Etxebizitza berriak

Etxebizitza eraiki berriak; oraindik ez da gertatu erabileraren lehen transmisioa, sustatzailearengandik erabiltzailearengana