Osasun zerbitzuen kostu efektiboa

Taula honetan, adierazle hauek islatu dira:

  • OTI kostua: Osakidetzan Lehen Mailako Arretan Osasun Txartel Indibidual bakoitzeko egiten den batez besteko gastua adierazten du (Aldian Lehen Mailako Arretan izan den gastu osoa/OTI kopurua).
  • Ospitaleko altaren kostua: Osakidetzaren Akutuen Ospitalizazioaren(*) esparruan izan den alta bakoitzaren kostua.
              (*)Emergentzietan, berreskurapenean eta errehabilitazioan arreta espezializatua ematera bideratutako konplexutasunik handieneko erreferentziazko osasun-unitatea.
  • Ospitaleko egonaldiaren kostua: adierazitako esparruetako bakoitzeko egonaldi bakoitzeko kostua: Akutuen ospitalizazioa, Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitaleetakoa eta Osasun Mentaleko Ospitaleetakoa, Osakidetzaren arloan.
  • Kontsulten kostua: Ospitale barneko Kontsulten esparruaren barruan izandako kontsulten kostua (Lehen Kontsulten eta Hurrengo Kontsulten artean haztatuz).
  • Ingresu GABEKO Larrialdiaren kostua: ingresatu gabeko larrialdien batez besteko kostua.
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
OTI KOSTUA 220 € 202 € 195 € 199 € 194 € 187 € 181 € 179 €
OSPITALIZAZIO ALTAREN KOSTUA
Akutuen ospitaleak 5.492 € 4.549 € 4.320 € 4.281 € 4.156 € 4.024 € 3970 € 4003 €
OSPITALIZAZIO-KOSTUAK
Akutuen ospitaleak 1.181 € 1.010 € 966 € 914 € 869 € 871 € 852 € 820 €
Egonaldi ertain eta luzeko ospitaleak 532 € 453 € 417 € 409 € 398 € 387 € 375 € 367 €
Ospitale psikiatrikoak 326 € 362 € 272 € 263 € 278 € 269 € 255 € 243 €
KANPOKO KONTSULTEN KOSTUAK
1. kontsultaren kostua 191 € 165 € 161 € 164 € 162 € 156 € 152 € 156 €
Hurrengo Kontsultaren kostua 95 € 82 € 81 € 82 € 81 € 78 € 76 € 78 €
LARRIALDIETAKO KOSTUAK
Ospitaleratu gabeko larrialdietako kostua 251 € 173 € 161 € 163 € 152 € 151 € 151 € 149 €

 Osakidetzako Memoriak (ikusi finantza-jasangarritasuna bermatzeari buruzko atala)

25 GRDrik ohikoenak:

Ospitaleko arreta-zentro bakoitzean, oinarrizko gutxieneko datu-multzoak (CMBD) biltzen dira. Pazienteari GRD jakin bat esleitzea ahalbidetzen duten administrazio-datuak (sexua, adina) eta datu klinikoak (diagnostikoa, prozedura, konplikazioak…).

GRD (Diagnostiko Multzo Erlazionatua) ospitaleetako altak sailkatzeko sistema bat da, esanahi klinikoa eta baliabideen isokontsumoa dituzten taldetan sailkatzen ditu. Hau da, talde bakoitzean, klinikoki antzekoak diren eta antzeko baliabide-kontsumoak dituzten pazienteak sailkatzen dira.

25 GRDrik ohikoenen zerrendan, aztertzen den aldian Akutuen eta Egonaldi Ertain eta Luzeko Ospitale-arretaren esparruan intzidentzia handiena duten 25 GRD-en kostua zehaztu da.

DTEak altan Akutuen O. 2015 2016 2017
073 KRISTALINOAREN GAINEKO PROZEDURAK, ORBITA IZAN EZIK 1.073 1.150 1.261
560 ERDITZEA 2.414 2.489 2.725
144 GARRANTZI TXIKIKO BESTE DIAGNOSTIKO BATZUK, ARNAS APARATUAREN ZEINUAK ETA SINTOMAK 2.461 2.390 2.433
194 BIHOTZ-GUTXIEGITASUNA 2.934 2.893 2.998
228 IZTAIKO, FEMURREKO ETA ZIBORREKO HERNIAREN GAINEKO PROZEDURAK 3.524 3.635 3.726
140 BIRIKETAKO GAIXOTASUN BUXATZAILE KRONIKOA 2.962 2.977 3.120
139 BESTE PNEUMONIA BAT 3.043 2.958 3.025
463 GILTZURRUNEKO ETA GERNUBIDEETAKO INFEKZIOAK 2.634 2.572 2.594
098 BELARRIKO, SUDURREKO, AHOKO ETA EZTARRIKO BESTE PROZEDURA BATZUK 3.051 3.446 3.593
313 BELAUNEKO ETA HANKAREN BEHEKO ALDEKO PROZEDURAK, OINEKOAK IZAN EZIK 4.785 4.715 4.818
301 ALDAKAKO ARTIKULAZIOA ORDEZKATZEA 7.368 7.277 7.419
045 IZB ETA GARUN AURREKO OKLUSIOAK INFARTUAREKIN 4.308 4.415 4.558
315 SORBALDAKO, UKONDOKO ETA BESAURREKO PROZEDURAK 4.693 4.653 4.802
263 KOLEZISTEKTOMIA LAPAROSKOPIKOA 4.878 5.005 5.105
201 BIHOTZEKO ARRITMIAK ETA EROAPENAREN NAHASMENDUAK 2.300 2.261 2.272
446 PROZEDURA URETRALAK ETA TRANSURETRALAK 3.768 3.697 3.684
302 BELAUNEKO ARTIKULAZIOA ORDEZKATZEA 6.579 6.520 6.666
254 DIGESTIO APARATUAREN BESTE DIAGNOSTIKO BATZUK 2.849 2.771 2.830
513 UMETOKIKO ETA ALBOKO PROZEDURAK, PROZESU EZ GAIZTOAK, LEIOMIOMA IZAN EZIK 3.775 3.216 3.261
284 BEHAZUN-MASKURIKO ETA BIDEKO NAHASMENDUAK 3.454 3.224 3.294
225 APENDIZEKTOMIA 4.117 4.227 4.270
175 PROZEDURA KARDIOBASKULAR PERKUTANEOAK, MIA GABEKOAK 8.684 8.785 8.997
720 SEPTIZEMIA ETA INFEKZIO BARREIATUAK 6.012 5.626 5.638
133 BIRIKETAKO EDEMA ETA ARNAS HUTSEGITEA 3.466 3.380 3.535
097 AMIGDALEKTOMIA ETA ADENOIDEKTOMIA 1.727 1.828 1.884

DTEak altan Egonaldi ertaina eta luzea 2015 2016 2017
144 GARRANTZI TXIKIKO BESTE DIAGNOSTIKO BATZUK, ARNAS APARATUAREN ZEINUAK ETA SINTOMAK 3.369 3.453 3.686
194 BIHOTZ-GUTXIEGITASUNA 4.025 4.093 4.618
140 BIRIKETAKO GAIXOTASUN BUXATZAILE KRONIKOA 3.632 3.794 4.004
045 IZB ETA GARUN AURREKO OKLUSIOAK INFARTUAREKIN 7.147 10.300 10.633
860 ERREHABILITAZIOA 12.751 14.064 14.603
862 GEROKO BESTE ZAINKETA BATZUK ETA ERIONDOA 6.002 5.996 7.040
139 BESTE PNEUMONIA BAT 4.391 4.355 4.591
463 GILTZURRUNEKO ETA GERNUBIDEETAKO INFEKZIOAK 3.203 3.523 3.445
133 BIRIKETAKO EDEMA ETA ARNAS HUTSEGITEA 3.707 4.075 4.268
720 SEPTIZEMIA ETA INFEKZIO BARREIATUAK 6.710 7.153 7.470
136 ARNAS NEOPLASIAK 5.709 5.803 6.082
058 NERBIO-SISTEMAKO BESTE GAIXOTASUN BATZUK 7.190 8.187 9.211
240 NEOPLASIA GAIZTO DIGESTIBOA 5.878 6.044 5.814
137 BIRIKIETAKO INFEKZIOAK ETA HANTURAK 5.304 5.514 5.777
044 GAREZUR BARNEKO ODOLJARIOA 9.180 13.571 13.695
951 PROZEDURA ERREHAB. DIAGNOSTIKOAREKIN, GEROKO ZAINKETEKIN EDO OSASUN ZERBITZUEKIKO BESTE KONTAKTU BATZUEKIN   11.910 12.679
351 SISTEMA MUSKULOESKELETIKOKO ETA EHUN KONEKTIBOKO BESTE DIAGNOSTIKO BATZUK 6.936 9.215 8.484
113 GOIKO ARNASBIDEETAKO INFEKZIOAK 2.700 3.171 3.137
141 BRONKIOLITISA ETA ASMA 3.122 3.126 3.282
281 GIBEL-BEHAZUN SISTEMAKO PANKREASEKO NEOPLASIA GAIZTOA 6.357 6.180 6.291
461 GILTZURRUNEKO ETA GERNUBIDEETAKO NEOPLASIAK 4.726 4.922 4.785
143 OSASUN-EGOERAN ERAGINA DUTEN ZEINUAK, SINTOMAK ETA BESTE FAKTORE BATZUK 4.674 4.559 4.890
460 GILTZURRUN-GUTXIEGITASUNA 4.414 4.858 4.755
041 NERBIO-SISTEMAKO NEOPLASIAK 5.557 6.741 6.608
201BIHOTZEKO ARRITMIAK ETA EROAPENAREN NAHASMENDUAK 2.877 3.256 3.584