[MUSIKA IKASTEGI PRIBATUAK]  Musika-ikastegi pribatuentzako diru-laguntzak (2016).

ZERBITZU-TALDEKATZEA
Xedea

Diru-laguntzen deialdia egitea urriaren 27ko 289/1992 Dekretuak araututako musika-eskolentzat, hain zuzen ere titularitate pribatua dutenentzat, eta ikastegi baimenduentzat, 2016ko ekitaldi ekonomikoko langile-gastuak finantzatze aldera.