Ingurumen adierazleak (090207)

Eragiketa estatistiko honen xedea da laburbiltzea ingururumen arloan eskuragarri dagoen informazioa, gehienbat Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak berak jorratutako beste eragiketa estatistiko ofizialetatatik abiatuta lortutako informazio kopurua, mugatua eta esanguratsua. Eragiketa estatistiko honek sailaren egitarauetan eta planetan hartutako konpromisoetan egongako hobekuntzak ebaluatzea ahalbidetzen du. Horren harira, sintesi eragiketa estatistiko hau Ingurumen Esparru Programan ezartzen diren helburuak ebaluatzera bideratzen da, bertan islatzen baitira Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak, ingurumen babesa eta hobekuntzari begira, dauzkan politika eta ekintza jarrerak. 

 

Azken aldaketako data: