Arautegia

Inprimatu

Agindua, 2018ko urtarrilaren 15ekoa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailaren 2018. urterako Diru-laguntzen plan estrategikoa onartzen duena. Agindu honek, 2017ko azaroaren 13ko agindua indarrik gabe uzten du Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailaren 2018. urterako diru-laguntzen plan estrategikoa onartzen duena

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Agindua
 • Organo arau-emailea: Enplegua eta Gizarte Politikak
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean
 • Aldizkari ofiziala: ---
 • Aldizkari-zk.: ---
 • Hurrenkera-zk.: ---
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: ---
 • Argitaratze-data: ---

Gaikako eremua

 • Gaia: Administrazioaren antolamendua
 • Azpigaia: Instituzional

Testu legala

AGINDUA, 2018KO URTARRILAREN 15EKOA, ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUARENA, ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILAREN 2018. URTERAKO DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA ONARTZEN DUENA. AGINDU HONEK, 2017KO AZAROAREN 13KO AGINDUA INDARRIK GABE UZTEN DU ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUARENA, ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILAREN 2018. URTERAKO DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA ONARTZEN DUENA

Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrak (azaroaren 17ko 38/2003 Legea, DLO) 8. artikuluan dioenez, oinarrizko lege izaerarekin, administrazio publikoetako organoek diru-laguntzen plan estrategiko bat egin behar dute, eta, bertan, plana aplikatzean lortu nahi diren helburuak eta ondorioak zehaztuko dira, bai eta horiek lortzeko beharrezko den epea, aurreikusten diren kontuak eta finantziazio-iturriak ere, betiere aurrekontu-egonkortasunaren helburuak betez.

DLOn aurreikusitakoa betetze aldera, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko Aurrekontu Orokorren Legearen Proiektua abiapuntutzat hartuta 2017ko azaroaren 13ko agindua, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailburuarena, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren 2018. urteko Diru-laguntzen Plan Estrategikoa onartzen duena.

Behin 2018ko ekitaldirako aurrekontuak onartuta (abenduaren 22ko, 5/2017 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena), alde batetik, diru-laguntza berriak jasotzen dira lege proiektuan kontuan hartzen ez zirenak eta bestetik, proiektuan jasotzen ziren diru-laguntza batzuen diru kopurua gehitu egin da, 2018 urteko Plan Estrategikoa onartzea egokia da eraginik gabe utziz aipatutako Agindua, 2017ko azaroaren 13koa.

Plan hau sailaren politika planifikatzeko tresna da, eta bere helburua da erabilera publikoa edo gizarte-interesa duen jarduera bat sustatu edo xede publiko bat lortzeko bultzada ematea, diru-laguntzen bidez.

Plan hau egiteko, lortu nahi diren interes publikoak aztertu dira, eta planaren indarraldian horretarako aurreikusi diren baliabideekin egiaztatu dira, efikazia- eta efizientzia-mailak hobetuz, baita gure jardun-eremuan gardentasuna indartuz ere. Bestalde, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak onartutako Jarraibideak jarraitu dira, Diru-laguntzen Plan Estrategikoak egitearekin lotuta (01/15 zirkularra).

Nolanahi ere, plan honek izaera programatikoa dauka, hau da, bere edukiak ez du eskubiderik eta betebeharrik sortzen, eta laguntza-lerroak martxan jartzean egongo da indarrean, ekitaldi bakoitzean eskuragarri dagoen aurrekontuaren arabera, besteak beste.

Planean Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko organoen diru-laguntzak sartzen dira, 2018. urterako diruz lagun daitezkeen jarduerak aurreikusita:

 • Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza (Enplegu eta Gazteria Sailburuordetza)
 • Gazteria Zuzendaritza (Enplegu eta Gazteria Sailburuordetza)
 • Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza (Gizarte Politiketako Sailburuordetza)
 • Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza (Gizarte Politiketako Sailburuordetza)

Goian adierazitakoa kontuan hartuta, eta Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituenak) emandako eskumenen arabera, apirilaren 11ko 75/2017 Dekretuarekin lotuta (Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena), honako hau

 

EBAZTEN DUT:

Lehena.- Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren 2018. urterako diru-laguntzen plan estrategikoa onartzea, eranskinean agertzen dena.

Bigarrena.- Agindu honek, 2017ko azaroaren 13ko Agindua indarrik gabe uzten du Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailburuarena, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren 2018. urterako diru-laguntzen Plan Estrategikoa onartzen duena

Hirugarrena.- Plana Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren webgunean argitaratu beharko da, eta unean-unean antolamendu juridikoan informazioaren eta gardentasunaren arloan aurreikusten diren xedapenak aplikatuko zaizkio.

 

Vitoria-Gasteiz, 2018ko urtarrilaren 15a

Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailburua,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ

 

ERANSKINA

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILAREN 2018. URTERAKO DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA (Ikus PDFa (PDF, 2 MB))

Gaiarekin lotutako edukiak.


Arauaren historia

Ez dago lotutako edukirik

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik