Neurrien erabilera

Familiei laguntzeko neurrietara jotzen duten biztanleen kasuan, erabilitako neurriak begi onez ikusten dituzten biztanleen zatia eta erabilitako neurrien inguruan iritzi onik ez duten familiena hartzen da kontuan. Horren barruan, honako hauek aztertzen dituztenak sartzen dira: 

*   Diru-esleipena dakarten neurriei dagokienez, emandako zenbatekoak urriak izan direla edo nahikoak izan ez direla esan nahi du.

*   Laguntza pertsonalei dagokionez, laguntza horiek oso gutxi lagundu dietela edo bat ere ez.

Azken aldaketako data: 2016/09/08