Ur-instalazioak martxan jartzeko prozedura sinplifikatua

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Ur instalazioen martxan jartzea indarrean dagoen araudiaren arabera egiten dela kontrolatzea.

Nori Zuzendua

Behin-behineko instalazioak edo obratarako instalazioak nahiz instalazio indibidualak (emari-hornidurak 3 l/s emaria gainditzen ez badu). Instalazio kolektiboetan, betiere aparatuen aldiuneko emari minimoen batuketak 50 l/s emaria gainditzen ez badu eta kalkulu hori Oinarrizko Arauak jasotzen dituzten taulen arabera egin ahal bada.

Araudia
  • Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

  • AGINDUA, 2002ko abenduaren 26koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, industria-instalazioak funtzionamenduan jartzeko prozedura sinplifikatu duena.

  • 8/2004 LEGEA, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriakoa (2004/11/29ko EHAA)

Harremanak norekin

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 945 01 77 70

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 944 03 14 00

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 943 02 25 30

Erantsi beharreko agiriak

Aldizkari normalizatua honako bi zati hauekin:

  • Ur-instalazioaren froga-ziurtagiria
  • Uren barne-instalazioaren datuak

Hiru ale emango dira eta horietako bi izapidetzaileari itzuliko zaizkio sinatuta.


Dagokion tasa

---

Eskabideak Aurkezteko Epea ---
Eskabideak aurkezteko lekua

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego, 2
01008-Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 017770
Faxa: 945 017051

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006-Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 022500
Faxa: 943 022542

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha jenerala, 23
48010-Bilbao
Tel.: 94 4031400
Faxa: 94 4031445

Tramiteen deskripzioa ---
Egitura Atal Ebazlea ---
Ebazteko epea

---

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak administrazio bidea agortzen du


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Ez dagokio


Formularioak

Zerbitzuan jartzearen jakinarazpena

Bestelako Agiriak ---
Oharrak

---

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

26/12/2012