Jarraibide hauetan deskribatzen da nola aurkeztu behar den deialdian eskatzen den dokumentazioa. Kasu bakoitzean zehazten dira dauden aukerak.

Izapideak egiteko hautatu den bidea edozein dela ere, dokumentazioa paperean edo elektronika bidez aurkeztu daiteke, edo administrazioari datua lortzeko baimena eman dakioke.Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Justifikapena
Justifikapena:
Aurkezteko epea: 2011ko abenduaren 10
Interesduna ados badago emandako diru-laguntzarekin eskuragarri dagoen formularioa betez onar dezake. Horrela bada, onarpena jasotakoan, Administrazioak jarraituko du izapidetzen diru-laguntzaren ordainketa.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Gastuen memoria (Laguntza emateko dokumentua)

2011ko gastuen memoria, edo kontu zurigarria, non aurkezten diren dokumentuak, kontzeptuak, zenbatekoak eta gastua.

Dokumentazioa:
 • Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak - Aurrez aurreko kanalaren bidezko justifikazioa

  Diru-laguntza emateko ebazpenean ekintza hori egin dela eta jasotako dirua horretan erabili dela justifikatzeko, erakundeek hurrengo agiriak aurkeztu beharko dituzte 2011ko abenduaren 10a baino lehen:

  • III. Eranskina – 2011ko gastuen memoria.
  • Txosten teknikoa, zituzten helburuak zein mailatan bete dituzten azaltzen duena eta helburu bakoitza bete den mailari buruzko ebaluazioa egiten duena.
  • Lege eta merkataritza alorrean baliozkoak edo administratiboki eraginkorrak diren fakturen edo horien froga balio baliokidea duten agirien kopia, diru-laguntzaren xedea bete dela frogatzen duena.

  Euskadi.net-eko “nire kudeaketak” aukeraren bidez aurkeztuko dira egiaztagiriak, eta bide bera erabiliz egingo dira kontsultak.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Nire gestioak

Diru-laguntzaren xedea bete dela justifikatu ahal izateko, eta jasotako dirua behar bezala aplikatu dela justifikatu ahal izateko, erakundeek honakoak aurkeztuko dituzte: txosten tekniko bat, non aurreikusitako helburuak zein mailatan bete diren deskribatuko den; 2011ko gastuen memoria, edo kontu zurigarria, non aurkezten diren dokumentuak, kontzeptuak, zenbatekoak eta gastua nahiz diruz lagundutako jarduera egin dela zuritzen duten agiriak zerrendatzen diren.

Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak - Kanal elektronikoaren bidezko justifikazioa

Diru-laguntza emateko ebazpenean ekintza hori egin dela eta jasotako dirua horretan erabili dela justifikatzeko, erakundeek hurrengo agiriak aurkeztu beharko dituzte 2011ko abenduaren 10a baino lehen:

 • III. Eranskina – 2011ko gastuen memoria
 • Txosten teknikoa, zituzten helburuak zein mailatan bete dituzten azaltzen duena eta helburu bakoitza bete den mailari buruzko ebaluazioa egiten duena (elektronikoki sinatutako eta pdf formatuan eskaneatutako kopia).
 • Lege eta merkataritza alorrean baliozkoak edo administratiboki eraginkorrak diren fakturen edo horien froga balio baliokidea duten agirien kopia, diru-laguntzaren xedea bete dela frogatzen duena (elektronikoki sinatutako eta pdf formatuan eskaneatutako kopia).

Euskadi.net-eko “nire kudeaketak” aukeraren bidez aurkeztuko dira egiaztagiriak, eta bide bera erabiliz egingo dira kontsultak.Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Gorakoa
Errekurtsoa Gorakoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organok batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Gorakoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/07/07 - 2012/08/06
Ebazteko epea:

Deialdia EHAAn argitaratzen den hurrengo egunaren bost hilabeteren buruan

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Osasun Publikoko Zuzendaritza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Osasun Publikoko Zuzendaritza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.