Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna

 

berdintasuna estatistikak   Estatistikak sexu edo berdintasunaren arabera, adierazleak eta argitalpenak

Atal honen helburua emakumeen eta gizonen arteko egoera aztertzeko eta hauen artean dagoen aldea ezagutzeko baliagarria den estatistiken hautaketa bat eskaintzea da. Honekin batera, aukeratutako informazio estatistikoa mantentzeko eta gaurkotzeko konpromisoa hartzen da, baita hura ulertzea erraztuko duten lotutako elementuak ere.

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA  EMAKUMEZKOAK   GIZONEZKOAK
Berdintasunerako atala duten webgunedun erakunde publikoak % (2021)                                     56,2
Berdintasunera bideratutako erakunde publikoen Webgune konbentzionalak (2021)                                         2
Berdintasunera bideratutako erakunde publikoen APP-ak (2021)                                         3
Berdintasunera bideratutako erakunde publikoen sare sozialetako kontuak (2021)                                        52
Zerbitzu, prozedura eta izapideak erakunde publikoen webguneetan berdintasunaren arloan.% (2021)                                        1,5            
Internet erabiltzen duten 16 eta 74 urteren arteko biztanleak. % (2023)             97,3                 95,9
Administrazio Elektronikoa erabili duten 16 eta 74 urte arteko biztanleak.% (2023)            63,3                 64,4

GOBERNANTZA ADIERAZLEEN BATERIA -BIG-  EMAKUMEZKOAK   GIZONEZKOAK
Lehen sektoreko 16 urteko eta gehiagoko emakume okupatuak, emakume okupatu guztiekiko. 2020. %             0,3
Industrian okupatutako 16 urteko eta gehiagoko emakumeak, emakume okupatu guztiekiko. 2020. %             9,7
16 urteko eta gehiagoko emakume okupatuak zerbitzuen sektorean, emakume okupatu guztiekiko. 2020. %           88,6
16 urteko eta gehiagoko emakumeen proportzioa goi-zuzendaritzan. 2021. %           28,6
16 urteko eta gehiagoko emakumeen langabezia-tasa . 2022. %            9,0
Emakumezkoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta foru-aldundietako langileen artean. 2022. %           69,8
Eusko Jaurlaritzako emakume sailburuak. 1980-2020. %           46,0
Zerbitzu aktiboan dauden emakume epaile eta magistratuak, kargu horietako langile guztiekiko. 2023. %           61,2
Emakumeek okupatutako enplegu partziala enplegu partzial guztiarekiko. 2022. %           74,2

FUNDAZIOAK ETA ONURA PUBLIKOKO ELKARTEGINTZA  EMAKUMEZKOAK   GIZONEZKOAK
Fundazioen patronatuen pertsonala. % (2014)            28,7                 71,3
Onura Publikoko Elkarteen Zuzendaritza Batzordeen pertsonala (2014)            43,2                 56,8

 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOKO LANGILEAK  EMAKUMEZKOAK   GIZONEZKOAK
BANAKETA EREMUAREN ARABERA                                      
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko langileak. Guztira. % (2024/01/01)            64,2                 35,8
Administrazio Orokorreko langileak. % (2024/01/01)            64,0                 36,0
Justizia Administrazioko langileak. %. (2024/01/01)            78,3                 21,7
Ertzaintzako langileak. %. (2024/01/01)            16,7                 83,3
Hezkuntzako langileak. % (2024/01/01)            73,0                 27,0
HAZKUNDEAREN BANAKETA EREMUAREN ARABERA                                      
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko langileak. Guztira. (2007/01/01-2024/01/01)            86,3                 13,7
Administrazio Orokorreko langileak. (2007/01/01-2024/01/01)            78,3                 21,7
Justizia Administrazioko langileak. (2007/01/01-2024/01/01)            94,5                   5,5
Ertzaintzako langileak. (2007/01/01-2024/01/01)            29,6              -129,6
Hezkuntzako langileak. (2007/01/01-2024/01/01)            75,2                 24,8
BITARTEKOTASUN-TASA OSOA (*)
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko langileak. Guztira. 2024/01/01            48,7                 35,4
Administrazio Orokorreko langileak. 2024/01/01            69,5                 57,0
Justizia Administrazioko langileak. 2024/01/01            54,0                 41,3
Hezkuntzako langileak. 2024/01/01            45,7                 50,0
FUNTZIONARIOEN BITARTEKOTASUN-TASA (*)
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko langileak. Guztira. 2024/01/01            45,4                 33,1
Administrazio Orokorreko langileak. 2024/01/01            70,7                 56,6
Justizia Administrazioko langileak. 2024/01/01            51,5                 38,5
Hezkuntzako langileak. 2024/01/01            41,7                 48,0
LANGILE LAN-KONTRATUDUNEN BITARTEKOTASUN-TASA (*)
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko langileak. Guztira. 2024/01/01            73,9                 69,4
Administrazio Orokorreko langileak. 2024/01/01            62,6                 58,7
Justizia Administrazioko langileak. 2024/01/01            89,3                 81,6
Hezkuntzako langileak. 2024/01/01            76,5                 78,5

(*) Bitartekotasun-tasa osoak sexuaren arabera kalkulatzeko, bitarteko funtzionarioak eta aldi baterako lan-kontratudunak sexuaren arabera batuz kalkulatzen dira, eta emakumeen edo gizonen guztizkoaz zatituz, hurrenez hurren. Lan-harreman motaren araberako behin-behinekotasun espezifikoaren tasak modu berean kalkulatzen dira, baina izendatzaileak kolektibo bakoitzaren sexuaren araberako osoekin kalkulatuz.

ub>

Azken aldaketako data: