Euskal Autonomia Erkidegoko antzerkietan egoitza-proiektuetarako 2017. urtean laguntzak emateko deialdia

[Antzerkietan egoitza-proiektuak]

Deskribapena


Xedea

Euskal Autonomia Erkidegoko konpainia egoiliarren eta udal titulartasun publikoa duten harrerako gune eszenikoen arteko lankidetza-programak 2017. urtean garatzeko diru-laguntzak.

Aurrekontuko zuzkidura

80.000

Prestazio ekonomikoa

Proiektu bakoitzari emandako diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa 25.000 eurokoa izango da, betiere proiektu horren gastu osoa gainditu gabe.

Ordainketa-modua:

Diru-laguntzak honela ordainduko dira:

 1. Diru-laguntzaren %50, kopuru horri dagozkion gastuak justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu eta gero.
 2. Diru-laguntzaren gainerako %50a, diru-laguntza osoa justifikatu ondoren.

Nori dago zuzenduta


 • EAEko udalak

  EAEko udal edo udalen mendeko erakundeak

  Eskakizunak:
  • Euskal Autonomia-Erkidegoko udaletxea izatea
  • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa egiaztea
  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea
 • Betekizun orokorrak

  • Ekipamendu eszeniko egonkor baten titular izatea

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

  • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

  • Halaber, pertsona edo erakunde onuradunek bete egin beharko dituzte Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotako betekizunak.
  • Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea.

  Erakundeak


  Deitzen duen erakundea

  • Kultura eta Hizkuntza Politika / Kultura Sailburuordetza > Kultura Sustatzeko Zuzendaritza

  Ebazten duen erakundea

  • Kultura eta Hizkuntza Politika > Kultura Sailburuordetza

  Kontaktu-informazioa


  Kodea

  0095505

  Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


  • Lotura honen bidez, izapidetze elektronikoko zerbitzura sartuko zara. Sartu aurretik, ziurtatu dokumentazio guztia formatu digitalean prest duzula eta onartutako identifikazio elektronikoren bitarteko bat ere daukazula.

  Ebazpena eta errekurtsoak


  Ebazteko epea

  Sei hilabeteko epean deialdi-agindu hau indarrean jartzen denetik aurrera

  Diru-laguntza emateko modua

  Lehiaketa

  Isilbidearen ondorioak

  Ez onartzea

  Ebazpena emana

  Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan


  Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

  • Lotura honen bidez, izapidetze elektronikoko zerbitzura sartuko zara. Sartu aurretik, ziurtatu dokumentazio guztia formatu digitalean prest duzula eta onartutako identifikazio elektronikoren bitarteko bat ere daukazula.

  Justifikazioa


  Diru-laguntza jasotzen duten entitate onuradunek, lagundutako jarduera bukatu eta hiru hilabeteko epean justifikazioa aurkeztu beharko dute.

  • Lotura honen bidez, izapidetze elektronikoko zerbitzura sartuko zara. Sartu aurretik, ziurtatu dokumentazio guztia formatu digitalean prest duzula eta onartutako identifikazio elektronikoren bitarteko bat ere daukazula.

  Beste tramite batzuk