Pobreziaren eta Gizarte-Ezberdintasunen Inkestaren definizioak (PGEI)