Sede electrónica

Aviso importante

Una actualización del navegador Google Chrome está provocando un error en la firma de las solicitudes electrónicas.

Por favor, mientras trabajamos en solucionarlo, utilice otro navegador web para realizar la solicitud electrónica (Firefox, Safari, Edge, Opera).

Disculpe las molestias.


Eskabidea aurkezteko epea ez dago zabalik. Aurkezteko epea: 2019/10/19 - 2019/11/18 (biak barne)
  • Kodea: 1091801
  • Prozedura: 2019ko Mahastizaintza-sektorearen inbertsioen proiektuentzako minimis erregimenaren arabera emango diren laguntzak.
  • Saila: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
  • Informazio gehiago https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1091801