Farmazietako analisi klinikoetako sekzioak baimentzea

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Osasuna


Egitura atal kudeatzailea

Farmaziako Zuzendaritza


Farmazietako analisi klinikoetako sekzioak baimentzea.

Nori Zuzendua

EAEko farmazietako botikari titularrei.

Araudia

11/1994 Legea (pdf, 3.054 Kb), ekainaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikorakoa (EHAA 94/07/15)

165/2002 Dekretua (pdf, 41 Kb), uztailaren 2koa, farmazietako analisi klinikoetako sekzioak, ortopediakoak eta optikakoak arautzen dituena (EHAA 134, 02/07/16)

Agindua, 1998ko urtarrilaren 14koa (pdf, 64 Kb), Osasun Sailburuarena, farmazietako sekzio klinikoen baimena, aldaketak eta funtzionamendua arautzen dituena (EHAA 12; 98/01/20)

481/1994 Dekretua (pdf, 30 Kb), abenduaren 27koa, baldintza teknikoak, bulego materialak eta bertako banaketa ezartzen dituena (EHAA 11; 95/01/17)

459/1994 Dekretua (pdf, 25 Kb), arazoaren 29koa, farmazia sekzioa sortzeaz eta obrak egiteaz ebazpena ematen duena (EHAA 240; 94/12/20


Harremanak norekin

Antomanendu Farmazeutiko Zerbitzua Tef.: 945-019264/019267/019269

Erantsi beharreko agiriak

a) Farmaziako titularrak, edo titularkideak, sekzioaz arduratzeko adinako titulazioa edo gaitasuna eta, hala badagokio, kolegiazioa duela egiaztatzen duen dokumentazioa.
b) Sekzioa eta farmaziako gainerako zerbitzuak atenditzeko behar diren langileen aurreikuspen justifikatua.
c) Sekzioaren helburuak eta izaera azalduko duen txostena.
d) Analisi klinikoetako laboratorioak, arautzen dituzten legexedapenetan ezarritako baldintza teknikoak eta gutxieneko betebeharrak konplitzen dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa.
e) Obrak egin behar badira, 459/1994 Dekretuaren 3.1 atalean adierazitakoaren ildotik, dekretu horren 3.2 atalean eskatzen den dokumentazioa.
f) Farmaziako planoa, sekzioa jarri aurretik egindakoa, bertako banaketa, aldeak eta bakoitzearen azalera erabilgarria adieraziz.
g) Sekzioa sortzeko tasa ordaindu dela egiaztatzen duen agiria.


Dagokion tasa

6.1 Kontzeptua . Farmaziako sekzioa sortzea. Zenbatekoa 325,28 € Ondorengo banku-konturen batean sartu.

BIZKAIA: Bilbao Bizkaia Kutxa: 2095.0631.51.3239068030
GIPUZKOA: Lan Kide Aurrezkia: 3035.0060.47.0600900359
ARABA: Lan Kide Aurrezkia: 3035.0056.40.0560900123

Eskabideak Aurkezteko Epea Ez dago.
Eskabideak aurkezteko lekua

4/1999 Legeak aldatutako azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritakoez gain, eskabideak honako helbideetan aurkeztu ahalko dira:

– Osasun Saila.

Donostia kalea, 1.

01010 Vitoria-Gasteiz.

– Osasun Saileko Arabako lurralde-zuzendaritza.

Olagibel kalea 38.

01010 Vitoria-Gasteiz.

– Osasun Saileko Gipuzkoako lurralde-zuzendaritza.

Antso Jakitunaren kalea 35.

20010 Donostia-San Sebastián.

– Osasun Saileko Bizkaiko lurralde-zuzendaritza.

Alameda Rekalde, 39 A.

48009 Bilbao.

Tramiteen deskripzioa

Eskabideek baldintza guztiak betetzen ez badituzte, 10 egun balioduneko epea emango zaie interesatuei dauden arazoak konpon ditzaten; eta jakinaraziko zaie ezen, eskabideak zuzendu ezean, eskabideari uko egin diotela ulertuko dela, eta, dagokion ebazpena eman ondoren artxibatu egingo dela.


Egitura Atal Ebazlea

Farmaziako zuzendaria.


Ebazteko epea

3 hilabete eskaera egiten denetik, edota, dokumentazioa osatzen denetik.

Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Ez dago.

Bestelako Agiriak

Ez dago.


Oharrak

Ez dago.

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

16/02/2009