Familia-nukleoaren barruan dauden harreman motak

Garrantzitsua da kontuan hartzea harreman- edo ahaidetasun-loturen gertutasuna kasuan kasuko egoeretan oinarrituta dagoela. Harreman horiek ez dira zertan legez formalizatuta egon. Ildo horretan, FFEIn hiru harreman mota egon daitezke senar-emazteen edo bikoteen harreman batean oinarrituta:

 *   Ezkontza.

*   Izatezko bikoteen erregistroan inskribatutako bikoteak.

*   Aurrekoekin loturiko inolako harreman formalik ez duten bikotek.

 Senar-emazte edo bikoteen nukleoari dagokionez, adierazitako guraso-nukleoen harremanak FFEIn erabat parekagarritzat jotzen dira.

Azken aldaketako data: 2016/09/08