Deialdia 2012 - Ekintza Humanitarioentzako Laguntzak (estrategia markoen finantziazio-linea)

LABURPENA
Titulua:
Deialdia 2012 - Ekintza Humanitarioentzako Laguntzak (estrategia markoen finantziazio-linea)
Xedea:
Deialdi honen xedea da garapena eta lankidetza sustatzeko funtsaren kargurako ekintza humanitarioetarako laguntzak arautzen dituen otsailaren 19ko 31/2008 dekretuak araututako ekintza hymanitarioetarako laguntzak 2012ko ekitaldirako deitzea (estrategia markoen finantziazio-linea).
Diru kopurua:

2.400.000 euro

Deialdiaren araudia:
 • Ebazpena, 2012ko otsailaren 2koa (EHAA Zk. 24/2012)

  EBAZPENA, 2012ko otsailaren 2koa, Lehendakaritzako idazkari nagusiarena, Garapen Lankidetzarako Funtsaren kargura ekintza humanitarioak burutzeko 2012ko laguntzen deialdia egiten duena

Araudia:
 • 31/2008 Dekretua (EHAA Zk. 41/2008)

  31/2008 Dekretua, otsailaren 19koa, Garapenerako Lankidetzaren kargurako ekintza humanitarioentzako laguntzak arautzen dituena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Deialdia egiten duen organoa:
Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia
Erakunde erabakigarria:
Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia
Egitura atal ebazlea:
Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia
Bertan emandako arreta:
 • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Nafarroa,2

01017-Vitoria-Gasteiz

Jendaurreko ordutegia:

Astelehenetik-Ostegunera: 9:00-13:00 eta 15:00-16:30

Ostiraletan: 9:00-14:00

e-mail: agentzia@elankidetza.es

 

 • Herritarren arretako bulegoak (Zuzenean):

Jendaurreko ordutegia: Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

  • Bilbo:

Gran Vía, 85

48011 Bilbo, (Bizkaia)

  • Donostia- San Sebastián:

Andía, 13

20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)

  • Vitoria-Gasteiz (Hiriaren erdian)

Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua

01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Telefono bidezko arreta:

945.016.403

Oharra:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

Telefono bidezko arretarako ordutegia:

Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.

Telefono-zenbakia:

 • Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
 • Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
 • Atzerritik: 00 34 945 018000

 

 

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
 • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Nafarroa,2

01017-Vitoria-Gasteiz

Jendaurreko ordutegia:

Astelehenetik-Ostegunera: 9:00-13:00 eta 15:00-16:30

Ostiraletan: 9:00-14:00

e-mail: agentzia@elankidetza.es

 

 • Herritarren arretako bulegoak (Zuzenean):

Jendaurreko ordutegia: Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

 

Bilbo:

Gran Vía, 85

48011 Bilbo, (Bizkaia)

 

Donostia- San Sebastián:

Andía, 13

20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)

 

Vitoria-Gasteiz (Hiriaren erdian)

Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua

01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Itzuli
 • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Nafarroa,2

01017-Vitoria-Gasteiz

Jendaurreko ordutegia:

Astelehenetik-Ostegunera: 9:00-13:00 eta 15:00-16:30

Ostiraletan: 9:00-14:00

e-mail: agentzia@elankidetza.es

 

 • Herritarren arretako bulegoak (Zuzenean):

Jendaurreko ordutegia: Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

 

Bilbo:

Gran Vía, 85

48011 Bilbo, (Bizkaia)

 

Donostia- San Sebastián:

Andía, 13

20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)

 

Vitoria-Gasteiz (Hiriaren erdian)

Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua

01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

2012ko Deialdiaren ekintza humanitarioentzako laguntzak (estrategia markoen finantzazio-linea)
Deialdi honen xedea da garapena eta lankidetza sustatzeko funtsaren kargurako ekintza humanitarioetarako laguntzak arautzen dituen otsailaren 19ko 31/2008 dekretuak araututako ekintza hymanitarioetarako laguntzak 2012ko ekitaldirako deitzea (estrategia markoen finantziazio-linea).
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Erakundeak eta Elkarteak

Entitate eskatzaileak II. kapituluaren 7. artikuluan ezarritako betekizun guztiak bete beharko ditu, eta horrez gain, honako bi betekizun hauetako bat:

1.– Ekintza humanitarioko Plan Estrategiko bat edukitzea, gutxienez ere honako alderdi hauek barnean direlarik:

a) Entitatearen balioak.

b) Ekintza humanitarioaren ikuspegia.

c) Krisialdi humanitario baten aurrean esku hartuko den ala ez erabakitzeko irizpideak.

d) Tokian bertan koordinatzeko mekanismoak edo protokoloak.

e) Linea estrategikoak, non beren adierazleekin errealistak diren eta lor daitezkeen helburuak ezartzen diren, eta gutxienez honako alderdi hauek apatzen dituzten: esku-hartzerako sektoreak, komunikazioa, lekukotasuna eta kabildeoa.

f ) Aurrekontua.

2.– Plan estrategikoari buruzko baldintza betetzen ez duten entitateek ekintza humanitarioko estrategiamarkoetarako diru-laguntzak lortu ahal izango dituzte bi baldintza betetzen badituzte:

a) Beren estatutuetan bereziki aipatzea krisialdi humanitarioak eragindako herrien laguntza eta babesa eta/edo Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioaren defentsa.

b) Zinpeko deklarazio bat egitea, lehendik aipatutako atalak biltzen dituen ekintza humanitarioko Plan Estrategiko bat garatzeko konpromisoa hartuz, betiere ekintza humanitarioko estrategia-markoa onartzen duen ebazpenaren datatik zenbatzen hasi eta urtebeteko epearen barruan. Urtebeteko epe horretan aipatutako Plana garapen lankidetzarako Zuzendaritzan aurkeztu beharko da, bertan aztertu eta egiaztatzeko.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Finantzaketa-linea horretara destinatuko da dagokion deialdiaren aginduan aurreikusitako fondoen %70 gehienez.

Muga:

Eskatutako diru-laguntza gutxienez 500.000 eurokoa eta gehienez 800.000 eurokoa izango da.

Ordainketa modua:

Emandako diru-laguntza honako epe hauetan ordainduko da:

a) Lehenengo ordainketa, diru-laguntzaren zenbatekoaren % 50eraino, hitzarmena izenpetzen den unean.

b) Emandako diru-laguntzaren gainerakoa, estrategia-markoaren aurrekontu osoaren % 30 egin dela justifikatu ondoren.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabide Formularioa
Eskabide Formularioa:
Agiria laguntza eskatzeko
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskaera (Eskaera)

Laguntzaren Eskaera

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Berraztertzeko Errekurtsoa
Berraztertzeko Errekurtsoa:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Berraztertzeko Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/02/04 - 2012/03/03
Ebazteko epea:

Laguntzen deialdia egiten duen ebazpena indarrean jartzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita sei hilabeteko epean esanbidezko ebazpena ematen ez bada, ezetsi egin dela ulertuko da.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.