Proiektudun ur-instalazioak martxan jartzeko eta aldatzeko prozedura

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Ur instalazioen martxan jartzea indarrean dagoen araudiaren arabera egiten dela kontrolatzea

Nori Zuzendua

Honako dokumentu hauek badaudela eta horietan adierazten dena betetzen dela frogatzea:

 1. Kalkulu-inprimakia eta eskemak behar dituzten instalazioak.

  Instalazio kolektiboak, betiere aparatuen aldiuneko emari minimoen batuketak 50 l/s emaria gainditzen badu eta edozein emari duten instalazio indibidual edo kolektiboetan fluxoredunak baldin badira, Oinarrizko Arauak jasotzen dituzten taulen araberako kalkulua egin ahal izateko:

  • Instalazioaren buletina, baimendutako instalatzaileak sinatuta eta enpresaren zigiluarekin.
  • Kalkuluen inprimakia eta instalazioaren eskema.
 2. Tituludun Teknikari batek egindako azterlan partikularra behar duten instalazioak.

  Aurreko idatz-zatietan jasotzen ez diren instalazioak eta proiekturik behar ez dutenak:

 • Instalazioaren buletina, baimendutako instalatzaileak enpresaren zigiluarekin sinatuta.
 • Teknikari tituludunak sinatutako eta dagokion Elkargoak bisatutako azterlan partikularra, instalazioaren kalkuluekin eta eskemarekin batera.

Araudia
 • Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

 • Agindua, 2002ko abenduaren 26koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, industria-instalazioak funtzionamenduan jartzeko prozedura sinplifikatu duena.

 • 8/2004 LEGEA, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriakoa (2004/11/29ko EHAA)

Harremanak norekin

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 945 01 77 70

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 944 03 14 00

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 943 02 25 30

Erantsi beharreko agiriak

Aldizkari normalizatua honako bi zati hauekin:

 • Ur-instalazioaren frogaren ziurtagiria
 • Uren barne-instalazioaren datuak

Hiru ale emango dira eta horietako bi izapidetzaileari itzuliko zaizkio sinatuta

Instalazio Proiektua, teknikari eskudun batek sinatua eta dagokion Elkargo Ofizialak bisatua.

Obra-zuzendaritzako ziurtagiria bisatuta

Martxan jartzeko eskaera


Dagokion tasa

---

Eskabideak Aurkezteko Epea ---
Eskabideak aurkezteko lekua

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego, 2
01008-Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 017770
Faxa: 945 017051

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006-Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 022500
Faxa: 943 022542

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha jenerala, 23
48010-Bilbao
Tel.: 94 4031400
Faxa: 94 4031445

Tramiteen deskripzioa ---
Egitura Atal Ebazlea ---
Ebazteko epea

---

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Zerbitzuan jartzearen jakinarazpena

Bestelako Agiriak ---
Oharrak

---

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

26/12/2012