Arte eszenikoak sustatzera bideratutako programak garatzeko diru-laguntzak (2020)