Gobernantza Publikoa eta Autogobernua

Titularra: 

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1 - LAKUA
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba/Álava

Tlf.:  945018163
Agintaldia: XII. Legealdia
Inprimatu

ORGANIGRAMA

Gobernantza Publikoa eta AutogobernuaOlatz Garamendi Landa
Zerbitzu ZuzendaritzaAmaia Jauregiberri Goenaga
Kabinete ZuzendaritzaAlberto Saiz Garitaonandia
Autogobernu ZuzendaritzaBegoña Pérez de Eulate González
Erakunde Harremanetarako SailburuordetzaJone Berriozabal Boveda
Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako ZuzendaritzaJon Urbina García de Vicuña
Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako ZuzendaritzaMiren Josune Irabien Marigorta
Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako ZuzendaritzaJavier Bikandi Irazabal
Gobernu Irekiaren Zuzendaritza
Araubide Juridikoaren SailburuordetzaSabino Torre Díez
Lege Garapen eta Arau Kontrolerako ZuzendaritzaXabier Unanue Ortega
Auzibide ZuzendaritzaPedro González Dominguez
Funtzio Publikoko SailburuordetzaJose Maria Armentia Macazaga
Funtzio Publikoko ZuzendaritzaJuan María Barasorda Goicoechea
Lan Harremanen ZuzendaritzaJon Agirre Huerga
Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako SailburuordetzaPolentzi Urquijo Sagredo
Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien ZuzendaritzaXabier Patxi Arrieta Goiri
Baliabide Orokorren ZuzendaritzaFernando Uriondo Ispizua

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari:
  1. Legebiltzarrarekiko, Arartekoarekiko eta erakundearteko harremanak eta komunikazioak.
  2. Autonomia-erkidegoaren garapenerako politika eta, xede horretarako, sailen jarduerak koordinatzea.
  3. Jaurlaritzaren Idazkaritza.
  4. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria.
  5. Enplegu publikoa, administrazioaren antolamendua eta langileen araubide juridikoa eta ordainsariei buruzkoa.
  6. Administrazioa modernizatzea eta erreformatzea, bai eta administrazio digitala eta gobernu elektronikoa eta gardentasun-politika ere. Irekia-Gobernu irekia plataformaren kudeaketa.
  7. Pertsona fisikoen babesa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez.
  8. Autonomia Estatutuaren defentsa juridikoa.
  9. Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa eta, oro har, legezkotasunaren barne-kontroleko eta aholkularitza juridiko orokorreko egitekoak betetzea.
  10. Eusko Jaurlaritza eta haren organoak judizioetan ordezkatu eta defendatzea.
  11. Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Zuzenbide Zibil eta Berezia.
  12. Toki-araubidea.
  13. Euskal administrazio publikoen antolaketa- eta prozedura-araubidea, eta euskal gobernantza publikoa aplikatzeko eredua diseinatzea politika publikoak zehaztu eta gauzatzean.
  14. Elkarte, fundazio eta elkargo profesionalak, hargatik eragotzi gabe sailek, beren sektore-eremuan, horiekin dituzten harremanak.
  15. Hainbat sailetarako diren zerbitzuak eta argitaratze-jarduera.
  16. Informazio- eta telekomunikazio-sistema korporatiboak.
  17. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  18. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sail honi atxikitzen zaizkio: Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa; «Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea / Instituto Vasco de la Administración Pública (IVAP)» administrazioko erakunde autonomoa; eta «Itelazpi SA» eta «Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno Vasco SA (EJIE)» sozietate publikoak.

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Administrazio-organoak

 • Fundazioen Babeslaritzaren Aholku Batzordea
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 48.2 artikulukoa, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 100/2007 Dekretuaren 6tik 8rako artikuluetan araututa dagoena.
 • Fundazioen Euskal Kontseilua
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 61. artikulukoa.
 • Consejo Vasco de la Función Pública
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Autonomoetako Lanpostuen Balorazio Batzordea
 • Apirilaren 12ko 80/2005 dekretuaz sortu eta arautua.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan zerbitzuak egin zituzten langileen eskubide profesional eta pasiboak aplikatzeko Batzordea
 • Maiatzaren 13ko 1/1986 Legegintzako Dekretuaren bidez arautua eta irailaren 19ko 193/1983 Dekretuaren bidez garatua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan zerbitzuak egin zituzten langileen eskubide profesional eta pasiboak aplikatzeko Batzordearen osaerari buruzkoa.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioko Dokumentazioaren Baloraziorako, Aukeraketarako eta Dokumentaziora Jotzeko Batzordea
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Artxibo Sistemaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko uztailaren 22ko 174/2003 Dekretuaren bidez sortua.

 • Koordinazio Juridikoaren Batzordea
 • Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legekoa.

 • Euskal Zuzenbide Zibilaren Batzordea
 • Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legearen bidez sortua, zeinaren estatutuak urriaren 4ko 140/2016 Dekretuaren bidez onartu baitziren.

 • Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua
 • Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen bidez sortua.

 • Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordea
 • Irailaren 13ko 128/2016 Dekretuaren bidez sortua.

 • Berdintasunerako Batzorde Iraunkorra
 • Gobernu Kontseiluak 2016ko irailaren 6an egindako bilkuran onartutako eta Erakunde Harremanetarako sailburuordearen irailaren 6ko 13/2016 Ebazpenaren bitartez argitaratutako Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Autonomoetako Emakume eta Gizonen Berdintasunerako I. Planaren bidez sortua.

 • IKT Batzorde Estrategikoa
 • Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak kudeatzeko ereduari buruzko martxoaren 10eko 36/2020 Dekretuan sortu eta arautua.

 • Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa
 • Atxikita, Administrazioaren egitura hierarkikoan integratu gabe, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu juridiko nagusiak mendean dituen organoari, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legean xedatu bezala, eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren antolamendu eta funtzionamenduaren erregelamendua onartzen duen irailaren 12ko 167/2006 Dekretuan xedatu bezala.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko datuak babesteko ordezkaria
 • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzari atxikitzen zaio, haren egitura hierarkikoan integratu gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko datuak babesteko ordezkaria, zeinak autonomia hierarkiko eta funtzional osoz betetzen baititu bere eginkizunak, datuak babesteko legeria orokorrak xedatutakoaren arabera eta maiatzaren 22ko 81/2018 Dekretuak ezarritako erregulazio propioaren arabera.

Besteak

 • Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (HAEE)
 • Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari atxikita, Funtzio Publikoko Sailburuordetzaren bidez, uztailaren 27ko 16/1983 Legean ezarritako moduan.

 • Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)
 • Itelazpi, S.A.

KARGUAK

 • Sailburua

  Olatz Garamendi Landa

  Donostia-San Sebastián, 1 - LAKUA
  01010 Vitoria-Gasteiz
  Araba/Álava

  Tlf.: 945018163

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

  Administrazio-organoak
  • Fundazioen Babeslaritzaren Aholku Batzordea
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 48.2 artikulukoa, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 100/2007 Dekretuaren 6tik 8rako artikuluetan araututa dagoena.
  • Fundazioen Euskal Kontseilua
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 61. artikulukoa.
  • Consejo Vasco de la Función Pública
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Autonomoetako Lanpostuen Balorazio Batzordea
  • Apirilaren 12ko 80/2005 dekretuaz sortu eta arautua.

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan zerbitzuak egin zituzten langileen eskubide profesional eta pasiboak aplikatzeko Batzordea
  • Maiatzaren 13ko 1/1986 Legegintzako Dekretuaren bidez arautua eta irailaren 19ko 193/1983 Dekretuaren bidez garatua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan zerbitzuak egin zituzten langileen eskubide profesional eta pasiboak aplikatzeko Batzordearen osaerari buruzkoa.

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioko Dokumentazioaren Baloraziorako, Aukeraketarako eta Dokumentaziora Jotzeko Batzordea
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Artxibo Sistemaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko uztailaren 22ko 174/2003 Dekretuaren bidez sortua.

  • Koordinazio Juridikoaren Batzordea
  • Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legekoa.

  • Euskal Zuzenbide Zibilaren Batzordea
  • Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legearen bidez sortua, zeinaren estatutuak urriaren 4ko 140/2016 Dekretuaren bidez onartu baitziren.

  • Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua
  • Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen bidez sortua.

  • Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordea
  • Irailaren 13ko 128/2016 Dekretuaren bidez sortua.

  • Berdintasunerako Batzorde Iraunkorra
  • Gobernu Kontseiluak 2016ko irailaren 6an egindako bilkuran onartutako eta Erakunde Harremanetarako sailburuordearen irailaren 6ko 13/2016 Ebazpenaren bitartez argitaratutako Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Autonomoetako Emakume eta Gizonen Berdintasunerako I. Planaren bidez sortua.

  • IKT Batzorde Estrategikoa
  • Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak kudeatzeko ereduari buruzko martxoaren 10eko 36/2020 Dekretuan sortu eta arautua.

  • Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa
  • Atxikita, Administrazioaren egitura hierarkikoan integratu gabe, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu juridiko nagusiak mendean dituen organoari, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legean xedatu bezala, eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren antolamendu eta funtzionamenduaren erregelamendua onartzen duen irailaren 12ko 167/2006 Dekretuan xedatu bezala.

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko datuak babesteko ordezkaria
  • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzari atxikitzen zaio, haren egitura hierarkikoan integratu gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko datuak babesteko ordezkaria, zeinak autonomia hierarkiko eta funtzional osoz betetzen baititu bere eginkizunak, datuak babesteko legeria orokorrak xedatutakoaren arabera eta maiatzaren 22ko 81/2018 Dekretuak ezarritako erregulazio propioaren arabera.

  Besteak
  • Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (HAEE)
  • Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari atxikita, Funtzio Publikoko Sailburuordetzaren bidez, uztailaren 27ko 16/1983 Legean ezarritako moduan.

  • Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)
  • Itelazpi, S.A.

Gobernantza Publikoa eta Autogobernua

Titularra: 

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1 - LAKUA
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba/Álava

Tlf.:  945018163
Agintaldia: XII. Legealdia
Inprimatu

ORGANIGRAMA

Gobernantza Publikoa eta AutogobernuaOlatz Garamendi Landa
Zerbitzu ZuzendaritzaAmaia Jauregiberri Goenaga
Kabinete ZuzendaritzaAlberto Saiz Garitaonandia
Autogobernu ZuzendaritzaBegoña Pérez de Eulate González
Erakunde Harremanetarako SailburuordetzaJone Berriozabal Boveda
Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako ZuzendaritzaJon Urbina García de Vicuña
Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako ZuzendaritzaMiren Josune Irabien Marigorta
Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako ZuzendaritzaJavier Bikandi Irazabal
Gobernu Irekiaren Zuzendaritza
Araubide Juridikoaren SailburuordetzaSabino Torre Díez
Lege Garapen eta Arau Kontrolerako ZuzendaritzaXabier Unanue Ortega
Auzibide ZuzendaritzaPedro González Dominguez
Funtzio Publikoko SailburuordetzaJose Maria Armentia Macazaga
Funtzio Publikoko ZuzendaritzaJuan María Barasorda Goicoechea
Lan Harremanen ZuzendaritzaJon Agirre Huerga
Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako SailburuordetzaPolentzi Urquijo Sagredo
Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien ZuzendaritzaXabier Patxi Arrieta Goiri
Baliabide Orokorren ZuzendaritzaFernando Uriondo Ispizua

ARLOAK / EGINKIZUNAK

 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari:
  1. Legebiltzarrarekiko, Arartekoarekiko eta erakundearteko harremanak eta komunikazioak.
  2. Autonomia-erkidegoaren garapenerako politika eta, xede horretarako, sailen jarduerak koordinatzea.
  3. Jaurlaritzaren Idazkaritza.
  4. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria.
  5. Enplegu publikoa, administrazioaren antolamendua eta langileen araubide juridikoa eta ordainsariei buruzkoa.
  6. Administrazioa modernizatzea eta erreformatzea, bai eta administrazio digitala eta gobernu elektronikoa eta gardentasun-politika ere. Irekia-Gobernu irekia plataformaren kudeaketa.
  7. Pertsona fisikoen babesa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez.
  8. Autonomia Estatutuaren defentsa juridikoa.
  9. Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa eta, oro har, legezkotasunaren barne-kontroleko eta aholkularitza juridiko orokorreko egitekoak betetzea.
  10. Eusko Jaurlaritza eta haren organoak judizioetan ordezkatu eta defendatzea.
  11. Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Zuzenbide Zibil eta Berezia.
  12. Toki-araubidea.
  13. Euskal administrazio publikoen antolaketa- eta prozedura-araubidea, eta euskal gobernantza publikoa aplikatzeko eredua diseinatzea politika publikoak zehaztu eta gauzatzean.
  14. Elkarte, fundazio eta elkargo profesionalak, hargatik eragotzi gabe sailek, beren sektore-eremuan, horiekin dituzten harremanak.
  15. Hainbat sailetarako diren zerbitzuak eta argitaratze-jarduera.
  16. Informazio- eta telekomunikazio-sistema korporatiboak.
  17. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  18. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
 2. Sail honi atxikitzen zaizkio: Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa; «Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea / Instituto Vasco de la Administración Pública (IVAP)» administrazioko erakunde autonomoa; eta «Itelazpi SA» eta «Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno Vasco SA (EJIE)» sozietate publikoak.

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Administrazio-organoak

 • Fundazioen Babeslaritzaren Aholku Batzordea
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 48.2 artikulukoa, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 100/2007 Dekretuaren 6tik 8rako artikuluetan araututa dagoena.
 • Fundazioen Euskal Kontseilua
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 61. artikulukoa.
 • Consejo Vasco de la Función Pública
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Autonomoetako Lanpostuen Balorazio Batzordea
 • Apirilaren 12ko 80/2005 dekretuaz sortu eta arautua.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan zerbitzuak egin zituzten langileen eskubide profesional eta pasiboak aplikatzeko Batzordea
 • Maiatzaren 13ko 1/1986 Legegintzako Dekretuaren bidez arautua eta irailaren 19ko 193/1983 Dekretuaren bidez garatua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan zerbitzuak egin zituzten langileen eskubide profesional eta pasiboak aplikatzeko Batzordearen osaerari buruzkoa.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioko Dokumentazioaren Baloraziorako, Aukeraketarako eta Dokumentaziora Jotzeko Batzordea
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Artxibo Sistemaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko uztailaren 22ko 174/2003 Dekretuaren bidez sortua.

 • Koordinazio Juridikoaren Batzordea
 • Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legekoa.

 • Euskal Zuzenbide Zibilaren Batzordea
 • Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legearen bidez sortua, zeinaren estatutuak urriaren 4ko 140/2016 Dekretuaren bidez onartu baitziren.

 • Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua
 • Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen bidez sortua.

 • Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordea
 • Irailaren 13ko 128/2016 Dekretuaren bidez sortua.

 • Berdintasunerako Batzorde Iraunkorra
 • Gobernu Kontseiluak 2016ko irailaren 6an egindako bilkuran onartutako eta Erakunde Harremanetarako sailburuordearen irailaren 6ko 13/2016 Ebazpenaren bitartez argitaratutako Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Autonomoetako Emakume eta Gizonen Berdintasunerako I. Planaren bidez sortua.

 • IKT Batzorde Estrategikoa
 • Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak kudeatzeko ereduari buruzko martxoaren 10eko 36/2020 Dekretuan sortu eta arautua.

 • Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa
 • Atxikita, Administrazioaren egitura hierarkikoan integratu gabe, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu juridiko nagusiak mendean dituen organoari, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legean xedatu bezala, eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren antolamendu eta funtzionamenduaren erregelamendua onartzen duen irailaren 12ko 167/2006 Dekretuan xedatu bezala.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko datuak babesteko ordezkaria
 • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzari atxikitzen zaio, haren egitura hierarkikoan integratu gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko datuak babesteko ordezkaria, zeinak autonomia hierarkiko eta funtzional osoz betetzen baititu bere eginkizunak, datuak babesteko legeria orokorrak xedatutakoaren arabera eta maiatzaren 22ko 81/2018 Dekretuak ezarritako erregulazio propioaren arabera.

Besteak

 • Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (HAEE)
 • Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari atxikita, Funtzio Publikoko Sailburuordetzaren bidez, uztailaren 27ko 16/1983 Legean ezarritako moduan.

 • Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)
 • Itelazpi, S.A.

KARGUAK

 • Sailburua

  Olatz Garamendi Landa

  Donostia-San Sebastián, 1 - LAKUA
  01010 Vitoria-Gasteiz
  Araba/Álava

  Tlf.: 945018163

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

  Administrazio-organoak
  • Fundazioen Babeslaritzaren Aholku Batzordea
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 48.2 artikulukoa, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 100/2007 Dekretuaren 6tik 8rako artikuluetan araututa dagoena.
  • Fundazioen Euskal Kontseilua
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 61. artikulukoa.
  • Consejo Vasco de la Función Pública
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Autonomoetako Lanpostuen Balorazio Batzordea
  • Apirilaren 12ko 80/2005 dekretuaz sortu eta arautua.

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan zerbitzuak egin zituzten langileen eskubide profesional eta pasiboak aplikatzeko Batzordea
  • Maiatzaren 13ko 1/1986 Legegintzako Dekretuaren bidez arautua eta irailaren 19ko 193/1983 Dekretuaren bidez garatua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan zerbitzuak egin zituzten langileen eskubide profesional eta pasiboak aplikatzeko Batzordearen osaerari buruzkoa.

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioko Dokumentazioaren Baloraziorako, Aukeraketarako eta Dokumentaziora Jotzeko Batzordea
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Artxibo Sistemaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko uztailaren 22ko 174/2003 Dekretuaren bidez sortua.

  • Koordinazio Juridikoaren Batzordea
  • Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legekoa.

  • Euskal Zuzenbide Zibilaren Batzordea
  • Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legearen bidez sortua, zeinaren estatutuak urriaren 4ko 140/2016 Dekretuaren bidez onartu baitziren.

  • Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua
  • Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen bidez sortua.

  • Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordea
  • Irailaren 13ko 128/2016 Dekretuaren bidez sortua.

  • Berdintasunerako Batzorde Iraunkorra
  • Gobernu Kontseiluak 2016ko irailaren 6an egindako bilkuran onartutako eta Erakunde Harremanetarako sailburuordearen irailaren 6ko 13/2016 Ebazpenaren bitartez argitaratutako Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Autonomoetako Emakume eta Gizonen Berdintasunerako I. Planaren bidez sortua.

  • IKT Batzorde Estrategikoa
  • Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak kudeatzeko ereduari buruzko martxoaren 10eko 36/2020 Dekretuan sortu eta arautua.

  • Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa
  • Atxikita, Administrazioaren egitura hierarkikoan integratu gabe, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu juridiko nagusiak mendean dituen organoari, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legean xedatu bezala, eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren antolamendu eta funtzionamenduaren erregelamendua onartzen duen irailaren 12ko 167/2006 Dekretuan xedatu bezala.

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko datuak babesteko ordezkaria
  • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzari atxikitzen zaio, haren egitura hierarkikoan integratu gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko datuak babesteko ordezkaria, zeinak autonomia hierarkiko eta funtzional osoz betetzen baititu bere eginkizunak, datuak babesteko legeria orokorrak xedatutakoaren arabera eta maiatzaren 22ko 81/2018 Dekretuak ezarritako erregulazio propioaren arabera.

  Besteak
  • Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (HAEE)
  • Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari atxikita, Funtzio Publikoko Sailburuordetzaren bidez, uztailaren 27ko 16/1983 Legean ezarritako moduan.

  • Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE)
  • Itelazpi, S.A.