Garraio sanitario gastuen ordainketa, aldi baterako EAEtik kanpora desplazatutako pertsonei, Euskadiko Sistema Sanitarioko erreferentzia zentroan zainketa jarraitzeko

LABURPENA
Titulua:
Garraio sanitario gastuen ordainketa, aldi baterako EAEtik kanpora desplazatutako pertsonei, Euskadiko Sistema Sanitarioko erreferentzia zentroan zainketa jarraitzeko
Xedea:
Anbulantzian egindako lekualdatze gastuak ordaintzea, EAEtik kanporako Sare Publikoko Ospitalean ingresaturik egon eta euren zainketaren jarraipena Euskadiko Osasun Sisteman egin behar dutenei.
Diru kopurua:

---------------

Araudia:
 • 1030/2006 Errege Dekretua (EAO Zk. 222/2006)
  urtarrilaren 20koa, Osasun Sistema Nazionaleko prestazio sanitarioak arautzen dituena (35. EAOa, 1995/02/10).
 • 4/2007 Zuzentarau Orokorra (Zuzentarau Orokorra Zk. 4/2007)
  Osasun Finantziazio eta Kontratazioko Zuzendariaren Garraio sanitarioaren Zuzentarau Orokorra, Euskadiko Sistema Sanitarioren arlokoa. Jokabide-irizpideak, Euskadiko Autonomia Elkartetik kanpo baina Osasun Sistema Nazionalaren barruan garraio horren dispentsazioa eskatzen denerako.
 • 1/2007 Zuzentarau Orokorra (Zuzentarau Orokorra Zk. 1/2007)
  Osasun Finantziazio eta Kontratazioko Zuzendariaren Beren asistentzia sanitarioa Osasun Sailaren aldetik segurtatua daukaten herritarren mantenu, ostatu eta garraiobide ez-sanitarioen bidezko lekualdatze gastuetarako erregulatzen duena.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Osasuna
Deialdia egiten duen organoa:
Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Osasuna eta Kontsumoa
Egitura atal ebazlea:
Gipuzkoako Lurralde-Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

ARABAKO OSASUN LURRALDE ZUZENDARITZA. Olagibel kalea, 38. 01004 Vitoria-Gasteiz.
BIZKAIKO OSASUN LURRALDE ZUZENDARITZA. Alameda Rekalde, 39 A - 48008 Bilbao.
GIPUZKOAKO OSASUN LURRALDE ZUZENDARITZA. Sancho el Sabino kalea, 35. 20010 Donostia-San Sebastian
Ospitale, anbulategi eta Osakidetza/SVSko 'Bezeroari Arreta Zerbitzuetan.

Telefono bidezko arreta:

Arabako Lurralde Zuzendaritzan
Asistentzia Sanitarioko Unitatea Tfnoa.: 945 017109 / 945 017120

Bizkaiko Lurralde Zuzendaritzan
Prestazio Sanitarioen Unitatea Tfnoak.: 944 031729 / 944 031727

Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritzan
Prestazio Sanitarioen Unitatea Tfnoak.: 943 023027 / 943 023071

Osasun Saila
Ikuskaritza Medikoa Tlfnoa.: 945 019273

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8:00etatik arratsaldeko 19:30ak arte (abuztuan izan ezik, 14:30ak arte).

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8:00etatik arratsaldeko 19:30ak arte (abuztuan izan ezik, 14:30ak arte).

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Garraio sanitario gastuen ordainketa, aldi baterako EAEtik kanpora desplazatutako pertsonei, Euskadiko Sistema Sanitarioko erreferentzia zentroan zainketa jarraitzeko

Anbulantzian egindako lekualdatze gastuak ordaintzea, EAEtik kanporako Sare Publikoko Ospitalean ingresaturik egon eta euren zainketaren jarraipena Euskadiko Osasun Sisteman egin behar dutenei.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren estaldurapeko asistentzia sanitarioa duten lagunak

7.1. Laguntza emateko baldintzak honako hauek izango dira:
7.1.1. Lekualdatzea Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldetik kanpoko
asistentzia-zentro batera izan beharko da.
7.1.2. Pazienteak 4.1.1., 4.1.2. eta 4.1.3 ataletan zehazten diren
baldintzak bete beharko ditu.
7.1.3. Laguntzaileak 5.1.1., 5.1.2. eta 5.1.3 ataletan zehazten diren
baldintzak bete beharko ditu.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
7.2. Laguntzaren zenbatekoa honako hau izango da:
Pazienteakllaguntzaileak erabili duen garraio publiko arruntaren tarifa
baliokidea (trena -2. klasea edo ohatzea- edo lineako autobusa).
Lekualdatzea hegazkinez egin beharra gertatzen den aparteko kasuetan,
hegaldi erregular batean klase turistari dagokion tarifa.
Pazienteakllaguntzaileak bere ibilgailu propioa erabiltzen baldin badu,
garraio publiko arruntaren tarifaren arabera ordainduko zaio.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskaera
Eskaera:
Garraio sanitario gastuen ordainketa, aldi baterako EAEtik kanpora desplazatutako pertsonei, Euskadiko Sistema Sanitarioko erreferentzia zentroan zainketa jarraitzeko
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Formularioak (Eskaera)
Formulario arautuak
Dokumentazioa:
 • Gastu itzulera eskabidea.
  Mediku txostenak
  Faktura originalak, jasotakoaz edota ordaindu den ziurtagiriaz
  NANaren fotokopia (titularraren edota paziente onuradunarena)
  Osasun txartelaren fotokopia (OTI).
  Eskabidea erantzuteko baliagarri izan daitekeen beste edozein dokumentu.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Gorako Errekurtsoa
Gorako Errekurtsoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organo batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Gorako Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Berraztertzeko Errekurtsoa
Berraztertzeko Errekurtsoa:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Berraztertzeko Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2001/01/01 - 2010/12/31
Aurkezteko epe-muga:
5 urte
Ebazteko epea:
Hiru hilabete
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Gipuzkoako Lurralde-Zuzendaritza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Gipuzkoako Lurralde-Zuzendaritza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Ebazpena:
Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.