Osasuna

Titularra: 
Agintaldia: XII. Legealdia

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Osasun Sailari:
  1. Osasun-plangintza eta -antolamendua.
  2. Elikagaien eta animalien osasuna babestea.
  3. Zaintza epidemiologikoa.
  4. Farmazia-antolamendua.
  5. Adikzioak.
  6. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  7. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sail honi atxikitzen zaizkio «Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua» zuzenbide pribatuko ente publikoa eta «Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa-BIOEF» sektore publikoko fundazioa.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Administrazio-organoak

 • Euskadiko Sanitate Kontseilua

  Ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortua.

 • Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun-barrutietako kontseiluak

  Ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortuak.

 • Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua

  Apirilaren 5eko 69/2011 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

 • Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea

  Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak sortuak eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duen otsailaren 20ko 25/2018 Dekretuak garatua.

 • Adikzioen Euskal Batzordea

  Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak sortuak eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duen otsailaren 20ko 25/2018 Dekretuak garatua.

 • Osasun Publizitatea Kontrolatzeko Batzordea

  Osasun-publizitatea arautzen duen urriaren 15eko 550/1991 Dekretuaren arabera sortua.

 • Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseilua

  Abuztuaren 31ko 319/1999 Dekretuaz sortua.

 • Agiri Klinikoak Baloratzeko, Aukeratzeko eta Garbitzeko Batzordea (Akbagaba)

  Martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuaz sortua (38/2012 Dekretua, historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa).

 • Sorospenerako Etika Batzordeak Akreditatzeko Batzordea

  Etika Batzorde horiek otsailaren 7ko 143/1995 Dekretuaren bidez arautu ziren

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa

  Urtarrilaren 11ko 3/2005 Dekretuaz sortua.

 • Euskadiko Bioetika Batzordea

  Irailaren 11ko 139/2007 Dekretuaz sortua.

 • Emandako giza esnearen euskal bankua martxan jarri eta hari jarraipena egiteko eta edoskitze naturala sustatzeko batzordea

  Urriaren 16ko 146/2018 Dekretuaz sortua.

 • Minbiziari buruzko Informazio Sistemaren Koordinazio Batzordea

  Minbiziari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Informazio Sistemaren martxoaren 29ko 66/2011 Dekretuaz sortua.

 • Beste aholku-batzordeak

  Sailburuaren agindu baten bidez sortuak, Osasun Sailari atxikitako Aholku Batzordeen araubideari buruzko maiatzaren 24ko 121/2005 Dekretua garatuta:

  • Minbiziaren Euskadiko Aholku Batzordea
  • Jaioberrien Sortzetiko Gaixotasunen Baheketarako Euskadiko Aholku Batzordea
  • Euskadiko Txertaketarako Aholku Batzordea
  • Diabetes Mellitusari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea
  • Lehen Mailako Arretako Euskadiko Aholku Batzordea
  • Zirkulazio Aparatuko Gaixotasunei buruzko Euskadiko Aholku Batzordea
  • Gaixotasun Infekzioso Berrien Euskadiko Aholku Batzordea
  • Gaixotasun Arraroen Aholku Batzordea
  • Osasun Mentalari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea

Besteak

 • Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

  Zuzenbide pribatuko ente publikoa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeaz sortua.

 • Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa

  2002ko uztailaren 16ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren bidez sortua.

KARGUAK

Gotzone Sagardui Goikoetxea
Osasuneko sailburua

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

Administrazio-organoak
 • Euskadiko Sanitate Kontseilua

  Ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortua.

 • Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun-barrutietako kontseiluak

  Ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortuak.

 • Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua

  Apirilaren 5eko 69/2011 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

 • Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea

  Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak sortuak eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duen otsailaren 20ko 25/2018 Dekretuak garatua.

 • Adikzioen Euskal Batzordea

  Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak sortuak eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duen otsailaren 20ko 25/2018 Dekretuak garatua.

 • Osasun Publizitatea Kontrolatzeko Batzordea

  Osasun-publizitatea arautzen duen urriaren 15eko 550/1991 Dekretuaren arabera sortua.

 • Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseilua

  Abuztuaren 31ko 319/1999 Dekretuaz sortua.

 • Agiri Klinikoak Baloratzeko, Aukeratzeko eta Garbitzeko Batzordea (Akbagaba)

  Martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuaz sortua (38/2012 Dekretua, historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa).

 • Sorospenerako Etika Batzordeak Akreditatzeko Batzordea

  Etika Batzorde horiek otsailaren 7ko 143/1995 Dekretuaren bidez arautu ziren

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa

  Urtarrilaren 11ko 3/2005 Dekretuaz sortua.

 • Euskadiko Bioetika Batzordea

  Irailaren 11ko 139/2007 Dekretuaz sortua.

 • Emandako giza esnearen euskal bankua martxan jarri eta hari jarraipena egiteko eta edoskitze naturala sustatzeko batzordea

  Urriaren 16ko 146/2018 Dekretuaz sortua.

 • Minbiziari buruzko Informazio Sistemaren Koordinazio Batzordea

  Minbiziari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Informazio Sistemaren martxoaren 29ko 66/2011 Dekretuaz sortua.

 • Beste aholku-batzordeak

  Sailburuaren agindu baten bidez sortuak, Osasun Sailari atxikitako Aholku Batzordeen araubideari buruzko maiatzaren 24ko 121/2005 Dekretua garatuta:

  • Minbiziaren Euskadiko Aholku Batzordea
  • Jaioberrien Sortzetiko Gaixotasunen Baheketarako Euskadiko Aholku Batzordea
  • Euskadiko Txertaketarako Aholku Batzordea
  • Diabetes Mellitusari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea
  • Lehen Mailako Arretako Euskadiko Aholku Batzordea
  • Zirkulazio Aparatuko Gaixotasunei buruzko Euskadiko Aholku Batzordea
  • Gaixotasun Infekzioso Berrien Euskadiko Aholku Batzordea
  • Gaixotasun Arraroen Aholku Batzordea
  • Osasun Mentalari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea

Besteak
 • Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

  Zuzenbide pribatuko ente publikoa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeaz sortua.

 • Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa

  2002ko uztailaren 16ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren bidez sortua.

 • Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

  Zuzenbide pribatuko ente publikoa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeaz sortua.

 • Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa

  2002ko uztailaren 16ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren bidez sortua.

 • Euskadiko Sanitate Kontseilua

  Ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortua.

 • Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun-barrutietako kontseiluak

  Ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortuak.

 • Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua

  Apirilaren 5eko 69/2011 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

 • Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea

  Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak sortuak eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duen otsailaren 20ko 25/2018 Dekretuak garatua.

 • Adikzioen Euskal Batzordea

  Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak sortuak eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duen otsailaren 20ko 25/2018 Dekretuak garatua.

 • Osasun Publizitatea Kontrolatzeko Batzordea

  Osasun-publizitatea arautzen duen urriaren 15eko 550/1991 Dekretuaren arabera sortua.

 • Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseilua

  Abuztuaren 31ko 319/1999 Dekretuaz sortua.

 • Agiri Klinikoak Baloratzeko, Aukeratzeko eta Garbitzeko Batzordea (Akbagaba)

  Martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuaz sortua (38/2012 Dekretua, historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa).

 • Sorospenerako Etika Batzordeak Akreditatzeko Batzordea

  Etika Batzorde horiek otsailaren 7ko 143/1995 Dekretuaren bidez arautu ziren

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa

  Urtarrilaren 11ko 3/2005 Dekretuaz sortua.

 • Euskadiko Bioetika Batzordea

  Irailaren 11ko 139/2007 Dekretuaz sortua.

 • Emandako giza esnearen euskal bankua martxan jarri eta hari jarraipena egiteko eta edoskitze naturala sustatzeko batzordea

  Urriaren 16ko 146/2018 Dekretuaz sortua.

 • Minbiziari buruzko Informazio Sistemaren Koordinazio Batzordea

  Minbiziari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Informazio Sistemaren martxoaren 29ko 66/2011 Dekretuaz sortua.

 • Beste aholku-batzordeak

  Sailburuaren agindu baten bidez sortuak, Osasun Sailari atxikitako Aholku Batzordeen araubideari buruzko maiatzaren 24ko 121/2005 Dekretua garatuta:

  • Minbiziaren Euskadiko Aholku Batzordea
  • Jaioberrien Sortzetiko Gaixotasunen Baheketarako Euskadiko Aholku Batzordea
  • Euskadiko Txertaketarako Aholku Batzordea
  • Diabetes Mellitusari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea
  • Lehen Mailako Arretako Euskadiko Aholku Batzordea
  • Zirkulazio Aparatuko Gaixotasunei buruzko Euskadiko Aholku Batzordea
  • Gaixotasun Infekzioso Berrien Euskadiko Aholku Batzordea
  • Gaixotasun Arraroen Aholku Batzordea
  • Osasun Mentalari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea

Osasuna

Titularra: 
Agintaldia: XII. Legealdia

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Osasun Sailari:
  1. Osasun-plangintza eta -antolamendua.
  2. Elikagaien eta animalien osasuna babestea.
  3. Zaintza epidemiologikoa.
  4. Farmazia-antolamendua.
  5. Adikzioak.
  6. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  7. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sail honi atxikitzen zaizkio «Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua» zuzenbide pribatuko ente publikoa eta «Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa-BIOEF» sektore publikoko fundazioa.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Administrazio-organoak

 • Euskadiko Sanitate Kontseilua

  Ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortua.

 • Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun-barrutietako kontseiluak

  Ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortuak.

 • Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua

  Apirilaren 5eko 69/2011 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

 • Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea

  Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak sortuak eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duen otsailaren 20ko 25/2018 Dekretuak garatua.

 • Adikzioen Euskal Batzordea

  Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak sortuak eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duen otsailaren 20ko 25/2018 Dekretuak garatua.

 • Osasun Publizitatea Kontrolatzeko Batzordea

  Osasun-publizitatea arautzen duen urriaren 15eko 550/1991 Dekretuaren arabera sortua.

 • Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseilua

  Abuztuaren 31ko 319/1999 Dekretuaz sortua.

 • Agiri Klinikoak Baloratzeko, Aukeratzeko eta Garbitzeko Batzordea (Akbagaba)

  Martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuaz sortua (38/2012 Dekretua, historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa).

 • Sorospenerako Etika Batzordeak Akreditatzeko Batzordea

  Etika Batzorde horiek otsailaren 7ko 143/1995 Dekretuaren bidez arautu ziren

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa

  Urtarrilaren 11ko 3/2005 Dekretuaz sortua.

 • Euskadiko Bioetika Batzordea

  Irailaren 11ko 139/2007 Dekretuaz sortua.

 • Emandako giza esnearen euskal bankua martxan jarri eta hari jarraipena egiteko eta edoskitze naturala sustatzeko batzordea

  Urriaren 16ko 146/2018 Dekretuaz sortua.

 • Minbiziari buruzko Informazio Sistemaren Koordinazio Batzordea

  Minbiziari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Informazio Sistemaren martxoaren 29ko 66/2011 Dekretuaz sortua.

 • Beste aholku-batzordeak

  Sailburuaren agindu baten bidez sortuak, Osasun Sailari atxikitako Aholku Batzordeen araubideari buruzko maiatzaren 24ko 121/2005 Dekretua garatuta:

  • Minbiziaren Euskadiko Aholku Batzordea
  • Jaioberrien Sortzetiko Gaixotasunen Baheketarako Euskadiko Aholku Batzordea
  • Euskadiko Txertaketarako Aholku Batzordea
  • Diabetes Mellitusari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea
  • Lehen Mailako Arretako Euskadiko Aholku Batzordea
  • Zirkulazio Aparatuko Gaixotasunei buruzko Euskadiko Aholku Batzordea
  • Gaixotasun Infekzioso Berrien Euskadiko Aholku Batzordea
  • Gaixotasun Arraroen Aholku Batzordea
  • Osasun Mentalari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea

Besteak

 • Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

  Zuzenbide pribatuko ente publikoa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeaz sortua.

 • Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa

  2002ko uztailaren 16ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren bidez sortua.

KARGUAK

Gotzone Sagardui Goikoetxea
Osasuneko sailburua

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

Administrazio-organoak
 • Euskadiko Sanitate Kontseilua

  Ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortua.

 • Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun-barrutietako kontseiluak

  Ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortuak.

 • Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua

  Apirilaren 5eko 69/2011 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

 • Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea

  Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak sortuak eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duen otsailaren 20ko 25/2018 Dekretuak garatua.

 • Adikzioen Euskal Batzordea

  Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak sortuak eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duen otsailaren 20ko 25/2018 Dekretuak garatua.

 • Osasun Publizitatea Kontrolatzeko Batzordea

  Osasun-publizitatea arautzen duen urriaren 15eko 550/1991 Dekretuaren arabera sortua.

 • Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseilua

  Abuztuaren 31ko 319/1999 Dekretuaz sortua.

 • Agiri Klinikoak Baloratzeko, Aukeratzeko eta Garbitzeko Batzordea (Akbagaba)

  Martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuaz sortua (38/2012 Dekretua, historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa).

 • Sorospenerako Etika Batzordeak Akreditatzeko Batzordea

  Etika Batzorde horiek otsailaren 7ko 143/1995 Dekretuaren bidez arautu ziren

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa

  Urtarrilaren 11ko 3/2005 Dekretuaz sortua.

 • Euskadiko Bioetika Batzordea

  Irailaren 11ko 139/2007 Dekretuaz sortua.

 • Emandako giza esnearen euskal bankua martxan jarri eta hari jarraipena egiteko eta edoskitze naturala sustatzeko batzordea

  Urriaren 16ko 146/2018 Dekretuaz sortua.

 • Minbiziari buruzko Informazio Sistemaren Koordinazio Batzordea

  Minbiziari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Informazio Sistemaren martxoaren 29ko 66/2011 Dekretuaz sortua.

 • Beste aholku-batzordeak

  Sailburuaren agindu baten bidez sortuak, Osasun Sailari atxikitako Aholku Batzordeen araubideari buruzko maiatzaren 24ko 121/2005 Dekretua garatuta:

  • Minbiziaren Euskadiko Aholku Batzordea
  • Jaioberrien Sortzetiko Gaixotasunen Baheketarako Euskadiko Aholku Batzordea
  • Euskadiko Txertaketarako Aholku Batzordea
  • Diabetes Mellitusari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea
  • Lehen Mailako Arretako Euskadiko Aholku Batzordea
  • Zirkulazio Aparatuko Gaixotasunei buruzko Euskadiko Aholku Batzordea
  • Gaixotasun Infekzioso Berrien Euskadiko Aholku Batzordea
  • Gaixotasun Arraroen Aholku Batzordea
  • Osasun Mentalari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea

Besteak
 • Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

  Zuzenbide pribatuko ente publikoa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeaz sortua.

 • Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa

  2002ko uztailaren 16ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren bidez sortua.

 • Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

  Zuzenbide pribatuko ente publikoa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeaz sortua.

 • Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa

  2002ko uztailaren 16ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren bidez sortua.

 • Euskadiko Sanitate Kontseilua

  Ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortua.

 • Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun-barrutietako kontseiluak

  Ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortuak.

 • Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua

  Apirilaren 5eko 69/2011 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

 • Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea

  Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak sortuak eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duen otsailaren 20ko 25/2018 Dekretuak garatua.

 • Adikzioen Euskal Batzordea

  Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak sortuak eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duen otsailaren 20ko 25/2018 Dekretuak garatua.

 • Osasun Publizitatea Kontrolatzeko Batzordea

  Osasun-publizitatea arautzen duen urriaren 15eko 550/1991 Dekretuaren arabera sortua.

 • Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseilua

  Abuztuaren 31ko 319/1999 Dekretuaz sortua.

 • Agiri Klinikoak Baloratzeko, Aukeratzeko eta Garbitzeko Batzordea (Akbagaba)

  Martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuaz sortua (38/2012 Dekretua, historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa).

 • Sorospenerako Etika Batzordeak Akreditatzeko Batzordea

  Etika Batzorde horiek otsailaren 7ko 143/1995 Dekretuaren bidez arautu ziren

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa

  Urtarrilaren 11ko 3/2005 Dekretuaz sortua.

 • Euskadiko Bioetika Batzordea

  Irailaren 11ko 139/2007 Dekretuaz sortua.

 • Emandako giza esnearen euskal bankua martxan jarri eta hari jarraipena egiteko eta edoskitze naturala sustatzeko batzordea

  Urriaren 16ko 146/2018 Dekretuaz sortua.

 • Minbiziari buruzko Informazio Sistemaren Koordinazio Batzordea

  Minbiziari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Informazio Sistemaren martxoaren 29ko 66/2011 Dekretuaz sortua.

 • Beste aholku-batzordeak

  Sailburuaren agindu baten bidez sortuak, Osasun Sailari atxikitako Aholku Batzordeen araubideari buruzko maiatzaren 24ko 121/2005 Dekretua garatuta:

  • Minbiziaren Euskadiko Aholku Batzordea
  • Jaioberrien Sortzetiko Gaixotasunen Baheketarako Euskadiko Aholku Batzordea
  • Euskadiko Txertaketarako Aholku Batzordea
  • Diabetes Mellitusari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea
  • Lehen Mailako Arretako Euskadiko Aholku Batzordea
  • Zirkulazio Aparatuko Gaixotasunei buruzko Euskadiko Aholku Batzordea
  • Gaixotasun Infekzioso Berrien Euskadiko Aholku Batzordea
  • Gaixotasun Arraroen Aholku Batzordea
  • Osasun Mentalari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea