Adingabeekin esku hartzeko eta bitartekotzaren Masterraren bostgarren promoziorako dirulaguntza

LABURPENA
Titulua:
Adingabeekin esku hartzeko eta bitartekotzaren Masterraren bostgarren promoziorako dirulaguntza
Xedea:

laguntzetarako deia egitea, Gizartean babesik gabe edo/eta gatazkan dauden adingabeen kasuetan esku hartzeko eta bitartekotza egiteko Masterraren bostgarren promozioa egiteko. Masterra Deustuko Unibertsitatean emango dute, eta ikasturte bat iraungo du; 2010eko urrian hasiko da ta 2011ko uztailean amaituko. Master ofiziala da, 60 ECTSkoa (Europako kredituak), eta ikasgai hauetan egituratuta dago:

1. Ikasgaia: Diziplinarteko Gizarte Esku-hartzearen oinarriak.

2. Ikasgaia: Gizarte Esku-hartzerako berariazko tresna profesionalak.

3. Ikasgaia: Gizartean babesik gabe edo/eta gatazkan dauden adingabeen kasuetan esku hartzea.

4. Ikasgaia: Kanpoko praktikak.

5. Ikasgaia: Master amaierako lana.

Diru kopurua:

Erakundearen aurrekontuetan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituetatik aterako dira diru-baliabideak. Zenbatekoa, hasieran behintzat, hogeita zortzi mila eta bostehun (28.500) eurokoa izango da. Horietatik hogeita bi mila eta zortziehun euro (22.800) 2011rako ordainketei dagozkie, eta gainerakoa, bost mila eta zazpiehun euro (5.700), 2012ko ordainketei.

Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA (EHAA Zk. 149/2011)

  EBAZPENA, 2011eko uztailaren 7koa, Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundea
Deialdia egiten duen organoa:
EMAKUNDEko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundea
Egitura atal ebazlea:
EMAKUNDEko Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundea

c/ Manuel Iradier, 36

01005 Vitoria-Gasteiz

Telefono bidezko arreta:

945 016700

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Eskabideak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari bidali behar zaizkio (Manuel Iradier kalea 36. 01005 Vitoria-Gasteiz); bestela, administrazio-prozeduraren araudian aurreikusitako edozein bidez aurkez daitezke.

 

Itzuli

Eskabideak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari bidali behar zaizkio (Manuel Iradier kalea 36. 01005 Vitoria-Gasteiz); bestela, administrazio-prozeduraren araudian aurreikusitako edozein bidez aurkez daitezke.

 

Adingabeen kasuetan esku hartzeko eta bitartekotza egiteko masterrerako dirulaguntzak

Gizartean babesik gabe edo/eta gatazkan dauden adingabeen kasuetan esku hartzeko eta bitartekotza egiteko masterraren laugarren promozioa egiteko dirulaguntzarako deia. Masterra Deustuko Unibertsitatean emango da, eta ikasturte bat iruangu du; 2010eko urrian hasiko da eta 2011ko uztailean amaituko. Master ofiziala da, 60 ECTSkoa (Europako kredituak), eta ikasgai hauetan egituratuta dago:

1. Ikasgaia: Diziplinarteko gizarte esku-hartzearen oinarriak.

2. Ikasgaia: Gizarte esku-hartzerako berariazko tresna profesionalak.

3. Ikasgaia: Gizartean babesik gabe edo/eta gatazkan dauden adingabeen kasuetan esku hartzea.

4. Ikasgaia: Kanpoko praktikak.

5. Ikasgaia: Master amaierako lana.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Pertsonak (gehienez 18).

Administrazio-auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegoan eduki behar da, laguntza eskatu baino urtebete lehenagotik, gutxienez.

Lizentziatura edo diplomatura bat eduki behar da.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Zenbatekoa, hasieran behintzat, hogeita zortzi mila eta bostehun (28.500) eurokoa izango da. Horietatik hogeita bi mila eta zortziehun euro (22.800) 2011rako ordainketei dagozkie, eta gainerakoa, bost mila eta zazpiehun euro (5.700), 2012ko ordainketei.

Muga:

Hautagai bakoitzari emango zaion diru-laguntzaren zenbatekoa matrikularen kostuaren %20 izango da, gutxienea; eta gehienez matrikularen kostua.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskaera
Eskaera:
Laguntzarako eskaera eta eranskinak
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Dirulaguntza eskatzeko inprimakia, eta eranskinak (Eskaera)

Eskaera eredu betegarria eta eranskinak  (pdf 88,76 Kb)

Dokumentazioa:
 • a) NAN

  Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.

 • b) Curriculum Vitae

  Curriculum Vitae abreviado especificando la experiencia en el área de formación para la que se pide la ayuda (en igualdad de oportunidades, asunción de la perspectiva de género en la intervención social, etc.)

 • c) Erroldaren ziurtagiria

  Laguntza eskatu aurretik eskatzailea urtebetez gutxienez Euskal Autonomia Erkidekoko udalerri batean erroldatuta egin dela frogatzen duen ziurtagiria.

 • d) Hirugarren interesdunaren datuen fitxa

  Hirugarren interesdunaren datuen fitxa, eskatzaileak eta banku-erakundeak betea.

 • e Memoria

  Berdintasun arloan prestakuntza jasotzeko interesaren azalpen-memoria.

 • f) Inskripzioaren ziurtagiria

  Deustuko Unibertsitatearen onarpen-agiria, edo, oraindik jaso ez bada, onarpen-eskabidearen kopia.

 • Laguntzaren xederako beste finantzabide batzuk dituela edo eskatu dituela.

  Eskabidea izenpetzen duen pertsonak ez duela administrazio-zehapen edo zehapen penalik sexu-bereizkeria egiteagatik, eta bestetik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen itzalpean ez zaiola debekurik jarri ebazpen honetan araututako laguntzak eskatzeko.

  Eskabidea izanpetzen duen pertsonak ez duela diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapenik, ez eta laguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion lege-debekurik ere.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Berraztertzea
Errekurtsoa Berraztertzea:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Berraztertzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2011/08/08 - 2011/09/09
Ebazteko epea:

Ebazpen honen babesean egindako eskabideak ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea hiru hileko izango da gehienez ere, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  EMAKUNDEko Zuzendaritza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  EMAKUNDEko Zuzendaritza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.