Lana eta Enplegua

Titularra: 
Agintaldia: XII. Legealdia

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Lan eta Enplegu Sailari:
  1. Enplegu-politika, eta enplegurako lanbide-heziketa, dekretu honen 10.1.b) artikuluan eza-rritakoaren arabera. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetza izango du, betiere zerbitzu horren erantzukizunen barruan.
  2. Lan-arloko legeek lan-harremanei buruz ezartzen dutena egikaritzea.
  3. Gizarte-ekonomia: kooperatibak, lan-sozietate anonimoak eta ekonomia solidarioa.
  4. Enpresen gizarte-erantzukizuna.
  5. Gizarte Segurantza, Autonomia Estatutuan aurreikusitako moduan.
  6. Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Sistema.
  7. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  8. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sail honi atxikitzen zaizkio «Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea / Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales» eta «Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua» erakunde autonomoak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Administrazio-organoak

 • Laneko eta Gizarte Segurantzako lurralde-ordezkaritzak
 • Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa eta haren lurralde-bulegoak

  Azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuaren bidez sortuak.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarrizketa Sozialaren Mahaia

  Urtarrilaren 15eko 3/2019 Dekretuaren bidez sortua.

 • Gizarteratzeko Euskal Kontseilua

  Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen bidez arautua.

 • Gizarteratzeko Erakunde arteko Batzordea

  Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen bidez arautua.

 • Gizarteratzeko Sail arteko Batzordea

  Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen bidez arautua.

 • Herri Lanetarako Erakunde arteko Batzordea

  Apirilaren 29ko 74/2008 Dekretuaren bidez sortua.

Besteak

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua
 • Osalan - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea

KARGUAK

Idoia Mendia Cueva
Bigarren Lehendakariordea eta Lan eta Enpleguko sailburua

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

Administrazio-organoak
 • Laneko eta Gizarte Segurantzako lurralde-ordezkaritzak
 • Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa eta haren lurralde-bulegoak

  Azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuaren bidez sortuak.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarrizketa Sozialaren Mahaia

  Urtarrilaren 15eko 3/2019 Dekretuaren bidez sortua.

 • Gizarteratzeko Euskal Kontseilua

  Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen bidez arautua.

 • Gizarteratzeko Erakunde arteko Batzordea

  Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen bidez arautua.

 • Gizarteratzeko Sail arteko Batzordea

  Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen bidez arautua.

 • Herri Lanetarako Erakunde arteko Batzordea

  Apirilaren 29ko 74/2008 Dekretuaren bidez sortua.

Besteak
 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua
 • Osalan - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea

Lana eta Enplegua

Titularra: 
Agintaldia: XII. Legealdia

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Lan eta Enplegu Sailari:
  1. Enplegu-politika, eta enplegurako lanbide-heziketa, dekretu honen 10.1.b) artikuluan eza-rritakoaren arabera. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetza izango du, betiere zerbitzu horren erantzukizunen barruan.
  2. Lan-arloko legeek lan-harremanei buruz ezartzen dutena egikaritzea.
  3. Gizarte-ekonomia: kooperatibak, lan-sozietate anonimoak eta ekonomia solidarioa.
  4. Enpresen gizarte-erantzukizuna.
  5. Gizarte Segurantza, Autonomia Estatutuan aurreikusitako moduan.
  6. Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Sistema.
  7. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  8. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sail honi atxikitzen zaizkio «Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea / Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales» eta «Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua» erakunde autonomoak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Administrazio-organoak

 • Laneko eta Gizarte Segurantzako lurralde-ordezkaritzak
 • Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa eta haren lurralde-bulegoak

  Azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuaren bidez sortuak.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarrizketa Sozialaren Mahaia

  Urtarrilaren 15eko 3/2019 Dekretuaren bidez sortua.

 • Gizarteratzeko Euskal Kontseilua

  Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen bidez arautua.

 • Gizarteratzeko Erakunde arteko Batzordea

  Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen bidez arautua.

 • Gizarteratzeko Sail arteko Batzordea

  Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen bidez arautua.

 • Herri Lanetarako Erakunde arteko Batzordea

  Apirilaren 29ko 74/2008 Dekretuaren bidez sortua.

Besteak

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua
 • Osalan - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea

KARGUAK

Idoia Mendia Cueva
Bigarren Lehendakariordea eta Lan eta Enpleguko sailburua

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

Administrazio-organoak
 • Laneko eta Gizarte Segurantzako lurralde-ordezkaritzak
 • Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa eta haren lurralde-bulegoak

  Azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuaren bidez sortuak.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarrizketa Sozialaren Mahaia

  Urtarrilaren 15eko 3/2019 Dekretuaren bidez sortua.

 • Gizarteratzeko Euskal Kontseilua

  Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen bidez arautua.

 • Gizarteratzeko Erakunde arteko Batzordea

  Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen bidez arautua.

 • Gizarteratzeko Sail arteko Batzordea

  Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen bidez arautua.

 • Herri Lanetarako Erakunde arteko Batzordea

  Apirilaren 29ko 74/2008 Dekretuaren bidez sortua.

Besteak
 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua
 • Osalan - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea