Jendeari automozioko erregai likidoak hornitzeko eta saltzeko instalazioak.

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Aldizkako berrikuspenak

Nori Zuzendua

Hornitegi eta hornidura-unitateen titularrak.

Araudia

34/1998 LEGEA, urriaren 7koa, Hidrokarburoen Sektoreari buruzkoa (EAO, 98-10-8koa).

1523/1999 ERREGE DEKRETUA, urriaren 1ekoa, urriaren 20ko 2085/1994 Errege Dekretuak onetsitako Petrolio Instalazioei buruzko Araudia aldatu duena, bai eta irailaren 15eko 1427/1997 Errege Dekretuak onertsitako MI-IP03 jarraipen tekniko osagarria eta abenduaren 28ko 2201/1995 Errege Dekretuak onetsitako MI-IP04 jarraipen tekniko osagarria ere. (E.A.O., 99/10/22koa)


Harremanak norekin

Arabako Lurralde Bulegoa
Pedro Rodríguez Díaz
Energia Zerbitzuaren koordinatzailea
Telefonoa: 945.01.77.77

Gipuzkoako Lurralde Bulegoa
Miguel Mª Miner
Energia Zerbitzuaren koordinatzailea
Telefonoa: 943.02.25.11

Bizkaiko Lurralde Bulegoa
Antonio J. Salgado
Energia Zerbitzuaren koordinatzailea
Telefonoa: 94.403.14.37

Erantsi beharreko agiriak

MI-IP 04 jarraibide teknikoaren XII. kapituluan adierazitakoak.


Isuna ordaintzea

Ikuskapena Administrazioak egin behar duenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko maiatzeko 13/199 Legeak araututako tarifak aplikatuko dira (EHAO, 13. zk., 98-7-20koa).

Eskabideak Aurkezteko Epea Berrikuspenerako ezarritako epea mugaeguneratu baino lehen.
Eskabideak aurkezteko lekua

  • Industriako lurralde bulegoak

- Energia Zerbitzua

Tramiteen deskripzioa

Ez dira describatzen


Egitura Atal Ebazlea

Ez dagokio


Ebazteko epea

Ez dagokio

Isilbidearen Ondorioak

Ez dagokio


Administrazio Bidearen Bukaera

Ez dagokio


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Ez dagokio


Formularioak

Ez dago

Bestelako Agiriak

Ez dago


Oharrak

Baldin eta sarea 34/1998 Legearen poderioz baimen bihurtu den emakida baten itzalpeko alde batean ez badago, eskabidea informazio publikoaren bidez jakinarazi behar da, eta horrek beste eskatzaile batzuk ere lehiatzea bermatu behar du.

Abisua


Azken aldaketa

14/11/2002