Hondakin arriskutsuen estatistika (090209). Aurreko urteetako estatistikak