Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizita

XI. Legealdia (2016-2020)
Inprimatu
Titularra :Ignacio María Arriola López


ORGANIGRAMA
EGINTZA ARLOAK
 1. Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari:
  1. Ingurumena.
  2. Urak.
  3. Ubideak eta ureztaketak.
  4. Baliabide naturalak antolatzea eta natura zaintzea.
  5. Lurraldearen eta itsasbazterraren antolamendua.
  6. Lurra eta hirigintza.
  7. Etxebizitza eta urbanizazioa.
  8. Arkitektura, eraikingintza, jasangarritasuna, efizientzia energetikoa eta kalitatea eraikuntzan.
  9. Irisgarritasunaren sustapena.
  10. Hiria birgaitzea, hau da, eraikinak birgaitzea eta hiria eraberritu eta berroneratzea.
 2. Sail honi atxikitzen zaizkio «Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua» zuzenbide pribatuko erakunde publikoa; eta «Ihobe, S.A. Sociedad pública de Gestión Ambiental», «Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. / Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (Visesa)» eta «Alokabide, S.A.» sozietate publikoak.
ORGANO KOLEGIATUAK ET BESTE ADMINISTRAZIO ATALAK

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari kide anitzeko organo hauek atxiki zaizkio saila eratzeko arauetan zehaztutakoaren arabera:

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Batzordea, otsailaren 27ko 3/1998 Legearen bidez sortua eta apirilaren 11ko 69/2000 Dekretuan arautua; azken hori apirilaren 11ko 82/2002 Dekretuak aldatu zuen.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenerako Aholku Kontseilua, otsailaren 27ko 3/1998 Legearen bidez sortua eta urriaren 10eko 199/2000 Dekretuan arautua.
 • Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Patronatua, uztailaren 6ko 5/1989 Legearen bidez sortua.
 • Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Lankidetza Kontseilua, otsailaren 14ko 164/1995 Dekretuaren bidez sortua.
 • Naturzaintza-Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko Aholku Kontseilua, ekainaren 30eko 16/1994 Legearen bidez sortua.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea, maiatzaren 31ko 4/1990 Legean aurreikusia eta irailaren 9ko 157/2008 Dekretuan arautua.
 • Lurralde Politikako Aholku Batzordea, maiatzaren 31ko 4/1990 Legean aurreikusia eta urtarrilaren 15eko 7/2008 Dekretuan arautua.
 • Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Batzordea, urriaren 22ko 209/2014 Dekretuak sortua.
 • Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua, abenduaren 4ko 20/1997 Legeak sortua.
 • Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Nahitaezko Desjabetzeko Lurralde Epaimahaiak, azaroaren 20ko 8/1987 Legeak sortuak, eta Euskadiko Balorazio Batzorde Teknikoa.
 • Hirigintza eta Etxebizitzarako Topagunea, lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak arautua.
ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA ERAKUNDE PUBLIKOAK

Uraren Euskal Agentzia, zuzenbide pribatuko erakunde publikoa

SOZIETATE PUBLIKOAK
 1. Ihobe, S.A., Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa.
 2. Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. (Visesa).
 3. Alokabide, S.A.
ERREGISTROAK
 • Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroa
 • Ingurumenean Eragina duten Instalazioen Erregistroa
 • Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa
 • Natura Gune Babestuen Sarearen Erregistroa
 • Basa eta Itsas Fauna eta Florako Espezie Mehatxatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Zerrenda
 • Planeamenduaren Euskal Erregistroa
 • Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren Erregistroa
 • Hiri Finken Alokairu Kontratuen Erregistroa
 • Babes Publikoko Etxebizitzen eta Zuzkidura Bizitokien Erregistroa
 • Hutsik dauden Etxebizitzen Erregistroa
 • Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroa