Industri aurriak eraisteko egitasmoak idazteko eta/edo burutzeko laguntzak. 2012. Deialdia.

LABURPENA
Titulua:
Industri aurriak eraisteko egitasmoak idazteko eta/edo burutzeko laguntzak. 2012. Deialdia.
Xedea:

Industri aurriak eraisteko egitasmoak idazteko eta/edo burutzeko diru-laguntzak. Diru-laguntza horiek epe luzerako eta interesik gabeko maileguak izango dira eta 75/1998 Dekretuko 15. atalean ezarritako baldintzetan itzuli beharko dira. (EHAA 83 zk.- 1998ko maiatzaren 7a).

Diru kopurua:

1.259.524,94 euro izango dira; horietatik 59.524,94 euro 2012. ekitaldirako, eta 1.200.000 euro 2013. ekitaldirako.

Deialdiaren araudia:
 • 2012ko apirilaren 20ko Agindua. (EHAA Zk. 78/2012)

  Agindua, 2012ko apirilaren 20koa, apirilaren 21eko 75/1998 dekretuan ohartemandako diur-laguntzak eskuratzeko eskabideak aurkezteko epea eta lekua finkatzen dituena.

Araudia:
 • Dekretua, 75/1998, apirilaren 21ekoa (EHAA Zk. 83/1998)

  Industri aurriak eraisteko egitasmoak idazteko eta/edo burutzeko diru-laguntzak. Laguntza horiek epe luzerako eta interesik gabeko maileguak izango dira eta Dekretuko 15. atalean ezarritako baldintzetan itzuli beharko dira

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ingurumena, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza
Deialdia egiten duen organoa:
Lurraldearen Antolamendurako Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Lurralde Plangintzaren eta Uren Sailburuordetza
Egitura atal ebazlea:
Lurralde Plangintzaren eta Uren Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Eskabideak Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Erregistroan -Donostia kalea 1, Lakua 2, 2. solairua, 01010 Vitoria-Gasteizen aurkeztu beharko dira.

 • Astelehenetik ostegunera 9etatik 13ak arte eta 15etatik 16:30ak arte.
  Ostiralero 9etatik 13ak arte.

Leku horietan ere egin ahalko da:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
 • Lurraldearen Antolamendurako Zerbitzuko telefonoak:
  Telefonoa: 945019865 / 945019863
  Faxa: 945019854
  Astelehenetik ostegunera 9etatik 13ak arte eta 15etatik 16:30ak arte.
  Ostiralero 9etatik 13ak arte.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Eskabideak Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Erregistroan -Donostia kalea 1, Lakua 2, 2. solairua, 01010 Vitoria-Gasteizen aurkeztu beharko dira.

 • Astelehenetik ostegunera 9etatik 13ak arte eta 15etatik 16:30ak arte.
  Ostiralero 9etatik 13ak arte.

Leku horietan ere egin ahalko da:

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Itzuli

Eskabideak Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Erregistroan -Donostia kalea 1, Lakua 2, 2. solairua, 01010 Vitoria-Gasteizen aurkeztu beharko dira.

 • Astelehenetik ostegunera 9etatik 13ak arte eta 15etatik 16:30ak arte.
  Ostiralero 9etatik 13ak arte.

Leku horietan ere egin ahalko da:

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Industri aurriak eraisteko egitasmoak idazteko eta/edo burutzeko diru-laguntzak eskuratzea.

Industri aurriak eraisteko egitasmoak idazteko eta/edo burutzeko diru-laguntzak. Diru-laguntza horiek epe luzerako eta interesik gabeko maileguak izango dira eta 75/1998 Dekretuko 15. atalean ezarritako baldintzetan itzuli beharko dira. (EHAA 83 zk.- 1998ko maiatzaren 7a).

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Pertsona pribatuek, fisiko zein juridikoek, Udalek, Foru Aldundiek edo beste edozein Administrazio Publikok, hala nola beren menpeko Ente edo Erakundeek.

1. Eraikin eta instalazioen titular erregistralak izatea.

2. Udalek ere eskatu ahal izango dituzte laguntzak, bai titular lez edo ordezkatze-ejekuzioaren arabera jardunez, eta horretarako berariazko legerian ezarritako formaltasun eta eskakizunak bete behar dituzte.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

1.259.524,94 euro izango dira

Horietatik 59.524,94 euro 2012. ekitaldirako, eta 1.200.000 euro 2013. ekitaldirako.

Muga:

(BEZ kontuan hartu gabe), eskaturiko aurrekontuaren %100-ra arte.

TRAMITEAK
Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Diru-laguntza eskabidea
Diru-laguntza eskabidea:
Diru-laguntza eskabidea eta dokumentuak aurkeztea. Eskatzaileak adierazten du eskabide honetan jarritako datuak eta aurkeztutako agiri guztiak egiazkoak direla.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Diru-laguntza eskatzeko idatzia (Eskaera)

Industria aurriak eraisteko diru-laguntza eskabidea (2012ko apirilaren 20ko Aginduan)

Dokumentazioa:
 • Eskatzailearen nortasunari edo bere gain duen ordzkapenari buruzko egiaztagiria.

  Eskatzailearen nortasunari eta, beharko balitz, bere gain duen ordezkapenari buruzko egiaztagiria.

 • Jabetza Erregistroaren ziurtagiria.

  Jabetza Erregistroaren ziurtagiria, lur-jabegoaren, egon dagoen eraikuntzaren edo eraikinaren eta horien gain dauden kargen titularitatea erasota utziz. Eraistekoa den eraikina duela gutxi erosi edo eskuratutakoa bada, nahikoa izango da jabetza eskatzaileari eskualdatu izanaren eskritura publikoaren kopia bat eta dagokion Jabetza Erregistroan aurkeztu izanaren idazpena aurkeztea.

 • Aurreproiektua edo Proiektua.

  Aurreproiektua edo Proiektua, eraiste-obren erabateko zenbatekoari buruzkoa; eta profesionalen alokairuen zenbatekoaren justifikazioa (Proiektua eta Obren Zuzendaritza barne). Gutxi gorabeherakotzat onartuko da eraistea gauzatzeko eskudun diren elkargo ofizialen tarifen arabera egindako kalkulua. Proiektuak eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak sortzea eta kudeatzea arautzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan xedatutakoa bete beharko du.

 • Industria-esparruaren biltegiratutako materialen Inbentarioa.

  Inbentarioa eta industria-esparruaren barruan biltegiratutako edo bazter utzitako materialen ezaugarriak (Aurreproiektuan edo Proiektuan barne hartu ahal izango da).

 • Ondoriozko materiala zertarako erabiliko den .

  Eraistearen ondoriozko materiala zertarako erabiliko den edo, beharko balitz, hura deuseztatzeko erabiliko diren bideak (Aurreproiektuan edo Proiektuan barne hartu ahal izango da).

 • Laguntzen zenbatekoak jasota egongo direneko agiria.

  Laguntzen zenbatekoak jasota egongo direneko agiria; laguntza horiek, helburu bera duten beste erakunde batzuei emandakoak edo horiei eskatutakoak izango dira, zenbatekoa adieraziz. Beste laguntzarik ez badago, horixe adieraziko da.

 • Jaso dituen minimis laguntzen kopurua adierazten duen agiria.

  Aurreko 2 zerga-ekitaldietan eta aurtengo zerga-ekitaldian jaso dituen minimis laguntzen kopurua adierazten duen agiria. Horrelakorik jaso ez badu, erantzukizunezko adierazpena aipatutako ekitaldietan inongo administrazio edo estatuko nahiz nazioarteko erakunde publikorengandik ez duela minimis laguntzarik jaso adierazita.

 • Foru-ogasunaren ziurtapena. Zergen inguruko obligazioak betetzeari buruzkoa.

  Laguntza 1.803 eurotik gorakoa baldin bada, onuradunek (Euskal Sektoreko Publikoan barne harturiko erakundeak edo instituzioak salbu) dagokion foru-ogasunaren ziurtapena aurkeztu beharko dute, zergen inguruko obligazioak betetzeari buruzkoa.

 • Izapidetutako aurri-deklarazioari buruzko espedientearen egiaztatutako kopia.

  Izapidetutako aurri-deklarazioari buruzko espedientearen egiaztatutako kopia, burutzapen subsidiarioa gauzatzeko erabakia barne (udalek, eurek emandako burutze-aginduaren arabera, laguntzak eskatzen badituzte soilik).

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Gorako Errekurtsoa
Gorako Errekurtsoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organo batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Gorako Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/04/21 - 2012/05/21
Aurkezteko epe-muga:

2012ko maiatzaren 21ean

Ebazteko epea:

Diru-laguntzak eman ala ukatu egin diren ebazteko bi hilabeteko epea izango da, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunetik kontatzen hasita.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza Sailburua.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza Sailburua.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Ebazpen data:
07/09/2012