Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa

Titularra: 
Agintaldia: XII. Legealdia

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari:
  1. Turismoa.
  2. Merkataritza.
  3. Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganberak.
  4. Kontsumoa.
  5. Prezio-politika.
  6. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  7. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sailburuari dagozkio, halaber, honako eskudantzia hauek:
  1. Bere eskumenen eremuko helburu estrategikoak definitzea, Gobernu Programan zehaztutako ildo estrategikoen eta konpromiso programatikoen arabera.
  2. Bere helburu estrategikoak garatzeak gizartean izan duen eragina aztertzea, eta sailaren jarduera-sektoreen helburuetan egin beharreko aldaketak edo garapena zehaztea.
  3. Harremanak izatea Estatuko, autonomia-erkidegoetako eta foru-aldundietako organoekin eta toki-entitate eskudunekin, gaiaren arabera.
  4. Euskal erakundeen eta turismoaren, ostalaritzaren eta merkataritza-banaketaren sektoreko eragileen arteko politika koordinatua garatzea.
  5. Saila ordezkatzea Estatuko Administrazioak turismo- eta merkataritza-arloan sustatutako organo eta/edo batzordeetan.
  6. Izendapen askeko lanpostuak betetzea aurretik deialdi publikoa eginda, eta behin-behineko langileak izendatzea.
  7. Saileko organoen arteko eskudantziei buruz sortzen diren gatazkak ebaztea, eta beste sail eta erakunde batzuekiko eskumen-gaiak planteatzea.
  8. Saileko erakundeen edo agintarien ebazpenen aurka jartzen diren errekurtsoak ebaztea, non eta ez diren beste organo baten eskumena.
  9. Sailaren jarduerari lotutako ondare-erantzukizunei buruzko erreklamazioak ebaztea.
  10. Egintza deuseztagarrien kaltegarritasun-deklarazioa egiteko prozedurak hasi eta ebaztea, baita xedapen eta egintza deusezak ofizioz berrikusteko prozedurak ere; esandako bi kasuetan, sailaren esparruan emandako egintzei dagokienez eta haren araudi espezifikoak beste organo bati esleitzen ez badizkio.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Administrazio-organoak

 • Lurralde historikoetako Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoak

  Funtzionario arduradun bat egongo da horietako bakoitzean. Hierarkikoki, Zerbitzu Zuzendaritzaren mende egongo da, eta, fun-tzionalki, aldiz, gaiari dagokion zuzendaritzaren mende.

 • Merkataritzako Aholku Batzordea
 • Merkataritza Establezimendu Handien Batzordea
 • Euskadiko Prezioen Batzordea
 • Euskadiko Turismo Mahaia
 • Merkataritza Banaketaren Behatokia

Besteak

 • Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua

  «Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua» administrazio-erakunde autonomoa, ekainaren 29ko 9/2007 Legearen bidez sortua.

 • Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia

  «Basquetour-Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo SA» sozietate publikoa, uztailaren 26ko 159/2006 Dekretuaren bidez sortua.

KARGUAK

Javier Hurtado Domínguez
Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoko Sailburua

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

Administrazio-organoak
 • Lurralde historikoetako Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoak

  Funtzionario arduradun bat egongo da horietako bakoitzean. Hierarkikoki, Zerbitzu Zuzendaritzaren mende egongo da, eta, fun-tzionalki, aldiz, gaiari dagokion zuzendaritzaren mende.

 • Merkataritzako Aholku Batzordea
 • Merkataritza Establezimendu Handien Batzordea
 • Euskadiko Prezioen Batzordea
 • Euskadiko Turismo Mahaia
 • Merkataritza Banaketaren Behatokia
Besteak
 • Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua

  «Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua» administrazio-erakunde autonomoa, ekainaren 29ko 9/2007 Legearen bidez sortua.

 • Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia

  «Basquetour-Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo SA» sozietate publikoa, uztailaren 26ko 159/2006 Dekretuaren bidez sortua.

 • Lurralde historikoetako Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoak

  Funtzionario arduradun bat egongo da horietako bakoitzean. Hierarkikoki, Zerbitzu Zuzendaritzaren mende egongo da, eta, fun-tzionalki, aldiz, gaiari dagokion zuzendaritzaren mende.

 • Merkataritzako Aholku Batzordea
 • Merkataritza Establezimendu Handien Batzordea
 • Euskadiko Prezioen Batzordea
 • Euskadiko Turismo Mahaia
 • Merkataritza Banaketaren Behatokia
 • Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua

  «Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua» administrazio-erakunde autonomoa, ekainaren 29ko 9/2007 Legearen bidez sortua.

 • Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia

  «Basquetour-Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo SA» sozietate publikoa, uztailaren 26ko 159/2006 Dekretuaren bidez sortua.

Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa

Titularra: 
Agintaldia: XII. Legealdia

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari:
  1. Turismoa.
  2. Merkataritza.
  3. Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganberak.
  4. Kontsumoa.
  5. Prezio-politika.
  6. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  7. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sailburuari dagozkio, halaber, honako eskudantzia hauek:
  1. Bere eskumenen eremuko helburu estrategikoak definitzea, Gobernu Programan zehaztutako ildo estrategikoen eta konpromiso programatikoen arabera.
  2. Bere helburu estrategikoak garatzeak gizartean izan duen eragina aztertzea, eta sailaren jarduera-sektoreen helburuetan egin beharreko aldaketak edo garapena zehaztea.
  3. Harremanak izatea Estatuko, autonomia-erkidegoetako eta foru-aldundietako organoekin eta toki-entitate eskudunekin, gaiaren arabera.
  4. Euskal erakundeen eta turismoaren, ostalaritzaren eta merkataritza-banaketaren sektoreko eragileen arteko politika koordinatua garatzea.
  5. Saila ordezkatzea Estatuko Administrazioak turismo- eta merkataritza-arloan sustatutako organo eta/edo batzordeetan.
  6. Izendapen askeko lanpostuak betetzea aurretik deialdi publikoa eginda, eta behin-behineko langileak izendatzea.
  7. Saileko organoen arteko eskudantziei buruz sortzen diren gatazkak ebaztea, eta beste sail eta erakunde batzuekiko eskumen-gaiak planteatzea.
  8. Saileko erakundeen edo agintarien ebazpenen aurka jartzen diren errekurtsoak ebaztea, non eta ez diren beste organo baten eskumena.
  9. Sailaren jarduerari lotutako ondare-erantzukizunei buruzko erreklamazioak ebaztea.
  10. Egintza deuseztagarrien kaltegarritasun-deklarazioa egiteko prozedurak hasi eta ebaztea, baita xedapen eta egintza deusezak ofizioz berrikusteko prozedurak ere; esandako bi kasuetan, sailaren esparruan emandako egintzei dagokienez eta haren araudi espezifikoak beste organo bati esleitzen ez badizkio.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Administrazio-organoak

 • Lurralde historikoetako Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoak

  Funtzionario arduradun bat egongo da horietako bakoitzean. Hierarkikoki, Zerbitzu Zuzendaritzaren mende egongo da, eta, fun-tzionalki, aldiz, gaiari dagokion zuzendaritzaren mende.

 • Merkataritzako Aholku Batzordea
 • Merkataritza Establezimendu Handien Batzordea
 • Euskadiko Prezioen Batzordea
 • Euskadiko Turismo Mahaia
 • Merkataritza Banaketaren Behatokia

Besteak

 • Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua

  «Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua» administrazio-erakunde autonomoa, ekainaren 29ko 9/2007 Legearen bidez sortua.

 • Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia

  «Basquetour-Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo SA» sozietate publikoa, uztailaren 26ko 159/2006 Dekretuaren bidez sortua.

KARGUAK

Javier Hurtado Domínguez
Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoko Sailburua

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

Administrazio-organoak
 • Lurralde historikoetako Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoak

  Funtzionario arduradun bat egongo da horietako bakoitzean. Hierarkikoki, Zerbitzu Zuzendaritzaren mende egongo da, eta, fun-tzionalki, aldiz, gaiari dagokion zuzendaritzaren mende.

 • Merkataritzako Aholku Batzordea
 • Merkataritza Establezimendu Handien Batzordea
 • Euskadiko Prezioen Batzordea
 • Euskadiko Turismo Mahaia
 • Merkataritza Banaketaren Behatokia
Besteak
 • Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua

  «Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua» administrazio-erakunde autonomoa, ekainaren 29ko 9/2007 Legearen bidez sortua.

 • Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia

  «Basquetour-Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo SA» sozietate publikoa, uztailaren 26ko 159/2006 Dekretuaren bidez sortua.

 • Lurralde historikoetako Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoak

  Funtzionario arduradun bat egongo da horietako bakoitzean. Hierarkikoki, Zerbitzu Zuzendaritzaren mende egongo da, eta, fun-tzionalki, aldiz, gaiari dagokion zuzendaritzaren mende.

 • Merkataritzako Aholku Batzordea
 • Merkataritza Establezimendu Handien Batzordea
 • Euskadiko Prezioen Batzordea
 • Euskadiko Turismo Mahaia
 • Merkataritza Banaketaren Behatokia
 • Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua

  «Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua» administrazio-erakunde autonomoa, ekainaren 29ko 9/2007 Legearen bidez sortua.

 • Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia

  «Basquetour-Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo SA» sozietate publikoa, uztailaren 26ko 159/2006 Dekretuaren bidez sortua.