Bidai Agentzietan funtsezko aldaketak egin izanaren erantzukizun-aitorpena

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa


Egitura atal kudeatzailea

Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza


Xedea

Euskadiko enpresa eta establezimendu turistikoen erregistroa aldatzea, dagoeneko egin diren erreformak aintzat hartzeko, baldin eta erreforma horien ondorioz, hasiera batean Administrazioari aitortu zitzaizkion bidaia-agentzien ezaugarriak aldatu badira; aldaketa horiek titulartasunari, taldeari, bermeari edo erantzukizun zibileko aseguruari eragin behar diote, gainerako aldaketak, hala nola enpresaren izenaren aldaketa, kopurua dela-eta bermeari eragiten ez dioten sukurtsaletako altak edo bajak (dekretu arautzailearen 6. artikuluan jasota bezala), etab. alde batera utzita.

Nori Zuzendua

Aurreko idatz-zatian esandakoarekin zer ikusia duten Bidai Agentziak funtsezko aldaketei buruzko erantzukizun-aitorpena egin beharko dute instalazio/zerbitzu horietan TRAFIKO TURISTIKOA BERRIZ ERE HASI AURRETIK.

Araudia

 


Harremanak norekin

ARABAKO TURISMO ETA MERKATARITZA LURRALDE BULEGOA
Samaniego 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 70 55
E-maila:
turismo-araba@euskadi.eus

BIZKAIKO TURISMO ETA MERKATARITZA LURRALDE BULEGOA
Concha Jeneralaren kalea, 23
48010 Bilbao
Tel.: 944 03 14 78
E-maila:
turismo-bizkaia@euskadi.eus

GIPUZKOAKO TURISMO ETA MERKATARITZA LURRALDE BULEGOA
Easo, 10
20006 Donostia-San Sebastian
Tel.: 943 02 25 64
E-maila:
turismo-gipuzkoa@euskadi.eus

 

 

Erantsi beharreko agiriak
  • Bidai Agentzietan funtsezko aldaketak egin izanaren erantzukizun-aitorpena.
  • Titularraren identifikazioa.

Dagokion tasa

---

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoan zehar.


Eskabideak aurkezteko lekua

Baimendutako erakundeak.

Dagokion lurralde-ordezkaritza.

Aurkeztu beharreko dokumentuak

Tramiteen deskripzioa
  • Lurralde Ordezkaritzan erantzukizun-aitorpena aurkezten da (jarraian, hasiera eman diezaioke jarduera turistikoari hartutako azpiegituretan).
  • Teknikariak dokumentazio osagarria eskatu dezake, establezimendua bisitatu dezake, eta proiektua araudi turistikoari egokitzeko txostena lantzen du, baita erantzuteko proposamena ere.
  • Titularrari edo titularraren ordezkariari hori jakinarazten zaio.

Egitura Atal Ebazlea

Dagokion Lurralde Ordezkaritza, baldin eta emandako informazioa zuzena bada. Aldiz, azkenean establezimendua sailkatzen ez bada erantzukizun-aitorpenean jasotakoaren arabera, Turismo Zuzendaritzak bere gain hartuko du ebazteko ardura.


Ebazteko epea

Hiru hilabete Lurralde Ordezkaritzak dokumentazioaren eskaera egin ondoren (ikus “aurkeztu beharreko dokumentazioa”).

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Bidaia-agentzien jardueran jardutearen erantzukizun-aitorpena. (DOTX, 88 KB)

Eskatutako dokumentazioa aurkezteko epea luzatzeko eskaera. (DOTX, 71 KB)

Aurkeztu beharreko dokumentuak

Bestelako Agiriak

Kauzio-aseguruaren egiaztagiria (DOCX, 63 KB)

Abisua: Ondoko ziurtagiri eredua, baliozkoa izateko, abal-emailearen paper tinbredunean inprimatu beharko da eta abal-emaileak sinatu eta bere zigilua jarri beharko du

 


Oharrak

---

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

21/01/2019