EAEko meategietan, harrobietan eta obra zibiletan egitekoak diren leherketa bereziak onartzeko prozedura

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Meategietan, harrobietan eta obra zibiletan egitekoak diren leherketa berezietarako baimena lortzea.

Nori Zuzendua

Ustiapen-proiektuaren titularra edo ustiatzailea.

Araudia
  • Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE 24/07/1973)
  • Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.
  • 250/2007 Dekretua, abenduaren 26koa, meatzaritzarako eta obra zibilerako leherketa berezietako laburpen proiektuak komunikatzeko prozeduren tramitazioa arautzen duena.
  • HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: 250/2007 Dekretua, abenduaren 26koa, meatzaritzarako eta obra zibilerako leherketa berezietako laburpen proiektuak komunikatzeko prozeduren tramitazioa arautzen duena..
  • Orden de 29 de julio de 1994 por la que se modifica la instrucción técnica complementaria 10.3.01 «Explosivos Voladuras Especiales» del capítulo X «Explosivos» del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

 

 


Harremanak norekin

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 945 01 77 79

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 944 03 14 38

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 943 02 25 15

Erantsi beharreko agiriak

Leherketa bereziari buruzko laburpen-proiektua eta dokumentazio osagarria.


Dagokion tasa

1/2007 Legegintza Dekretua, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

Eskabideak Aurkezteko Epea

Meatzaritzarako eta obra zibilerako leherketa bereziei buruzko laburpen-proiektuaren aurkezpena, gutxienez leherketak egiteko aurreikusitako data baino sei lanegun lehenago aurkeztu beharko da.


Eskabideak aurkezteko lekua

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego, 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 77 79

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha Jeneral, 23
48010 Bilbao
Tel.: 944 03 14 38

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo,10
20006 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 02 25 15

Tramiteen deskripzioa
  • Leherketa bereziari buruzko laburpen-proiektua eta dokumentazio osagarria Industriaren Saileko dagokion lurralde historikoko Lurralde Ordezkaritzan aurkeztu
  • Aurkeztutako agiriak aztertzen eta baloratzen dira.
  • Leherketa berezia onartzeko edo ezesteko ebazpena

Egitura Atal Ebazlea

Industria Sailaren dagokion lurralde historikoko bulegoko burua.


Ebazteko epea

Leherketak egiteko aurrekusitako data baino sei lanegun lehenago.

Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Meatze Proiektu eta Planak Tramitatzeko Eskabide-Eredua

Bestelako Agiriak

-


Oharrak

-

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

12/02/2013