Inoren kontura lan egiteko langabeak kontratatzeko laguntzak. Sopuerta 2018

LABURPENA
Titulua:
Inoren kontura lan egiteko langabeak kontratatzeko laguntzak. Sopuerta 2018
Xedea:
Enpresei erraztasunak ematea, Sopuertan erroldatuta eta langabezian egoteaz gain, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan (EEZ) enplegu-eskatzaile gisa izena emana duten pertsonak kontratatzeko.
Diru kopurua:
2.000,00 euros
Deialdiaren araudia:
 • Oinarriak eta 2018ko deialdia (BAO Zk. 136/2018)
  Inoren kontura lan egiteko langileak kontratatzeko diru-laguntzen emakidaren oinarriak eta deialdia. 2018 ekitaldia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Sopuertako Udala
Deialdia egiten duen organoa:
Sopuertako Udala
Erakunde erabakigarria:
Tokiko Administrazioa (udalak)
Bertan emandako arreta:
Mercadillo auzoa 38
Telefono bidezko arreta:
946 504 052
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Mercadillo auzoa 38
Itzuli Mercadillo auzoa 38
Inoren kontura lan egiteko langabeak kontratatzeko laguntzak. Sopuerta 2018
Enpresei erraztasunak ematea, Sopuertan erroldatuta eta langabezian egoteaz gain, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan (EEZ) enplegu-eskatzaile gisa izena emana duten pertsonak kontratatzeko.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Diru-laguntzen onuradun izan daitezke pertsona fisiko edo juridiko pribatuak (enpresak, saltokiak eta ostalaritza-zerbitzuak), nonahi dutela egoitza soziala edo fiskala. Alabaina, honako hauek lehenetsiko dira, lehentasunaren ordenari jarraikiz eta eskaerek bat egiten badute: a) Egoitza soziala Sopuertan dutenak. b) Egoitza soziala Enkarterri eskualdean dutenak. c) Gainerako eskaerak. Kontratuak formalizatzen dituztenak Sopuertan erroldatutako pertsonekin eta inoren kontura diharduten langileekin, betiere Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 13. artikuluan adierazitako baldintza baztertzaileak betetzen ez badira.
Kontratatuko diren pertsonek Sopuertan erroldatuta egon behar dute diru-laguntzaren xede den kontratazioa formalizatzean, eta erroldatzeak gutxienez urtebeteko antzinatasuna izan behar du, oinarri hauek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen direnetik aurrera zenbatzen hasita
PRESTAZIOA
Dotazioa:
2.000,00 euros
Muga:
a) Gehienez ere 300,00 euroko diru-laguntza, 6 hilabeteko lanaldi osoko kontratuagatik. b) Gehienez 1.000,00 euroko diru-laguntza, 12 hilabeteko lanaldi osoko kontratuagatik. c) Gehienez 2.000,00 euroko diru-laguntza, iraupen mugagabeko lanaldi osoko kontratuagatik
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Diru-laguntzen eskaerak, eskatutako dokumentazioarekin batera, eredu normalizatua erabiliz egingo dira. Eskaera-eredua eta hirugarrenaren fitxa Sopuertako Udalaren Erregistro Orokorrean edo haren webgunean eskuratu ahal izango da.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2018/07/17 - 2018/12/15
Aurkezteko epe-muga:
Edo aurrekontu-partidako kreditua amaitzen denean amaituko da.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.