Egoitza elektronikoa


Prozedura ez dago indarrean. Indarrean egongo da 2021/07/02 00:00:00etatik 2021/10/11 00:00:00ak arte.
  • Kodea: 1109102
  • Prozedura: Euskadiko irabazi-asmorik gabeko erakundeek joko patologikoari buruzko informazio- eta prebentzio-jarduera unibertsalak egiteko diru-laguntzen 2021ko deialdia
  • Saila: SEGURTASUNA
  • Informazio gehiago https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1109102