Aurrekontuak eta Kontrol Ekonomikoa

 

 

 

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrek gastuen goi-muga, urteko diru-sarreren balioespena, berme-prestazioen goi-muga eta dagokien zorpetzea ezartzen dituzte. 

 

Aurrekontu Orokorrak Eusko Legebiltzarrak emandako lege baten bidez onartzen dira.

 

EAEren Aurrekontu Orokorrak Administrazio Orokorraren eta Erakunde Administrazioaren aurrekontuak jasotzen dituzte. Administrazio orokorra honako hauek osatzen dute: Jaurlaritzaren sail ezberdinak eta aurrekontu-sailak; eta Erakunde Administrazioa: Erakunde Autonomoak, Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak eta Baltzu Publikoak.

 

Fecha de la última modificación: 23/12/2004