Egoitza elektronikoa


Eskabidea aurkezteko epea ez dago zabalik. Aurkezteko epea 2023/02/03 00:00:00etatik 2023/04/22 00:00:00ak artekoa izango da.
  • Kodea: 1214601
  • Prozedura: Zeharkako Lankidetza Proiektu Traktoreak diseinatzeko laguntzak, Euskadi 2030 ZTBPren zeharkako ekimen traktoreen esparruan jasotako eremuetan
  • Saila: LEHENDAKARITZA
  • Informazio gehiago https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1214601