Egoitza elektronikoa


Eskabidea aurkezteko epea ez dago zabalik. Aurkezteko epea 2021/07/01 00:00:00etatik 2021/08/03 00:00:00ak artekoa izango da.
  • Kodea: 0055009
  • Prozedura: EAEko toki-erakundeei eta toki izaerako udalaz gaindiko erakundeei beren gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko diru-laguntzak 2021
  • Saila: LEHENDAKARITZA
  • Informazio gehiago https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0055009