Enpresetan prestakuntza praktikoa jasotzeko beken udal Programa. Vitoria-Gasteiz 2011

LABURPENA
Titulua:
Enpresetan prestakuntza praktikoa jasotzeko beken udal Programa. Vitoria-Gasteiz 2011
Xedea:
Enplegu eskatzaile gisa izen emanda daudelarik udalaren lanerako prestakuntza-programetako edo enplegurako gaitzeko jardueretako ikasle direnei beren prestakuntzarekin zerikusi zuzena duten enpresetan prestakuntza osagarria jasotzerik izan dezaten emango zaizkien bekak –elkarren arteko lehiaren bidez eman ere– arautzea dute xede oinarri hauek, hartara lana eskuratzerik izan dezaten eta lan hori beren lanbide-profilarekin bat etor dadin.
Diru kopurua:
66.122,00 €
Deialdiaren araudia:
 • Deialdia 2011 (ALHAO Zk. 56/2011)
  Enpresetan prestakuntza praktikoa jasotzeko beken udal programaren deialdia. 2011. urtea.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Gasteizko Udala
Deialdia egiten duen organoa:
Gasteizko Udala
Erakunde erabakigarria:
Tokiko Administrazioa (udalak)
Bertan emandako arreta:
Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila Olagibel kalea, 4
Telefono bidezko arreta:
Tfno: 945 16 12 12
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila Olagibel kalea, 4
Itzuli Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila Olagibel kalea, 4
Enpresetan prestakuntza praktikoa jasotzeko beken udal Programa. Vitoria-Gasteiz 2011
Enplegu eskatzaile gisa izen emanda daudelarik udalaren lanerako prestakuntza-programetako edo enplegurako gaitzeko jardueretako ikasle direnei beren prestakuntzarekin zerikusi zuzena duten enpresetan prestakuntza osagarria jasotzerik izan dezaten emango zaizkien bekak –elkarren arteko lehiaren bidez eman ere– arautzea dute xede oinarri hauek, hartara lana eskuratzerik izan dezaten eta lan hori beren lanbide-profilarekin bat etor dadin.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Ondoko baldintzak betetzen dituztenek eskuratu ahal izando dituzte bekak: Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Sailak antolatutako enplegurako prestakuntza ikastaro bat bukatua izatea, probetxu onarekin, 2010eko abenduaren 1etik 2011ko abenduaren 1era bitartean. Enpresa batekiko hitzarmenean sartua egotea, bertan praktikak egiteko, prestakuntzaren azken fase gisa. Lanbiden enplegu eskatzaile gisa izen emanda egotea. Hitzarmenaren xede den prestakuntza-arloan lanbide-esperientzia kualifikaturik ez izatea. Lanbide-praktikarako bekarik lehendik jaso gabea izatea, sektore berean. Indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldata baino handiagoa den errentarik ez jasotzea.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
66.122,00 €
Muga:
Bekaren hileko zenbatekoa, gehienez ere, 340,00 eurokoa izando da, eta, kasuan kasu, esleitze erabakian zehazten den kopurura egokituko da
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabide Izapidea
Eskabide Izapidea:
Eskaera
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Agiri hauek erantsi beharko zaizkie beka eskabideei: Nortasun agiriaren fotokopia. Beka eskabidea. Zinpeko aitorpena. Aitorpen bakar baten baitan, honako hauek jaso beharko dira: Deialdiaren oinarriak ezagutzen eta onartzen direla dioen aitorpena. Eskatzailea diru-laguntza publikoak itzularazteko edo zigortzeko inongo prozeduratan sartuta ez dagoela dioen aitorpena. Kontzeptu beragatik beste bekarik jaso ez dela dioen aitorpena. Dena delakoa enplegu eskatzaile (edo antzeko) gisa izena emanda dagoela dioen aitorpena. Ordainsaririk izanez gero, eta hori lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa bada, horren zuriketa. Eskatzaileak aitorpenean datu faltsurik emanez gero, dagokion zigortze erregimena baliatu ahal izango da haren kontra
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2011/05/10 - 2011/09/30
Ebazteko epea:
Eskabideak ebazteko gehienezko epea hiru hilabetekoa izando da. Epe hori berariazko ebazpenik eman gabe igaroz gero, eskabidea ezetsitzat joko da.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.