Osalan, Laneko Segurtasun Osasunerako Euskal Erakundea