C) ataleko baliabideen aprobetxamenduren ondoriozko emakidetarako ikerketa-baimenak eta hidrokarburoen ikerketa-baimenak lortzeko prozedura.

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

C) ataleko baliabideen aprobetxamenduren ondoriozko emakidetarako ikerketa-baimenak eta EAEn osorik kokatutako hidrokarburoen ikerketa-baimenak lortzea.

Nori Zuzendua

Personas jurídicas públicas o privadas.

Araudia
  • Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE 24/07/1973)
  • Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial atención a los recursos minerales energéticos.
  • Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.
  • Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

Harremanak norekin

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 945 01 77 79

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 944 03 14 38

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 943 02 25 15

Erantsi beharreko agiriak

Ikerketa-baimen proiektua.


Dagokion tasa

1/2007 Legegintza Dekretua, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoan zehar.


Eskabideak aurkezteko lekua

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego, 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 77 79

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha Jenerala, 23
48010-Bilbo
Tel.: 944 03 14 38

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006- Donostia/San Sebastián
Tel.: 943 02 25 15

Tramiteen deskripzioa
  • Agiriak dagokion lurralde ordezkaritzan aurkezten da.
  • Eskabidea erregistratu eta baloratu.
  • Lehian dauden eskaintzen tramitea (hidrokarburoen ikerketa-baimenetarako)
  • Esleipena.

Egitura Atal Ebazlea

Jaurlaritzaren Kontseiluaren dekretua.


Ebazteko epea

Sei hilabete.

Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa


Formularioak

Meatze Proiektu eta Planak Tramitatzeko Eskabide-Eredua

Bestelako Agiriak

-


Oharrak

-

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

12/02/2013